Matti
Waris
dosentti, Lääketieteellinen tiedekunta
yliopistonlehtori, Biolääketieteen laitos

Ota yhteyttä

+358 29 450 4553
+358 46 921 4088
Kiinamyllynkatu 10
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

Virologia
in vitro -diagnostiikka

Julkaisut

Järjestä: