Asiasana: ortopedia ja traumatologia

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Tutkimuksella terveyttä: Turkulainen ortopedian tutkimus vauhdittaa ensiluokkaista hoitoa, joka pitää meidät liikkeessä

19.04.2024

Siellä, missä tehdään kovaa tutkimusta, myös hoito on hyvää. Samaan logiikkaan perustuu potilaiden kiinnostus, kun he valitsevat sairaalan. Turun yliopiston ja Turun yliopistollisen keskussairaalan yhteisessä ortopedian tutkimusyksikössä kehitetään jatkuvasti uusia parempia menetelmiä, jotka hyödyttävät potilaita Tyks Orton tuki- ja liikuntaelinsairauksien huippuosaamisyksikössä. Uusimmat tutkimustulokset tältä keväältä kiinnostavat myös tekonivelvalmistajia eri puolilla maailmaa.

Kyynärlisäkkeen murtumien leikkaushoitoon liittyy paljon komplikaatioita ja uusintaleikkauksia – iäkkäiden hoitolinja kallistumassa konservatiiviseen (Väitös: LL Ida Rantalaiho, 18.11.2022, ortopedia ja traumatologia)

Kyynärlisäkkeen murtuman tavallinen hoito on kiinnitys leikkauksessa. Leikkaushoitoon liittyy kuitenkin merkittävä riski sekä komplikaatioille että uusintaleikkauksille. Konservatiivisella eli ei-leikkauksellisella hoidolla voidaan todennäköisesti saavuttaa yhtä hyvä toiminnallinen tulos sekä kivuttomuus iäkkäillä potilailla, mutta aiheesta tarvitaan vielä lisää tutkimusta. Vuonna 2020 aloitetussa kansainvälisessä monikeskustutkimuksessa Scandinavian Olecranon Research in the Elderly (SCORE) selvitetään konservatiivisen hoidon vaikutusta iäkkäisiin.

Metalli-metalliliukuparisten lonkan tekonivelten seurantaa on turvallista harventaa (Väitös: LL Sakari Pietiläinen, 21.10.2022, ortopedia ja traumatologia)

Metalli-metalliliukuparisten lonkan kokotekonivelten seuranta-aikaväliä on turvallista pidentää terveydenhuollon resurssien käytön optimoimiseksi. LL Sakari Pietiläinen kartoitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan yleisesti käytössä olleiden metalli-metalliliukuparisten lonkan kokotekonivelten pitkäaikaistulokset. Tutkimuksen erityishuomio oli kokoveren kromi- ja koboltti-ionien toistomittauksissa.

Rappeumaperäinen kiertäjäkalvosimen jännerepeämä voidaan hoitaa fysioterapialla leikkauksen sijaan (Väitös: LL Anssi Ryösä, 18.3.2022, ortopedia ja traumatologia)

Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri, LL Anssi Ryösän väitöstutkimuksen mukaan rappeumaperäisiä, pääosin ylemmän lapalihaksen alueella olevia kiertäjäkalvosimen jännerepeämiä hoidettaessa leikkauksella ja sen jälkeisellä fysioterapialla ei saavuteta etua pelkkään fysioterapiaan verrattuna. Kiertäjäkalvosimen repeämä on yleinen vaiva keski-ikäisillä ja iäkkäämmillä.

Tekonivelen komponenttivalinnoilla voidaan vaikuttaa uusintaleikkausriskiin (Väitös: LL Mikko Karvonen, 4.3.2022, ortopedia ja traumatologia)

Oikeilla tekonivelkomponenttien valinnoilla voidaan vähentää lonkan kokotekonivelen uusintaleikkausten määrää sekä parantaa potilastyytyväisyyttä. LL Mikko Karvonen kartoitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan lonkan tiettyihin tekonivelen lonkkamaljan kuppikomponentteihin liittyvien uusintaleikkausten määriä. Hän kiinnitti huomiota erityisesti sijoiltaanmenoihin korkean komplikaatioriskin potilailla.

Polven osatekonivelellä nopeampi toipuminen pienemmin leikkausriskein (Väitös: LL Jani Knifsund, 12.11.2021, ortopedia ja traumatologia)

Polven osatekonivelleikkauksella saavutetaan merkittävästi nopeampi toipuminen verrattuna kokotekonivelleikkaukseen ja toimenpiteellä on pienempi riski komplikaatioihin, todetaan LL Jani Knifsundin Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa. Onnistunut osatekonivelleikkaus vaatii Knifsundin mukaan perehtyneisyyttä ja leikkauskriteerien tarkkaa noudattamista.

Väitöstutkimus esittää uusia menetelmiä lonkan tekonivelien ja lonkkamurtumien tutkimukseen (Väitös: LL Sami Finnilä, 15.10.2021, ortopedia ja traumatologia)

Lonkan tekonivelien tai lonkkamurtumien kiinnityksen pettäminen aiheuttaa vakavaa haittaa potilaiden terveydelle ja hyvinvoinnille. Tekonivelen tai murtuman varhaisvaiheen kiinnittymisen tarkka seuranta on avainasemassa uusien hoitomenetelmien kehittämisessä. Turun yliopistossa tarkastettavassa LL Sami Finnilän väitöskirjassa esitetään uusia menetelmiä lonkan tekonivelien ja murtumien varhaisvaiheen liikkeen mittaamiseen sekä tulkintaan.

Lonkan tekonivelten uusintaleikkausmäärissä on proteesikohtaisia eroja – komponenttivalinnalla voidaan vaikuttaa uusintaleikkausriskiin (Väitös: LL Matias Hemmilä, 28.5.2021, ortopedia ja traumatologia) 

Lonkan tekonivelleikkauksella voidaan helpottaa pitkälle edenneen nivelrikon oireita ja parantaa toimintakykyä. LL Matias Hemmilä kartoitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan lonkan tekonivelen komponentteihin, erityisesti lonkkamaljan kuppikomponentteihin ja liukupintoihin, liittyviä uusintaleikkausmääriä.    

Tutkimus suosittaa luuston kunnon seulontaa naisille ennen lonkan sementitöntä tekonivelleikkausta (Väitös: MSc Sanaz Nazari Farsani, 23.10.2020, ortopedia ja traumatologia)

Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa tarkasteltiin lonkan sementittömän tekonivelen kiinnittymistä naispotilaiden luustoon. Tutkimustulokset vahvistavat, että biologisesti kiinnittyvä lonkan tekonivelen varsiosa vaatii hyvää luuainesta. Tutkimuksessa suositellaan luuston kunnon seulontaa kaikille vaihdevuodet ohittaneille naisille, joille suunnitellaan sementitöntä lonkan tekonivelleikkausta.