Lääketieteellinen tiedekunta ja Turunmaan Duodecim-seura jakoivat vuoden 2022 tunnustuspalkinnot Turun Lääketiedepäivillä

08.11.2022

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta jakoi vuoden 2022 tunnustuspalkinnot Turun Lääketiedepäivillä torstaina 8.11.. LT, dosentti, kardiologian erikoislääkäri Antti Ylitalo sai vuoden 2022 Kliinisen silmän, ja oppimateriaalin tuottajapalkinto myönnettiin terveystieteiden opettajankoulutuksen kansainväliselle opintokokonaisuudelle. Vuoden erikoislääkärikouluttajina palkittiin tuki- ja liikuntaelinradiologit Milja Holstila sekä Ia Kohonen. Turunmaan Duodecim-seuran tunnustuspalkinto myönnettiin infektiosairauksien professori Jarmo Oksille. 

Turun yliopiston lääketieteellinen tiedekunta on jakanut 1990-luvulta lähtien tunnustuksia ansiokkaasta toiminnasta tutkimuksen, koulutuksen ja hallinnon saralla. Vuoden 2022 tunnustuspalkinnot jaettiin Turun Lääketiedepäivien avajaisissa tiistaina 8.11.2022 Sigyn-salissa. Tilaisuudessa jaettiin myös Turunmaan Duodecim-seuran tunnustuspalkinto.

Kliininen silmä sydän- ja verisuonitautien pioneerille

Vuoden 2022 Kliininen silmä myönnettiin kardiologian dosentti, ylilääkäri Antti Ylitalolle. Ylitalo toimii Tyksin Sydänkeskuksen sepelvaltimohoidon vastuualuejohtajana.

– Ylitalo on pitkän kliinikon ja tutkijan uransa aikana kouluttanut kokonaisen sukupolven toimenpidekardiologeja. Hän on vaikuttanut laajasti sydämen toimenpidehoitojen käyttöönottoon sekä yliopistosairaalassa että monissa keskussairaaloissa, palkinnon perusteluissa todetaan.

Vuosituhannen alussa Ylitalo toi sepelvaltimoiden pallolaajennustoiminnan Satakunnan keskussairaalaan. Toiminta on sittemmin jalkautunut kaikkiin keskussairaaloihin ja parantanut erityisesti sydäninfarktipotilaiden hoitoa ja ennustetta Suomessa. Hän on myös ollut jalkauttamassa sydämen vajaatoimintapotilaiden tahdistinlaitehoitoa sairaaloissa ja kouluttanut lukuisia toimenpiteen tekijöitä ympäri Suomea. Viime vuosien aikana hän on ollut aloittamassa kroonisen tromboembolisen keuhkoverenpainetaudin pallolaajennushoitoa Suomessa.

Ylitalo on lisäksi toiminut aktiivisena tutkijana kliinisissä kardiologian alan tutkimusprojekteissa. Julkaisutoiminta on keskittynyt sepelvaltimoiden pallolaajennuspotilaiden toimenpidehoitoon ja pitkäaikaisennusteeseen, ja hänellä on 116 kansainvälistä vertaisarvioitua julkaisua.

Vuoden Kliininen silmä jaetaan vuosittain tunnustuksena erityisen onnistuneesta diagnostisesta, hoidollisesta tai hallinnollisesta toiminnasta tai nokkelasta keksinnöstä.

Oppimateriaalin tuottajapalkinto kansainväliselle terveystieteiden opettajankoulutuksen opintokokonaisuudelle

Vuoden 2022 Oppimateriaalin tuottajapalkinto myönnettiin hoitotieteen laitoksen professorille Leena Salmiselle sekä hänen johtamalleen työryhmälle, joka on toteuttanut terveystieteiden opettajankoulutuksen kansainvälisen opintokokonaisuuden Empowering the Nurse Educators in the Changing World.

Empowering the Nurse Educators in the Changing World on ensimmäinen Euroopassa toteutettu kansainvälinen terveystieteiden opettajankoulutuksen opintokokonaisuus, jossa opiskellaan terveyspedagogista asiantuntijuutta hyödyntäen erilaisia opetusmenetelmiä ja oppimisympäristöjä. Opintokokonaisuuden tavoitteena on kehittää ja tukea terveystieteiden opettajien ja opettajaopiskelijoiden näyttöön perustuvaa terveyspedagogista osaamista, modernien oppimisympäristöjen hyödyntämistä ja kansainvälistä verkostoitumista.

Opintokokonaisuus toteutettiin lähi-, verkko- ja hybridiopintoina ja siihen kuului erilaisia verkko- ja kirjallisia tehtäviä, jotka tehtiin yhteistyö- ja verkostoitumistaitoja edistävissä kansainvälisissä pienryhmissä. Opintokokonaisuus on kehitetty, pilotoitu ja arvioitu Turun yliopiston hoitotieteen laitoksen koordinoiman Erasmus+-hankkeen aikana, ja sen oppimisalustana toimii Digicampus-alusta.    

– Opintokokonaisuus oli onnistunut, ja se on saanut paljon positiivista palautetta. Sen on koettu edistävän opettajaksi kehittymistä ja opettajien jatkuvaa oppimista. Opintokokonaisuuden aikana kerätyn palautteen perusteella opiskelijoiden osaaminen lisääntyi kaikilla opintojaksoilla. Opiskelijoiden palautteissa tuli esiin erityisesti kansainvälisen yhteistyön ja vahvan tieteellisen näytön merkitys opettajaksi kehittymisessä, palkintoperusteissa sanotaan.

Oppimateriaalin tuottajapalkinto jaetaan vuosittain tunnustuksena erityisen ansiokkaasta työstä tiedekunnassa käytettävän oppimateriaalin kehittämisessä. Palkinnon suuruus on 1 500 euroa.

Vuoden 2022 erikoislääkärikouluttajina palkittiin kaksi kiiteltyä radiologian kouluttajaa

Vuoden 2022 erikoislääkärikouluttajan palkinto myönnettiin poikkeuksellisesti kahdelle henkilölle, tuki- ja liikuntaelinradiologeille EL Milja Holstilalle sekä EL Ia Kohoselle.

Holstila ja Kohonen työskentelevät molemmat samassa radiologian alan sisällä toimivassa erikoisosaamisalan yksikössä Tyksissä ja antavat samankaltaista, ansiokasta erikoislääkärikoulutusta. Molemmat tekevät sekä kliinistä työtä että tieteellistä tutkimusta. 

Palkinnon perusteluissa todetaan, että Holstila ja Kohonen ovat aktiivisia ja innostavia kouluttajia, jotka ovat aina valmiina auttamaan yksikössään työskentelevää erikoistuvaa lääkäriä. He myös tukevat proaktiivisesti erikoistuvia työssään ja esimerkiksi esittelevät opettavaisia potilastapauksia.

– Kaksikon antama opetus harvoin rajautuu yksittäisen kysymyksen vastaamiseen, vaan tietoa saadaan myös kyseisen asian taustoista. Radiologialla toiminta painottuu kuvantamisten suunnitteluun ja tulkintaan, mutta tämän lisäksi tällä kyseisellä sektorilla tehdään säännöllisesti myös erilaisia kuvantamisohjattuja toimenpiteitä. Näidenkin suhteen kouluttajakaksikko antaa ohjausta ja tukea aina kunkin koulutettavan aiemman kokemuksen ja osaamisen mukaan siten, että vastuuta ja tukea saa juuri sopivassa suhteessa, perusteluissa sanotaan.

Vuoden erikoislääkärikouluttajan palkinnon myöntää Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan ammatillisen jatkokouluttamisen toimikunta. Palkinnon suuruus on 1 500 euroa.

Turunmaan Duodecim-seuran palkinto kansakunnan punkkilääkärille

Turunmaan Duodecim-seuran tunnustuspalkinnon saajaksi valittiin sisätautien ja infektiosairauksien erikoislääkäri, Turun yliopiston infektiosairauksien professori Jarmo Oksi. Oksi toimii Tyksin infektiovastuualueen ylilääkärinä, ja hän on tehnyt merkittävän uran kliinikkona, tutkijana ja kouluttajana.

Oksi on tutkinut muun muassa Lymen borrelioosia, ja hänestä onkin vuosien saatossa kehkeytynyt kansakunnan ”punkkilääkäri”. Hän on osallistunut myös EU-konsortiossa borrelioosiriskin arviointityöhön.

Jarmo Oksi valittiin infektiosairauksien professoriksi Turun yliopistoon 2010 ja infektiosairauksien ylilääkäriksi 2012. Hän on ollut luotsaamassa ja kehittämässä Tyksin infektiosairauksien osastoa sekä poliklinikkatoimintaa ja oli mukana suunnittelemassa Yksi sairaala -hanketta, jossa infektiosairauksien poliklinikkatoimintaa jalkautettiin osaksi lähisairaaloita. Hän on myös Turun yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan tohtoritoimikunnan jäsen ja toiminut Suomen Infektiolääkärit ry:n puheenjohtajana 2019–2022 ja ollut suunnittelemassa niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin jatkokoulutuskokouksia. 

Alkuvuodesta 2020 lähtien koronapandemia on vienyt suuren osan Jarmo Oksin työajasta. Hän on lähestynyt pandemiaa monesta suunnasta ja on sekä ohjannut siihen liittyvää tutkimusta että osallistunut kansainvälisiin yhteistutkimuksiin.

– Tämän lisäksi hän on jaksanut pitää taistelumielialaa yllä medisiinisellä toimialueella laatimalla viikoittaisia tilannekatsauksia, joissa on monipuolisesti läpikäyty senhetkistä tutkimustietoa, ohjeistuksia ja luotu katsetta myös tulevaan. Näin kaikki ovat pysyneet tilanteen tasalla. Hän on toiminut COVID-19-pandemian aikana asiantuntijana myös koko Varsinais-Suomen alueella sekä STM:n asiantuntijaryhmissä, palkinnon perusteluissa todetaan.

Lisätietoja:

Antti Ylitalo, Antti.Ylitalo@tyks.fi 
Leena Salminen, leesalmi@utu.fi
Milja Holstila, milja.holstila@tyks.fi
Ia Kohonen, ia.kohonen@tyks.fi
Jarmo Oksi, oksi@utu.fi

Luotu 08.11.2022 | Muokattu 09.11.2022