Asiasana: Keuhkosairausoppi ja kliin. allerg.

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Uutta allergiatutkimusta soveltamalla koululaisten allergiaruokavalioita voidaan vähentää yli puolella

14.01.2019

Ruoka-aineista johtuva allergia heikentää monella tavalla elämänlaatua, ja siitä aiheutuu sekä perheille että yhteiskunnalle huomattavia kustannuksia. Tuoreessa tutkimuksessaan professori Johannes Savolaisen Turun yliopistossa johtama tutkimusryhmä on ensimmäistä kertaa soveltanut uutta, aiempaa tarkempaa ruoka-aineallergioiden testausmenetelmää. 

Keuhkosairausopin ja kliinisen allergologian opiskelu

Jatkokoulutuksessa erikoislääkärikoulutuksen keskeiset osa-alueet ovat keuhkosairauksien ja tuberkuloosin koko kirjo, keuhkosairauksien akutologia, allergiset ja työperäiset hengityselinsairaudet, obstruktiivinen uniapnea ja muut unenaikaiset hengityshäiriöt, äkillisen ja kroonisen hengitysvajauksen hoito sisältäen happihoidon ja kaksoispaineventilaatiohoidon eri tyypit ja hengityselinten polikliiniset toimenpiteet kuten keuhkoputkien tähystys sekä keuhkojen toiminnan kliinisfysiologiset tutkimukset.

Syöpäpotilaiden oireiden hoidossa on parannettavaa (Väitös: LL Maria Silvoniemi, 9.11.2018, keuhkosairausoppi ja kliininen allergologia)

Parantumattomasti sairaita hoitavien lääkäreiden palliatiivisen eli oireenmukaisen hoidon osaamisessa on kehitettävää ja lääkärit tarvitsevat enemmän koulutusta aiheesta. Tehokasta oirehoitoa tarvitsevat monet vakavasti sairaat, mutta erityisesti keuhkosyöpää sairastavat potilaat, joiden sairaus todetaan usein vaiheessa, jossa tauti on levinnyt ja parantavaa hoitoa ei ole tarjolla.

 

Keuhkosairausoppi ja kliininen allergologia

Keuhkosairausopin ja kliinisen allergologian oppiaineen keskeisenä tehtävänä on tieteellisen tutkimuksen lisäksi tarjota korkeatasoista keuhkosairausopin ja kliinisen allergologian perusopetusta kliinisessä vaiheessa oleville lääketieteen opiskelijoille sekä jatko- ja täydennyskoulutusta keuhkosairauksiin ja kliiniseen allergologiaan erikoistuville ja jo erikoistuneille lääkäreille ja muiden alojen lääkäreille.