Matti
Waris
dosentti, Lääketieteellinen tiedekunta
yliopistonlehtori, Biolääketieteen laitos

Ota yhteyttä

+358 29 450 4553
+358 46 921 4088
Kiinamyllynkatu 10
20520
Turku

Asiantuntijuusalueet

Virologia
in vitro -diagnostiikka

Julkaisut

Järjestä:

Burden of influenza during the first year of life (2020)

Influenza and Other Respiratory Viruses
Janna‐Maija Mattila, Emilia Thomas, Pasi Lehtinen, Tytti Vuorinen, Matti Waris, Terho Heikkinen
(A1 Alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä)