Uusi väitöstutkimus vahvistaa yhteyden ESG-käytäntöjen ja taloudellisen tuloksen välillä pohjoismaisissa yrityksissä (Väitös: MSc Habeeb Yahya, 24.5.2024, laskentatoimi ja rahoitus)

Samalla kun globaali tietoisuus yritysten ympäristö-, sosiaali- ja hallintotapa (ESG) -toiminnasta kasvaa, tuore väitöstutkimus paljastaa näiden käytäntöjen merkittävän roolin yritysten taloudellisen menestymisen ja arvostuksen muokkaamisessa erityisesti Pohjoismaissa. 

Turun kauppakorkeakoulun väitöskirjatutkija Habeeb Yahya selvitti tutkimuksessaan yritysten ESG-käytäntöjen ja niiden taloudellisen tuloksen välistä suhdetta Pohjoismaissa. Vuosien 2010–2021 tiedoilla tehdyssä tutkimuksessa pohdittiin tämän suhteen monimutkaisuutta ottaen huomioon erilaiset tekijät, kuten toimialan dynamiikka, alueelliset vaihtelut ja omistusrakenne.

- Tutkimukseni tuo esille, että ESG-käytännöt ovat sekä seuraus että katalysaattori yrityksen taloudelliselle tulokselle. ESG-näkökulmien huomiointi johtaa vahvempaan taloudelliseen tulokseen, ja toisaalta taloudellinen menestys mahdollistaa lisäinvestoinnit ESG-hankkeisiin, edistäen näin jatkuvaa arvonluontia, Yahya sanoo.

Aiemmassa tutkimuskirjallisuudessa ESG:n vaikutuksesta yritysten taloudelliseen menestymiseen on ollut ristiriitaisia havaintoja, mutta Yahyan tutkimus vahvistaa käsitystä, että ESG-toiminnalla on merkittävä rooli yritysten taloudellisen tulokseen ja yrityksen osakkeen arvostukseen markkinoilla. Analysoimalla tietoja pohjoismaisista yrityksistä eri sektoreilta ja omistusrakenteilta, tutkimus korostaa kestävän kehityksen ponnistelujen priorisoinnin johdonmukaisia etuja. Jopa ennennäkemättömien haasteiden, kuten COVID-19-pandemian, keskellä ESG-toimiin panostaneet yritykset osoittivat kestävyyttä ja menestyivät edelleen, mikä korosti kestävän kehityksen käytäntöjen pysyvää arvoa pitkän aikavälin menestyksen edistämisessä.

Erityisen kiinnostava on Yahyan tutkimustulos omistusrakenteen vaikutuksesta ESG:n suorituskykyyn. Tulokset osoittavat, että yritykset, joilla on pitkäaikaisia omistajia, jotka asettavat kestävän kehityksen etusijalle, menestyvät yleensä myös ESG-alueilla. Tämä havainto korostaa sijoittajien intressien ja kestävien liiketoimintastrategioiden yhdistämisen tärkeyttä ja signaloi myönteisiä tuloksia, kun kestävä kehitys huomioidaan arvioitaessa sijoituksia pitkällä aikavälillä.

Yahyan väitöskirja tarjoaa akateemisen ymmärryksen lisäksi myös käytännön oivalluksia yrityksille ja sijoittajille. Tutkimus korostaa ESG-toiminnan kriittistä roolia yritysten taloudellisen tuloksen ja yrityksen arvonmäärityksessä, erityisesti kansainvälisesti vastuullisuudestaan tunnetussa pohjoismaisessa kontekstissa. Se osoittaa kestävien liiketoimintakäytäntöjen tarpeellisuuden nykypäivän globaalissa taloudessa.

***

MSc Habeeb Yahya esittää väitöskirjansa ”ESG AND FINANCIAL PERFORMANCE OF FIRMS: NORDIC EVIDENCE” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 24.5.2024 klo 12.00 (Turun kauppakorkeakoulu, Lähitapiola-sali, Rehtoripellonkatu 3, Turku).

Yleisön on mahdollista osallistua väitökseen myös etäyhteyden kautta.

Vastaväittäjänä toimii professori Sami Vähämaa (Vaasan yliopisto) ja kustoksena professori Mika Vaihekoski (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on laskentatoimi ja rahoitus.

Luotu 20.05.2024 | Muokattu 20.05.2024