Asiasana: Laskentatoimi ja rahoitus

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Maksukyvyttömyys haastaa yritysjärjestelyjen oikeudelliset vaikutukset (Väitös: KTM, HTM Minna Murto-Unkila, 21.9.2018, yritysjuridiikka)

17.09.2018

KTM, HTM Minna Murto-Unkila osoittaa väitöstutkimuksessaan, että yritysjärjestelyjen ja maksukyvyttömyyden välillä on useita eri oikeudenaloihin liittyviä yhteyksiä, joilla on olennainen merkitys yritysjärjestelyjen ja yrityksen tulevaisuuden maksukyvyn hallinnassa. Nykyiset säädökset osaltaan haastavat yritysjärjestelyjen joustavan sekä kaikkia osapuolia ja yritystoiminnan tervehdyttämistä tukevien vaihtoehtojen hyödyntämisen.