Lääketieteellisen tiedekunnan tutkimusedellytykset ja -infrastruktuurit

Ajanmukaiset tutkimusinfrastruktuurit ovat huippututkimuksen ja siihen pohjautuvan opetuksen edellytys.

Korkeatasoinen infrastruktuuri tarkoittaa kattavan laitekannan ja laajojen tietoaineistojen lisäksi myös asiantuntevaa palvelua tutkijalle ja yritysasiakkaalle.

Tiedekunnan tutkijoilla on käytössään Turun Terveyskampuksen yhteisiä paikallisia lääketieteellisen tutkimuksen tarvitsemia infrastruktuureita. Näistä monet palvelevat tutkijoita myös kansallisesti ja kansainvälisesti. Yliopiston kautta tiedekunta on mukana eurooppalaisissa infrastruktuurihankkeissa (ESFRI), kansainvälisissä jäsenyyksissä ja kansallisella tutkimusinfrastruktuurien tiekartalla (FIRI) olevissa infrastruktuureissa.

Tiedekunta korostaakin tutkimusinfrastruktuurien avoimuutta ja yhteiskäyttöä muiden akateemisen toimijoiden ja elinkeinoelämän kanssa.

Paikalliset tutkimusinfrastruktuurit
Kansalliset tutkimusinfrastruktuurit