Dosentin arvon hakeminen lääketieteellisessä tiedekunnassa

Yliopisto voi hakemuksesta myöntää dosentin arvon henkilölle, jolla on perusteelliset tiedot omalta alaltaan, julkaisuilla tai muulla tavoin osoitettu kyky itsenäiseen tutkimustyöhön tai taiteelliseen työhön sekä hyvä opetustaito.

Yliopisto on antanut yleiset ohjeet dosentin arvoa hakevalle. Ohjeiden mukaan hakijan tulee olla ennen hakuprosessiin ryhtymistä yhteydessä sen laitoksen johtajaan, jonka profiiliin katsoo dosentin alan kuuluvan. Tämän jälkeen hakija toimittaa hakemuksen liitteineen tiedekuntaan.

Menettelytavat ja ohjeet dosentin arvon hakemiseksi on kuvattu erillisessä dosenttiohjeessa. Dosentin arvon hakemisessa apuna toimivat myös tiedekunnan ohjeistus ansioluettelon ja julkaisuluettelon laadinnastasekä yliopiston ohjeistus portfoliosta.

Dosentin arvon hakemiseen liittyvät ohjeet

Opetusnäytteen antaminen

Dosentuuria haettaessa sekä opetustehtävään otettaessa voidaan hakijaa edellyttää antamaan opetusnäyte. Lisätietoja opetusnäytteen antamisesta saa laitokselta tai tiedekunnan ohjeesta. 

Dosenttitoimikunta

Kokoonpano 1.4.2018–31.3.2022 välisenä toimikautena 

Puheenjohtaja, professori Jorma Toppari
Sihteeri, henkilöstösihteeri Anne Saarenpää 

Jäsenet: 

 • professori Eeva-Liisa Eskelinen
 • professori Juha Grönroos
 • professori Johannes Savolainen
 • professori Timo Närhi
 • apulaisprofessori Anna Axelin
Dosenttitoimikunnan kokousaikataulu

Hakemukset on toimitettava 2 viikkoa ennen kokousaikaa.

 • 22.1.2019
 • 19.2.2019
 • 19.3.2019
 • 23.4.2019
 • 14.5.2019
 • 11.6.2019
 • 13.8.2019
Yhteystiedot

Dosenttitoimikunnan sihteeri Anne Saarenpää