Asiasana: Ortopedia ja traumatologia

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Polven osatekonivelellä nopeampi toipuminen pienemmin leikkausriskein (Väitös: LL Jani Knifsund, 12.11.2021, ortopedia ja traumatologia)

Polven osatekonivelleikkauksella saavutetaan merkittävästi nopeampi toipuminen verrattuna kokotekonivelleikkaukseen ja toimenpiteellä on pienempi riski komplikaatioihin, todetaan LL Jani Knifsundin Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa. Onnistunut osatekonivelleikkaus vaatii Knifsundin mukaan perehtyneisyyttä ja leikkauskriteerien tarkkaa noudattamista.

Väitöstutkimus esittää uusia menetelmiä lonkan tekonivelien ja lonkkamurtumien tutkimukseen (Väitös: LL Sami Finnilä, 15.10.2021, ortopedia ja traumatologia)

Lonkan tekonivelien tai lonkkamurtumien kiinnityksen pettäminen aiheuttaa vakavaa haittaa potilaiden terveydelle ja hyvinvoinnille. Tekonivelen tai murtuman varhaisvaiheen kiinnittymisen tarkka seuranta on avainasemassa uusien hoitomenetelmien kehittämisessä. Turun yliopistossa tarkastettavassa LL Sami Finnilän väitöskirjassa esitetään uusia menetelmiä lonkan tekonivelien ja murtumien varhaisvaiheen liikkeen mittaamiseen sekä tulkintaan.

Lonkan tekonivelten uusintaleikkausmäärissä on proteesikohtaisia eroja – komponenttivalinnalla voidaan vaikuttaa uusintaleikkausriskiin (Väitös: LL Matias Hemmilä, 28.5.2021, ortopedia ja traumatologia) 

Lonkan tekonivelleikkauksella voidaan helpottaa pitkälle edenneen nivelrikon oireita ja parantaa toimintakykyä. LL Matias Hemmilä kartoitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan lonkan tekonivelen komponentteihin, erityisesti lonkkamaljan kuppikomponentteihin ja liukupintoihin, liittyviä uusintaleikkausmääriä.    

Tutkimus suosittaa luuston kunnon seulontaa naisille ennen lonkan sementitöntä tekonivelleikkausta (Väitös: MSc Sanaz Nazari Farsani, 23.10.2020, ortopedia ja traumatologia)

Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa tarkasteltiin lonkan sementittömän tekonivelen kiinnittymistä naispotilaiden luustoon. Tutkimustulokset vahvistavat, että biologisesti kiinnittyvä lonkan tekonivelen varsiosa vaatii hyvää luuainesta. Tutkimuksessa suositellaan luuston kunnon seulontaa kaikille vaihdevuodet ohittaneille naisille, joille suunnitellaan sementitöntä lonkan tekonivelleikkausta.

Tekonivelen sementtikiinnitys on turvallinen myös iäkkäämmillä potilailla (Väitös: LL Elina Ekman, 22.11.2019, ortopedia ja traumatologia)

LL Elina Ekman paljasti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessaan tärkeää uutta tietoa tekonivelleikkausten riskeistä. Tutkimuksen mukaan luusementin käyttöön lonkan tekonivelen kiinnityksessä ei liity lisääntynyttä kuolleisuutta verrattuna sementittömiin tekoniveliin. Lisäksi metalli–metalli-liukupinta lonkan tekonivelissä ei lisää riskiä sairastua syöpään verrattuna tekoniveliin, joissa on jokin muu liukupinta. 

Lonkka- ja selkäsairauksilla on tiedettyä suurempi yhteys (Väitös: LL Katri Pernaa, 21.12.2018, ortopedia ja traumatologia)

Selkä- ja lonkkasairauksien välisistä mekanismeista on saatu uutta tietoa. LL Katri Pernaan Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa selvisi, että yksi lantion ja selän anatomian tyyppi saattaa olla yhteydessä lonkkasairauksiin. Juuri avattu kansallinen selkärekisteri mahdollistaa jatkossa tarkemman leikkauspäätösten tekemisen.

Opiskelu ortopedian ja traumatologian oppiaineessa

Traumatologian perusopetus ajoittuu lääketieteen lisensiaatin opinnoissa neljännen opiskeluvuoden syksyyn ja ortopedian opetus kuudennen opiskeluvuoden kevääseen. Ortopedian ja traumatologian erikoislääkärikoulutus kestää kuusi vuotta.