Polven osatekonivelellä nopeampi toipuminen pienemmin leikkausriskein (Väitös: LL Jani Knifsund, 12.11.2021, ortopedia ja traumatologia)

Polven osatekonivelleikkauksella saavutetaan merkittävästi nopeampi toipuminen verrattuna kokotekonivelleikkaukseen ja toimenpiteellä on pienempi riski komplikaatioihin, todetaan LL Jani Knifsundin Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöstutkimuksessa. Onnistunut osatekonivelleikkaus vaatii Knifsundin mukaan perehtyneisyyttä ja leikkauskriteerien tarkkaa noudattamista.

Vaikka kokotekonivelleikkaus on erittäin hyvä loppuvaiheen nivelrikon hoitomuoto, jopa 20 prosenttia potilaista on leikkauksen jälkeen osittain tyytymättömiä lopputulokseen.

– Vähintään neljännes polven nivelrikkopotilaista soveltuu osatekonivelleikkaukseen, jonka etuina ovat muun muassa lyhyempi sairaalahoitoaika, nopeampi toipuminen toimenpiteestä sekä pienempi leikkauksen jälkeinen sairastuvuus ja kuolleisuus. Pitkällä aikavälillä osatekonivelten uusintaleikkaustarve on kuitenkin perinteistä kokotekoniveltä suurempi, kertoo Turun yliopistossa väittelevä LL, erikoislääkäri Jani Knifsund.

Knifsundin väitöstutkimuksessa selvitettiin nivelrikon vaikeuden vaikutusta leikkauksen jälkeisen uusintaleikkauksen riskiin sekä sementillisen ja sementittömän osatekonivelen uusintaleikkauksen riskiä lyhyellä aikavälillä verrattuna polven kokotekoniveleen. Lisäksi tutkimuksessa arvioitiin polven osatekonivelleikkauksen vaikuttavuutta verrattuna polven kokotekonivelleikkaukseen kontrolloidussa, kaksoissokkoutetussa vertailututkimuksessa.

– Tutkimuksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että osatekoniveltä – kuten kokotekoniveltäkin – tulee käyttää vain pitkälle edenneen nivelrikon hoitoon. Polven sementittömän osatekonivelen pysyvyys oli viiden vuoden seurannassa parempi kuin sementillisen ja polven osatekonivelleikkauksesta toipuminen tapahtui nopeammin verrattuna kokotekonivelleikkaukseen, Knifsund kertoo.

– Uutta ja yllättävää oli, että kaksoissokkoutetussa satunnaistetussa tutkimuksessamme polven kokotekonivel ei osoittautunut millään mittarilla osatekoniveltä paremmaksi. Toki seurantatietoja on vasta kahden vuoden ajalta ja on selvää, että osalle osatekonivelleikkauspotilaista kehittyy myöhemmin noin 10–20 vuoden kuluessa ulkosyrjän nivelrikko, jota joudumme uusintaleikkauksella hoitamaan, Knifsund jatkaa.

Polven osatekonivelen tulisikin Knifsundin mukaan olla yhtenä vaihtoehtona, kun ennen leikkausta pohditaan, mikä olisi kullekin potilaalle soveltuvin tekonivelmalli.

***                                                                  

LL Jani Knifsund esittää väitöskirjansa ”Unicompartmental and total knee arthroplasty in the treatment of knee osteoarthritis” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 12.11.2021 klo 12.00 (Tyks, T-sairaala, Risto Lahesmaa -luentosali, Hämeentie 11, Turku).

Vastaväittäjinä toimii dosentti Hannu Miettinen (Itä-Suomen yliopisto) ja kustoksena professori Keijo Mäkelä (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on ortopedia ja traumatologia.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: jani.knifsund@tyks.fi

Luotu 03.11.2021 | Muokattu 03.11.2021