Sisko Tauriainen profiilikuva
Sisko
Tauriainen
yliopistonlehtori, Biolääketieteen laitos
PhD, Adjunct professor

Ota yhteyttä

+358 29 450 4554
+358 46 921 4201

Asiantuntijuusalueet

Virologia
Parechovirukset
Enterovirukset
Soluviljelyt

Biografia

FM, FT Biokemian alalta
Molekyylibiologian dosentti, opetusala molekyylivirologia

Nykyinen toimi: Yliopistonlehtori
Aikaisemmat työpaikat: Yliopisto-opettaja Turun yliopistolla; Yliopistotutkija ja aikaisemmin tutkijatohtori Tampereen yliopistolla; Tutkijatohtori Wayne State University’ssä, Detroit, Michigan; Tohtorikoulutettava Turun yliopiston biokemian laitoksella.

Suurimmat rahoitukset: Suomen akatemia, Jane ja Aatos Erkon säätiö

Opinnäytetöiden ohjaus: 4 väitöskirjaa ja yli 20 muuta opinnäytettä

Julkaisut: yli 40 vertaisarvioitua alkuperäistutkimusta ja 7 kokooma-artikkelia

Opetus

  1. Luennot: Virusten elinkierto, Ripulia aiheuttavat virukset, Pikornavirukset
  2. Pienryhmäopetus (Tapauslähtöinen oppiminen): Vesi- ja ruokavälitteiset virukset
  3. Laboratorioharjoitustyöt: Mikrobien diagnostiikka

Tutkimus

Parechovirukset kuuluvat pikornaviruksiin. Ne ovat pieniä vaipattomia RNA-viruksia, joilla on ikosahedraalinen rakenne. Humaani parechovirus tyyppi 1 (HPeV1) on hyvin yleinen lasten infektion aiheuttaja; käytännössä jokainen kohtaa viruksen 3 vuoden ikään mennessä. Oireet ovat yleensä lieviä nuhakuumeita tai vatsaoireita, mutta myös oireettomia infektioita esiintyy. HPeV:t pystyvät aiheuttamaan myös vakavampia tauteja kuten aivokalvontulehdusta, aivokuumetta ja vakavia yleisinfektioita. Yleisimmin nämä vakavat infektiot ovat HPeV3:n aiheuttamia.
Olemme tutkineet parechvirusten epidemiologiaa ja tautiyhteyksiä. Totesimme vakavia HPeV3n aiheuttamia tauteja esiintyvän myös Suomessa, lisäksi havaitsimme HPeV4n aiheuttamia vakavia yleisinfektioita. Keskitymme nyt tutkimaan virusten ominaisuuksia ja selvittää miten HPeV:t infektoivat hermosoluja laboratorio-olosuhteissa. Tutkimme miten muutokset viruksen genomissa vaikuttavat infektiokykyyn, viruksen kasvunopeuteen ja virus-solu-vuorovaikutuksiin.

Julkaisut

Järjestä: