Biolääketieteen laitoksen tutkimuksen palveluyksiköt

Tutkimuksen palveluyksiköt ylläpitävät laitoksen laitekantaa ja kehittävät menetelmäosaamista. Yksiköt tarjoavat laite-, tiedonhallinta-, analyysi- ja asiantuntijapalveluja sekä laitoksen henkilökunnalle, yliopistojen tutkijoille että yrityksille sopimuksen mukaan. 

Bioanalytiikka

Bioanalytiikan laboratoriossa kehitetään ja validoidaan analyyttisiä menetelmiä (esim. LC-MS/MS) pienien molekyylien kvantitointiin asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Bioanalytiikan avulla saadaan lisätietoa altistumisesta prekliinisissä tai kliinisissä farmakokineettisissä tutkimuksissa, mutta lisäksi kehitetään menetelmiä biomarkkeri- ja ympäristötutkimuksiin. Laboratorio on GLP-sertifioitu.

Lue lisää

Biokuvantaminen

kuvaus ja linkki

Elektronimikroskopia

Elektronimikroskopian laboratorio on lääketieteellisen tiedekunnan ylläpitämä palveluyksikkö, jota kaikki elektronimikroskopiaa tarvitsevat tutkijat voivat käyttää.

Lue lisää

GMO-toiminnot

kuvaus ja linkki

Histologia

Histologian palveluyksikkö tarjoaa menetelmiä ihmisten ja koe-eläinten solu- ja kudosnäytteiden tutkimiseen. Menetelmiin kuuluvat mm. kudosprosessoinnit, parafiini- ja kryoblokkien ja -leikkeiden valmistus sekä solu- ja kudosrakenteiden visualisoiminen histokemiallisin ja immunohistokemiallisin värjäys- ja detektiomenetelmin.

Lue lisää histologian englanninkieliseltä sivulta

Infektiovaarallisilla mikrobeilla työskentely

Yksikön toiminnan tarkoitus on infektiivisten organismien (virukset, bakteerit, sienet, alkueläimet), luonnon mikrobikantojen ja geenimuokattujen (GMO) mikrobien kanssa tapahtuvan työskentelyn laadullinen, työturvallinen ja vastuullinen kehittäminen. 

Autamme yhtenäisten työskentely- ja jäteohjeistusten tekemisessä ja koulutamme henkilökuntaa bioturva-asioissa ja infektiivisten agenssien kanssa työskentelyssä. Neuvomme dokumentaatioiden, GMO-lupien ja työsuojeluhallinnon lupien suunnittelussa ja laatimisessa.

Edistämme yhteistyöhankkeiden toteutumista turvalaboratorion toiminnassa ja edustamme Turun yliopistoa Suomen Bioturvaverkoston johtoryhmässä.

Yhteyshenkilöt:
Bioturvapäällikkö Laura Kakkola 
Professori Ilkka Julkunen

In vivo -tautimallit ja -toiminnot

Turku Center for Disease Modeling (TCDM) tarjoaa asiantuntemusta koe-eläintutkimukseen tukemalla akateemista prekliinistä tutkimusta. TCDM tekee ksenografti- ja geenimuunneltuja hiirimalleja ihmisten sairauksille.

Palvelut käsittävät myös eläinmallien farmakologiset, ravitsemukselliset ja kirurgiset käsittelyt sekä fenotyyppausanalyyseja asiantuntemusalueillamme: luu-, sydän- ja verisuoni-, suolisto- ja kilpirauhassairaudet, lihavuus, onkologia, neuroendokrinologia ja lisääntymisbiologia.

Yhteyshenkilö: Petra Sipilä

Lue Lisää

Lääketieteellisen bioinformatiikan keskus (MBC)

Lääketieteellisen bioinformatiikan keskus (MBC) tarjoaa tukea laajojen moderneilla bioteknologioilla tuotettujen mittausaineistojen käsittelyyn koesuunnittelusta perusanalyyseihin sekä vaativampiin tarpeisiin. 

Lue lisää

Mikrobi-, uloste- ja seerumipankit

kuvaus ja linkki

Proteiinikemia

Yksikkö ylläpitää ja kehittää biolääketieteen laitoksen laitekantaa, jolla tuotetaan, puhdistetaan ja analysoidaan proteiineja. Teemme yhteistyötä muiden BioCity Turku -toimijoiden kanssa proteiinikemian alalla. Yksikön painopiste on proteiinien puhdistamisessa funktionaalisia kokeita varten ja proteiinien laatuun liittyvissä biokemiallisissa ja biofysikaalisissa analyyseissä. Lisäksi jaamme proteiinikemian tietotaitoa tutkimusryhmille. 

Tyypillinen projekti, jossa yksikkömme avustaa, sisältää kloonauksen haluttuun tuottovektoriin, tuottokokeet, tuoton suuressa mittakaavassa, proteiinin eristyksen ja puhdistuksen sekä lopuksi proteiinin laadun analysoinnin erilaisilla biokemiallisilla ja biofysikaalisilla menetelmillä (esim. DSF ja SEC-MALS). 

Yksikössä on käytössä lukuisia Escherichia coli- ja Pichia pastoris -pohjaisia proteiinien tuottosysteemejä. 

Yksikön keskeisimpiä laitteistoja  

  • Infors HT Multitron Standard Incubation Shaker (jäähdyttävä, isoille tilavuuksille esim. 6 x 4 L Erlenmeyer-pullot)
  • Avestin Emulsiflex C3 High Pressure Homogenizer (tuottosolujen hajotus, myös hiivasolut)
  • Bandelin Sonoplus HD4100 Ultrasonic Homogenizer (tuottosolujen hajotus)
  • Äkta Pure 25 M1 kromatografiasysteemi, v) Wyatt miniDAWN TREOS II + Wyatt Optilab T-rEX (SEC-MALS analytiikka)

Yksikössä käytössä olevat kromatografiapylväät

Tyypillisesti primaaripuhdistuksen (esim. Ni-NTA-, amyloosi-, glutationi-resiini) jälkeisiin vaiheisiin

  • preparatiiviset (geelisuodatus): HiPrep 16/60 Sephacryl S-100 HR, HiPrep 16/60 Sephacryl S-200 HR, HiPrep 16/60 Sephacryl S-400 HR, HiPrep 26/60 Sephacryl S-300 HR, HiLoad 16/600 Superdex 200pg ja HiPrep 26/60 Sephacryl S-100 HR 
  • preparatiiviset (ioninvaihto): HiPrep Q HP 16/10 ja HiPrep SP HP16/10
  • analyyttiset (geelisuodatus): Superdex Peptide 10/300 GL, Superdex 200 Increase 10/300 GL ja Superdex 75 Increase 10/300 GL  

Yhteyshenkilö: Arto Pulliainen

Soluviljely

kuvaus ja linkki

Yleiset laboratoriomenetelmät

Yleiset laboratoriomenetelmät -yksikkö pyrkii yhtenäistämään biolääketieteen laitoksen tutkimuslaboratorioiden toimintamalleja; luomaan ja ylläpitämään laitoksen laiterekisteriä ja toimintaohjeita, tiedottamaan laitoksen laitteista ja niihin liittyvistä tekniikoista, edistämään siirtymistä sähköiseen laboratoriokirjaan sekä mahdollistamaan uusien menetelmien nopeaa käyttöönottoa.

Yhteyshenkilö: Petri Susi