Väitöstutkimus esittää uusia menetelmiä lonkan tekonivelien ja lonkkamurtumien tutkimukseen (Väitös: LL Sami Finnilä, 15.10.2021, ortopedia ja traumatologia)

Lonkan tekonivelien tai lonkkamurtumien kiinnityksen pettäminen aiheuttaa vakavaa haittaa potilaiden terveydelle ja hyvinvoinnille. Tekonivelen tai murtuman varhaisvaiheen kiinnittymisen tarkka seuranta on avainasemassa uusien hoitomenetelmien kehittämisessä. Turun yliopistossa tarkastettavassa LL Sami Finnilän väitöskirjassa esitetään uusia menetelmiä lonkan tekonivelien ja murtumien varhaisvaiheen liikkeen mittaamiseen sekä tulkintaan.

Sami Finnilän väitöstutkimuksessa tarkasteltiin radiostereometrisen analyysin (RSA) käyttöä lonkan tekonivelien ja lonkkamurtumien varhaisvaiheen liikkeen tutkimuksessa. Väitöstutkimuksessa tarkasteltiin, miten kolmiulotteisella mallinnuksella voidaan aikaisempaa tehokkaammin hyödyntää potilastutkimuksista saatavaa tietoa. Lisäksi tutkimuksessa tarkasteltiin uutta RSA-menetelmää lonkan tekonivelien tutkimuksessa ja esitettiin täysin uusi mittaustekniikka lonkkamurtumien tutkimukseen.

Uusille tekonivelille ja lonkkamurtumien hoitomenetelmille on kysyntää, sillä uusintaleikkaukset ovat usein hyvin raskashoitoisia ja ikäviä yksittäisten potilaiden kannalta. Uusien tekonivelien ja hoitomuotojen kehittäminen on kuitenkin haastavaa. Ilman tarkkoja mittausmenetelmiä tarvitaan suuria potilasmääriä ja pitkiä seuranta-aikoja uusien hoitomenetelmien vertailuun.

– RSA:n avulla voidaan säästää arvokkaita tutkimusresursseja ja nopeuttaa uusien hoitomuotojen kehitystyötä. Siksi menetelmän kehittämisestä on etua pitkälle tulevaisuuteen. Osoitimme väitöstutkimuksessa, että kolmiulotteisella mallinnuksella voidaan aiempaa tehokkaammin hyödyntää RSA-tutkimuksista saatavaa tietoa, Finnilä sanoo.

Luun laatu vaikuttaa lonkan tekonivelen kuppiosan kiinnittymiseen

Finnilän väitöstyössä selvitettiin myös, voidaanko RSA:lla havaita eroja lonkan sementittömän tekonivelen kuppiosan kiinnittymisessä potilailla, joiden luun tiheys oli alentunut. RSA:ta on hyödynnetty menestyksekkäästi tekonivelmallien vertailussa ja kehitystyössä. Potilasriippuvaisista tekijöistä, jotka vaikuttavat tekonivelen kiinnittymiseen, tiedetään kuitenkin varsin vähän.

– Pystyimme ensimmäistä kertaa osoittamaan, että luun laatu vaikuttaa sementittömän kuppiosan kiinnittymiseen. Tulos korostaa luun laadun merkitystä, kun potilaalle harkitaan sementitöntä lonkan tekonivelleikkausta. Erityisessä riskissä ovat keski-iän ohittaneet naispotilaat, joilla luun laatu saattaa heikentyä nopeastikin vaihdevuosien jälkeen, Finnilä toteaa.

Uusi menetelmä auttaa lonkkamurtumien kiinnityksen seurannassa

Väitöstyön osana kehitettiin myös uusi mittaustekniikka lonkkamurtumien varhaisvaiheen kiinnittymisen seurantaan.

– Valikoidut potilaat hyötyvät oman lonkkanivelen säilyttämisestä tekonivelleikkauksen sijaan. Lonkkamurtumien kiinnityksen tutkimustyö on jäänyt kuitenkin taka-alalle tekoniveliin tehtyihin panostuksiin verrattuna. Toisaalta tarkkoja menetelmiä lonkkamurtumien luutumisen varhaisvaiheen seurantaan ei aiemmin ole ollut, Finnilä sanoo.

Väitöstutkimuksen potilasaineistossa lonkkamurtumien kiinnityksen pettäminen voitiin osoittaa uudella mittausmenetelmällä jo 12 viikon sisällä leikkauksesta. Aikaisemmilla menetelmillä kiinnityksen pettämisen toteamiseen on voinut kulua jopa vuosi leikkauksesta.

– Menetelmän tarkkuus oli oikeastaan odottamattoman hyvä. Tarkoituksenamme oli vain varmistaa sen käyttökelpoisuus kliinisessä tutkimuskäytössä. Jatkossa pystymme tätä menetelmää hyödyntämällä ehkä ymmärtämään paremmin, miksi jotkin lonkkamurtumat eivät luudu. Tämä on ensimmäinen tärkeä askel parempien hoitomenetelmien kehittämisessä, Finnilä toteaa.

***

LL Sami Finnilä esittää väitöskirjansa ”Radiostereometric analysis in total hip arthroplasty and hip fracture patients” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 15.10.2021 klo 12.00. Väitöstilaisuutta voi seurata etänä.

Vastaväittäjänä toimii professori Juhana Leppilahti (Oulun yliopisto) ja kustoksena professori Keijo Mäkelä (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on ortopedia ja traumatologia.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: sami.finnila@gmail.com

Luotu 08.10.2021 | Muokattu 08.10.2021