Biolääketieteen laitoksen tutkimuksen palveluyksiköt

Tutkimuksen palveluyksiköt ylläpitävät laitoksen laitekantaa ja kehittävät menetelmäosaamista. Yksiköt tarjoavat laite-, tiedonhallinta-, analyysi- ja asiantuntijapalveluja sekä laitoksen henkilökunnalle, yliopistojen tutkijoille että yrityksille sopimuksen mukaan. 

Bioanalytiikka

Bioanalytiikan laboratoriossa kehitetään ja validoidaan analyyttisiä menetelmiä (esim. LC-MS/MS) pienien molekyylien kvantitointiin asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Bioanalytiikan avulla saadaan lisätietoa altistumisesta prekliinisissä tai kliinisissä farmakokineettisissä tutkimuksissa, mutta lisäksi kehitetään menetelmiä biomarkkeri- ja ympäristötutkimuksiin. Laboratorio on GLP-sertifioitu.

Lue lisää

Biokuvantaminen

kuvaus ja linkki

BSL-2- ja -3 -turvalaboratorio

kuvaus ja linkki

Elektronimikroskopia
GMO-toiminnot

kuvaus ja linkki

Histologia

kuvaus ja linkki

Koe-eläintoiminnot

kuvaus ja linkki

Mikrobi-, uloste- ja seerumipankit

kuvaus ja linkki

Proteiinikemia

kuvaus ja linkki

Soluviljely

kuvaus ja linkki

Yleiset laboratoriomenetelmät

Yleiset laboratoriomenetelmät -yksikkö pyrkii yhtenäistämään biolääketieteen laitoksen tutkimuslaboratorioiden toimintamalleja; luomaan ja ylläpitämään laitoksen laiterekisteriä ja toimintaohjeita, tiedottamaan laitoksen laitteista ja niihin liittyvistä tekniikoista, edistämään siirtymistä sähköiseen laboratoriokirjaan sekä mahdollistamaan uusien menetelmien nopeaa käyttöönottoa.

Yhteyshenkilö: Petri Susi