Korva-, nenä- ja kurkkutautioppi

Korva-, nenä ja kurkkutautien oppiaine vastaa alan perusopetuksesta, ammatillisesta jatkokoulutuksesta sekä tieteellisestä jatkokoulutuksesta Turun yliopistossa. 

Oppiaineen tehtävänä on korva, nenä- ja kurkkutautien sekä pään ja kaulan alueen kirurgian tieteellinen tutkimus, siihen perustuva korkein opetus sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen oppiaineemme osaamisaloilla. 

Perustutkinto-opetus antaa valmiudet korva, nenä- ja kurkkutautipotilaan tutkimiseen, diagnostiikkaan ja tarvittavien tutkimusten ja hoidon suunnitteluun. Oppiaine tarjoaa myös tieteellistä ja ammatillista jatkokoulutusta, jonka suoritettuaan lääketieteen lisensiaatti valmistuu korva-, nenä- ja kurkkutautien erikoislääkäriksi. 

Julkaisu- ja tutkimustoimintamme on vilkasta ja monipuolista. Tutkijamme tekevät paljon kansainvälistä yhteistyötä. Tutkimustoiminnalla luodaan uutta tietoa oppialalle ja huolehditaan tieteellisestä jatkokoulutuksesta. Tutkimustyön avulla tieteen viimeisimmät saavutukset tulevat mahdollisimman varhain hyödynnetyksi kliinisessä potilastyössä Turun yliopistollisen keskussairaalan ja erityisvastuualueen korva, nenä- ja kurkkutautipotilaiden hoidossa. 

Tutustu korva-, nenä- ja kurkkutautiopin oppiaineeseen