Uutta allergiatutkimusta soveltamalla koululaisten allergiaruokavalioita voidaan vähentää yli puolella

14.01.2019

Ruoka-aineista johtuva allergia heikentää monella tavalla elämänlaatua, ja siitä aiheutuu sekä perheille että yhteiskunnalle huomattavia kustannuksia. Tuoreessa tutkimuksessaan professori Johannes Savolaisen Turun yliopistossa johtama tutkimusryhmä on ensimmäistä kertaa soveltanut uutta, aiempaa tarkempaa ruoka-aineallergioiden testausmenetelmää. 

Uuden menetelmän avulla koululaisten allergiaruokavalioita pystytään vähentämään jopa 65 prosenttia nykyisestä. Kansallisen allergiaohjelman (2008–2018) tavoite on ollut puolittaa allergiaruokavaliot. 

Tutkimusprojekti aloitettiin Liedossa vuonna 2013, jolloin alueen ala- ja yläkouluissa oli kaikkiaan 2885 oppilasta. Koulujen ruokalarekistereiden mukaan heistä 205:llä (7 %) oli erilaisista allergioista johtuva allergiaruokavalio. Näihin allergiaruokavalioihin oli päädytty sekä perheiden pyynnöstä että lääkärilausuntojen perusteella. Tutkimukseen osallistui 157 koululaista.

– Hankkeessa paljastui, että kahden vuoden jälkeen enää 12:n koululaisen piti noudattaa ruoka-aineista aiheutuvaa allergiaruokavaliota, ja suuri osa koululaisista oli tässä vaiheessa jo itsenäisesti lopettanut välttödieetin, Savolainen kertoo.

Tutkimus rakentui alustavasta haastattelusta ja verikokeesta. Niistä saatujen tulosten perusteella edettiin tarvittaessa ruoka-ainealtistuksiin. 

Laboratoriossa käytettiin muun muassa allergeenikomponentti-IgE-testausmenetelmää, joka antaa entistä tarkempaa tietoa allergiaruokavalion tarpeellisuudesta. Menetelmä auttaa myös kartoittamaan nykyistä tarkemmin vakavien, henkeä uhkaavien allergioiden riskiä.  

– Tutkimuksen alussa allergiaruokavalioiden kustannukset Liedossa olivat 172 700 euroa vuodessa ja tutkimuksen lopussa vain 13 200 euroa. Tämä tutkimustapa tuotti siis kokonaissäästöä 128 400 euroa vuodessa, Savolainen summaa.

Laskelma on tehty lietolaisten koulujen erikoisruokavalioista aiheutuvien kustannusten perusteella. Laskelma ei kuitenkaan sisällä esimerkiksi perheille allergiaruokavalioista syntyviä kustannussäästöjä.

Tutkimus on tehty yhteistyössä mm. allergiatutkimuslaitteita ja reagensseja valmistavan Thermo Fisher Scientific -yhtiön kanssa.

Tutkimus on julkaistu arvovaltaisessa Pediatric Allergology and Immunology -lehdessä: https://doi.org/10.1111/pai.12996

Lisätietoja:

Professori Johannes Savolainen, Turun yliopisto, p. +358407172029, johannes.savolainen@utu.fi

Professori Magnus Borres, Thermo Fisher Scientific, p. +46705272543, magnus.borres@thermofisher.com

Luotu 14.01.2019 | Muokattu 14.01.2019