Asiasana: korva-, nenä-, ja kurkkutautioppi

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Tutkimuksessa kehitettiin uudenlainen tapa tunnistaa sädehoidolle huonosti reagoivat potilaat (Väitös: LL Johannes Routila, 21.10.2022, korva-, nenä- ja kurkkutautioppi)

LL Johannes Routilan Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassa todettiin kantasolutekijä OCT4:n ilmentymisen olevan yhteydessä pään ja kaulan alueen levyepiteelikarsinoomien sädehoitovasteeseen. Uusien kasvainmerkkiaineiden avulla voitaisiin valikoida pään ja kaulan alueen syöpien tehokas hoito ja välttää hoitoon liittyviä haittavaikutuksia.

Epstein-Barrin virus on keskeinen nenänielukarsinooman aiheuttaja Suomessa (Väitös: LL Miia Ruuskanen, 10.5.2019, korva-, nenä- ja kurkkutautioppi)

LL Miia Ruuskanen selvitti Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjatutkimuksessaan nenänielukarsinooman esiintyvyyttä, taustatekijöitä ja hoitotuloksia Suomessa. Tulosten perusteella Epstein-Barrin virus (EBV) aiheuttaa suurimman osan syöpätapauksista, mutta myös papilloomaviruksia (HPV) löytyi osasta kasvaimia. Nenänielukarsinooman esiintyvyys ei kuitenkaan ole nousussa kuten HPV-positiivisen suunielusyövän. Tutkimus paljasti myös, että EBV- ja HPV-positiivisten kasvainten hoitotulokset ovat parempia verrattuna virusnegatiivisiin kasvaimiin.

Tutkimus korva-, nenä- ja kurkkutautiopin oppiaineessa

Tutkimus korva-, nenä- ja kurkkutautiopin alalla on kansainvälisesti merkittävää ja uraauurtavaa lääketieteellistä tutkimustyötä. Kliinistä tutkimusta tehdään Turun yliopistollisessa keskussairaalassa korva-, nenä- ja kurkkutautien klinikassa. Tutkimusta tehdään yhteistyössä monien eri erikoisalojen kanssa.

Korva-, nenä- ja kurkkutautioppi

Korva-, nenä ja kurkkutautien oppiaine vastaa alan perusopetuksesta, ammatillisesta jatkokoulutuksesta sekä tieteellisestä jatkokoulutuksesta Turun yliopistossa. 

Perussairaudet ja nesteytys voivat aiheuttaa sydän- ja verisuonitapahtumia pään ja kaulan alueen syöpäkirurgian yhteydessä (Väitös: LL Eeva Haapio, 8.6.2018, korva-, nenä- ja kurkkutaudit)

Pään ja kaulan alueen syöpäleikkauksiin liittyy korkea, yli 5 % riski saada vakava sydän- ja verisuonitapahtuma. Vaativissa pään ja kaulan alueen leikkauksissa, kuten leikkauksissa, joissa käytetään verisuonitettua siirrettä, riski on jopa 12–25 %. LL Eeva Haapion Turun yliopistossa tarkastettava väitöstutkimus selvittää vakavien sydän- ja verisuonitapahtumien esiintyvyyttä pään ja kaulan alueen syöpäkirurgiassa. Lisäksi tutkimus kartoittaa perussairauksien ja muokattavissa olevien leikkauksen aikaisten tekijöiden vaikutusta vakavien sydän- ja verisuonitapahtumien riskiin.