Henkilö työskentelee laboratoriossa pipetin kanssa.

Terveys, diagnostiikka ja lääkekehitys

Huipputason tutkimuskokonaisuus tuottaa lääketieteellisiä, teknologisia ja yhteiskunnallisia läpimurtoja väestön terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi. Terveyden, diagnostiikan ja lääkekehityksen kokonaisuuden kansainvälisesti tunnustettua tutkimusta tukevat esimerkiksi modernit infrastruktuurit kuvantamisessa sekä ainutlaatuiset kohortit, joita käytetään erityisesti väestön terveystutkimuksissa.

Terveys, diagnostiikka ja lääkekehitys on yksi kuudesta Turun yliopiston temaattisesta kokonaisuudesta. Nämä tutkimuksen ja koulutuksen vahvuusalueet edistävät monitieteistä tutkimusta ja opetusta sekä luovat alustoja verkostoitumiselle ja yhteistyölle.

Lääkekehitys ja diagnostiikka ovat yhteistyön keskiössä. Biokuvantamisen ja lääketieteellisen kuvantamisen monilla osa-alueilla Turku on johtava eurooppalainen keskus. Turun yliopiston kohorttitutkimukset muodostavat väestöjen ylisukupolvisen terveystutkimuksen kansainvälisen kärjen. Terveydenhuoltojärjestelmän sekä lasten ja nuorten hyvinvoinnin tutkimuksen merkitys on lisääntymässä. 

Terveyden tutkimuksessa on Turun alueella vahva osaamiskeskittymä, jossa korkeakoulujen tieteellinen tutkimus, julkinen terveydenhuolto ja monipuolinen yritystoiminta kohtaavat. Akateemisella tutkimuksella on läheiset yhteydet Turun alueen bio-, diagnostiikka- ja lääkeyhtiöihin.

Lue lisää ja tule mukaan!

Tutustu tutkimukseemme

Profiloitumisalueet, lippulaivat ja muut keskeiset tutkimusalustat

Lääkekehitys ja diagnostikka
Biokuvantaminen

Turku BioImaging (TBI) on laaja, monialainen tiede- ja infastruktuuriorganisaatio, jonka päämäräänä on saattaa yhteen biokuvantamisen asiantuntemus ja osaaminen Turussa ja muualla Suomessa. TBI:tä operoivat yhdessä Turun yliopisto ja Åbo Akademi. 

TBI johtaa Euro-BioImaging Finlandia, koordinoi rahoitushankintaa kuvantamislaitteille ja –palveluille, operoi kansainvälistä biokuvantamisen maisteriohjelmaa ja kehittää uusia kuvantamiseen liittyviä palveluita (esim. kuvadata- ja multimediapalveluita). TBI:n kuvantamisyksiköt tarjoavat avoimen pääsyn kuvantamispalveluihin aina molekyyli- ja solutason kuvantamisesta ja suurikapasiteettisesta seulontakuvantamisesta kokonaisten eläinten ja ihmisten kuvantamiseen. TBI:tä johtaa kolmijäseninen johtotiimi, ja sillä on laaja-alainen ohjausryhmä.
 

> Verkkosivuille

InFLAMES lippulaivahanke

InFLAMES-lippulaiva (Immuunijärjestelmän innovaatiokeskus lääketieteen ja talouskasvun moottorina) on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen hanke. Sen tavoite on olla kansainvälisesti tunnettu huipputason immunologisen tutkimuksen ja kehityksen keskus, joka on houkutteleva yhteistyökumppani kotimaisille ja kansainvälisille huippututkijoille ja yrityksille.

> Verkkosivuille

Health Campus Turku

Terveyskampus Turku on merkittävä lääketieteen, sosiaali- ja terveysalan ja teknologian moniammatillinen osaamiskeskittymä, joka tarjoaa ainutlaatuisia mahdollisuuksia tutkimustoiminnalle, innovaatioille ja yritysyhteistyölle.

Terveyskampus Turku -yhteistyössä ovat mukana Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri, Turun yliopisto, Åbo Akademi, Turun ammattikorkeakoulu, Yrkeshögskolan Novia ja Turku Science Park Oy. Osapuolet edistävät tutkimus- ja yhteistyöedellytyksiä, koulutustoimintaa sekä yritys- ja innovaatiotoimintaa.

Alueella tehtävä huippututkimus mahdollistaa korkeatasoisen koulutuksen ja uusia innovaatioita. Nämä tukevat osaltaan Turun yliopistollisen keskussairaalan kansainvälisesti korkeatasoista erikoissairaanhoitoa. Tavoitteena on kehittää kampuksella perinteiset tieteenalarajat ylittävää osaamista, joka vastaa sosiaali- ja terveysuudistuksen tavoitteita.

Yhteistyökumppaneiden edustajista muodostetut työryhmät arvioivat kampuksen toimintaa tutkimuksen, koulutuksen, hallinnon rakenteiden, innovaatiotoiminnan ja imagon osalta. Yhteistyön avulla alueesta tehdään mahdollisimman houkutteleva ja innostava ympäristö henkilökunnalle, opiskelijoille ja yrityksille.

> Verkkosivuille

2.10.2023 TalkTogether - How to live a healthy life?

How to live a healthy life -seminaari 2.10.2023.

>> Lue uutinen 

Keitä olemme:

Johtoryhmä

Ota yhteyttä