Asiasana: Laskentatoimi ja rahoitus

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Yrityskulttuuri voi joko tukea tai rapauttaa organisaation kykyä toimia oikein (Väitös: KTM Niina Ratsula, 4.12.2020, laskentatoimi ja rahoitus)

Yrityskulttuuriin pohjautuvalla sosiaalisella kontrollilla voi olla merkittävä rooli siinä, miten hyvin ja laajasti henkilöstö omaksuu uusia ohjeita ja sääntöjä, selviää KTM Niina Ratsulan väitöstutkimuksesta. Ratsulan mukaan organisaation sisäistä valvontaa tai compliance-ohjelmia suunniteltaessa johdon tulee formaalien ohjauskäytäntöjen lisäksi kiinnittää huomiota organisaatiokulttuurissa piileviin uskomuksiin ja siihen, miten näitä uskomuksia luodaan.

Toimivat tunneprosessit ovat järkevän päätöksenteon edellytys myös yrityksissä (Väitös: KTM Mika Jakovaara, 25.9.2020, laskentatoimi ja rahoitus)

Väitöstutkimuksen mukaan järkevien päätösten tekemiseksi tarvitaan toimivat tunneprosessit. Tutkimus tunnisti yritysjohdon strategisessa investointipäätöksenteossa tunteille 12 erilaista roolia. Tunneprosessit ja tunnekokemukset ohjaavat esimerkiksi sitä, mihin asioihin yritysjohtajat kiinnittävät huomionsa. Lisäksi ne vaikuttavat siihen, miten opimme uusia asioita ja millä tavalla käytämme tietoa.

Turun yliopiston opiskelijatiimi voitti CFA Research Challenge -kilpailun Suomen ja Viron finaalin

03.03.2020

Turun yliopiston joukkue on voittanut CFA Society Finland ry:n järjestämän Research Challenge -sijoitusanalyysikilpailun lukuvuoden 2019–2020 Suomen ja Viron finaalin. Kauppakorkeakoulun opiskelijoista koostuva tiimi jatkaa kisaa EMEA Regional -kisassa, jossa se kilpailee yliopistoja Euroopasta, Lähi-idästä ja Afrikasta paikasta globaalissa finaalissa, joka järjestetään huhtikuussa New Yorkissa.

Väittelijä tarkasteli hyvää tilintarkastustapaa pienyrityksissä (Väitös: KTL Rauno Satopää, 20.12.2019, laskentatoimi ja rahoitus)

Rauno Satopään väitöstutkimus käsitteellistää ja jäsentelee pienyritysten hyvän tilintarkastustavan elementtejä ja tilintarkastuksessa käytettäviä tietoja ja taitoja, luo kokonaisvaltaisen viitekehyksen tilintarkastusilmiön ymmärtämiselle pienyrityskontekstissa sekä suosittelee kansallisen suosituksen käyttöönottoa. 

3rd TURKU FINANCE RESEARCH WORKSHOP 2019

Aika

27.11.2019 klo 12.15 - 16.00
November 27, 2019PROGRAM[45 min slots: 30 minutes for the presentation, 10 minutes for the discussant’s comments, 5 minutes for the comments from the audience30 min slots: 15+10+5 minutes]Time; Presenter and co-authors; Paper; Discussant:12:15 – 13:00 Juha Joenväärä (Aalto University) Co-authors...