Tekonivelen komponenttivalinnoilla voidaan vaikuttaa uusintaleikkausriskiin (Väitös: LL Mikko Karvonen, 4.3.2022, ortopedia ja traumatologia)

Oikeilla tekonivelkomponenttien valinnoilla voidaan vähentää lonkan kokotekonivelen uusintaleikkausten määrää sekä parantaa potilastyytyväisyyttä. LL Mikko Karvonen kartoitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan lonkan tiettyihin tekonivelen lonkkamaljan kuppikomponentteihin liittyvien uusintaleikkausten määriä. Hän kiinnitti huomiota erityisesti sijoiltaanmenoihin korkean komplikaatioriskin potilailla.

Suomessa tehdään vuosittain vajaat 11 000 lonkan kokotekonivelleikkausta. Näistä suurin osa tapahtuu kivuliaan ja toimintakykyä rajoittavan nivelrikon hoitona.

Tämän lisäksi lonkan tekonivelen uusintaleikkauksia joudutaan tekemään Suomessa noin 1 500 vuodessa. Tekonivelten uusintaleikkaukset ovat isoja operaatioita ja niihin liittyy suuremmat riskit ja huonompi potilastyytyväisyys kuin ensivaiheen leikkaukseen. Tekonivelinfektion jälkeen toiseksi merkittävin uusintaleikkauksen syy on tekonivelen sijoiltaanmeno. Tekonivelen sijoiltaanmenon riskiin vaikuttavat potilaskohtaiset-, kirurgiset- ja tekonivelkomponenttikohtaiset tekijät.

– Paitsi hyvällä kirurgisella tekniikalla, myös tietyillä tekonivelkomponentteihin liittyvillä tekijöillä voidaan vaikuttaa tekonivelen sijoiltaanmenojen ja uusintaleikkausmäärien vähentämiseen. Tekonivelkomponentteihin kehitetään jatkuvasti uusia ratkaisuja, jotta voitaisiin pidentää tekonivelten elinkaarta ja vähentää komplikaatioita sekä uusintaleikkausten määriä. Uusien innovaatioiden käyttöönotto tulee kuitenkin tehdä hallitusti, jotta vältetään yllätykset. Siksi jatkuvalle tutkimukselle ja seurannalle on tarvetta, Mikko Karvonen sanoo.

Suomalaiset ovat tekonivelten rekisteröinnissä ja seurannassa edelläkävijöitä yhdessä muiden pohjoismaiden kanssa. Tekonivelrekisterimme on maailman toiseksi vanhin, heti Ruotsin rekisterin jälkeen. Vuonna 1980 perustettuun rekisteriin tallennetaan nykyään yli 95 prosenttia kaikista Suomessa asennetuista tekonivelistä. Karvonen hyödynsi väitöstutkimuksessaan rekisteriin kerättyä tietoa.

– Tutkimuksessa havaitsimme, että eräs suhteellisen uusi tekonivelkomponentti antoi lupaavia tuloksia ainakin lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä. Tulokset olivat lupaavia niin lonkan ensivaiheen leikkauksissa kuin uusintaleikkauksissakin. Kyseinen komponentti on tarkoitettu erityisesti niille potilaille, joilla sijoiltaanmenon riski on korkea, Karvonen kertoo.

– Lisäksi havaitsimme, että isonuppisissa lonkan metalli-metalli-liukupintaisissa tekonivelissä pitkän aikavälin tulokset eivät ole hyväksyttäviä. Kyseisiä tekoniveliä on käytetty Suomessakin runsaasti erityisesti vuosituhannen vaihteen jälkeen ehkäisemään sijoiltaanmenoja ja liukupinnan kulumista. Havaitsimme myös, että erästä kuppikomponenttia käytettäessä päädyttiin useammin sijoiltaanmenon vuoksi tehtyyn uusintaleikkaukseen, Karvonen toteaa.

Kaiken kaikkiaan tutkimus osoitti, että tekonivelen komponenttivalinnoilla voidaan vaikuttaa uusintaleikkausriskiin.

***

LL Mikko Karvonen esittää väitöskirjansa ”Reducing dislocations of total hip arthroplasty” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 4.3.2022 klo 12.00 (Tyks, T-sairaala, Johan Haartman -luentosali, Hämeentie 11, Turku).

Vastaväittäjänä toimii dosentti Teemu Moilanen (Tampereen yliopisto) ja kustoksena professori Keijo Mäkelä (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on ortopedia ja traumatologia.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: mikko.karvonen@tyks.fi

Luotu 28.02.2022 | Muokattu 28.02.2022