Asiasana: Coretoiminnot

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

CRISPR workshop

Aika

13.3.2023 klo 9.00 - 17.3.2023 klo 12.00
Program: 13.3. 9:00 - 11:00 Theoretical background,assigning working groups 14.3. 9:00 - 12:00 RNP assembly and nucleofection 17.3. 9:00 - 12:00 Cell harvest and flow cytometry, data analysis

Bioanalytiikan laboratorio

Bioanalytiikan laboratoriossa kehitetään ja validoidaan analyyttisiä menetelmiä (esim. LC-MS/MS) pienien molekyylien kvantitointiin asiakkaiden tarpeiden mukaisesti. Bioanalytiikan avulla saadaan lisätietoa altistumisesta prekliinisissä tai kliinisissä farmakokineettisissä tutkimuksissa, mutta lisäksi kehitetään menetelmiä biomarkkeri- ja ympäristötutkimuksiin. Laboratorio on GLP-sertifioitu.

Biolääketieteen laitoksen tutkimuksen palveluyksiköt

Tutkimuksen palveluyksiköt ylläpitävät laitoksen laitekantaa ja kehittävät menetelmäosaamista. Yksiköt tarjoavat laite-, tiedonhallinta-, analyysi- ja asiantuntijapalveluja sekä laitoksen henkilökunnalle, yliopistojen tutkijoille että yrityksille sopimuksen mukaan.