Kyynärlisäkkeen murtumien leikkaushoitoon liittyy paljon komplikaatioita ja uusintaleikkauksia – iäkkäiden hoitolinja kallistumassa konservatiiviseen (Väitös: LL Ida Rantalaiho, 18.11.2022, ortopedia ja traumatologia)

Kyynärlisäkkeen murtuman tavallinen hoito on kiinnitys leikkauksessa. Leikkaushoitoon liittyy kuitenkin merkittävä riski sekä komplikaatioille että uusintaleikkauksille. Konservatiivisella eli ei-leikkauksellisella hoidolla voidaan todennäköisesti saavuttaa yhtä hyvä toiminnallinen tulos sekä kivuttomuus iäkkäillä potilailla, mutta aiheesta tarvitaan vielä lisää tutkimusta. Vuonna 2020 aloitetussa kansainvälisessä monikeskustutkimuksessa Scandinavian Olecranon Research in the Elderly (SCORE) selvitetään konservatiivisen hoidon vaikutusta iäkkäisiin.

Iäkkäät kyynärlisäkkeen murtuman saaneet potilaat ovat usein taustatekijöiltään samanlaisia kuin rannemurtuman saaneet potilaat, mutta kyynärlisäkkeen murtuman jälkeen riski uusille osteoporoottisille murtumille on suurempi kuin rannemurtuman jälkeen.

Kyynärlisäkkeen murtuman leikkaushoidon jälkeen kyynärnivelen toiminta palautuu ja murtuma luutuu useimmiten hyvin riippumatta leikkausmenetelmästä. Yleisimmin käytetyt menetelmät, jännitelankasidos ja levykiinnitys, ovat tuloksiltaan yhtäläisiä, mutta molempiin leikkausmenetelmiin liittyy merkittävä riski erilaisiin komplikaatioihin sekä uusintaleikkaustarpeeseen.

– Jopa puolet potilaista kärsii komplikaatiosta tai joutuu uuteen leikkaukseen kyynärnivelen murtuman leikkaushoidon jälkeen lyhyen aikavälin seurannassa, Ida Rantalaiho avaa.

Riski uusille osteoporoottisille murtumille merkittävä

Nykyisen tiedon valossa työikäisten potilaiden kyynärlisäkkeen murtumien asianmukainen hoitolinja on edelleen leikkauksellinen, mutta päätös hoidosta tulee tehdä yhdessä potilaan kanssa, tulevista riskeistä informoiden. Kirurgi valitsee sopivimman leikkaustavan murtumatyypin perusteella.

Iäkkäämmässä väestössä konservatiivisella hoidolla voidaan mahdollisesti saavuttaa leikkaushoitoa vastaavat tulokset kyynärnivelen toiminnan ja kivuttomuuden osalta sekä välttää leikkaushoidosta johtuvat komplikaatiot ja uusintaleikkaukset.

– Konservatiivinen hoito on maailmalla lisääntynyt iäkkäiden kohdalla ja siitä saadaan jatkuvasti lisää tuloksia. Mikäli SCORE-tutkimuksemme hypoteesi konservatiivisen hoidon yhtäläisistä tuloksista iäkkäillä näyttäytyy toteen, voimme tulevaisuudessa välttyä sairaalahoidon kuormalta ja runsaalta sairastavuudelta liittyen kyynärlisäkkeiden murtumien leikkaushoitoon iäkkäässä väestössä, Rantalaiho sanoo.

Väestön ikääntyessä osteoporoosin esiintyvyys kasvaa. Kyynärlisäkkeen murtumaa voidaan kutsua rannemurtumien rinnalla osteoporoottiseksi murtumaksi, erityisesti iäkkäiden naispotilaiden kohdalla. Rantalaihon tutkimuksessa riski uusille osteoporoottisille murtumille kyynärlisäkkeen murtuman jälkeen todettiin merkittäväksi.

– Tulevaisuudessa kyynärlisäkkeen murtuman tulisi herättää lääkärit pohtimaan iäkkään potilaan tarvetta osteoporoositutkimuksille ja kaatumisen ehkäisemiseen tähtääville toimille uusien murtumien ehkäisemiseksi.

***

LL Ida Rantalaiho esittää väitöskirjansa ”Treatment of olecranon fractures: With emphasis on the elderly” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 18.11.2022 klo 12.00 (Turun yliopisto, TYKS, T-sairaala, Lahesmaa-sali, Hämeentie 11, 20520 Turku).

Vastaväittäjänä toimii dosentti Teemu Karjalainen (Keski-Suomen sairaala Nova ja Tampereen yliopistollinen sairaala) ja kustoksena professori Keijo Mäkelä (Turun yliopistollinen sairaala). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on ortopedia ja traumatologia.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Luotu 27.10.2022 | Muokattu 27.10.2022