Toimivat tunneprosessit ovat järkevän päätöksenteon edellytys myös yrityksissä (Väitös: KTM Mika Jakovaara, 25.9.2020, laskentatoimi ja rahoitus)

Väitöstutkimuksen mukaan järkevien päätösten tekemiseksi tarvitaan toimivat tunneprosessit. Tutkimus tunnisti yritysjohdon strategisessa investointipäätöksenteossa tunteille 12 erilaista roolia. Tunneprosessit ja tunnekokemukset ohjaavat esimerkiksi sitä, mihin asioihin yritysjohtajat kiinnittävät huomionsa. Lisäksi ne vaikuttavat siihen, miten opimme uusia asioita ja millä tavalla käytämme tietoa.

– Filosofit ja tutkijat ovat yli 2000 vuoden ajan usein asettaneet järjen ja tunteet vastakkain. Vastoin yleistä uskomusta tunteet eivät ole ainoastaan haitaksi kyvyllemme tehdä päätöksiä, vaan sen sijaan tunteet myös olennaisesti auttavat päätöksentekijöitä tekemään parempia päätöksiä, Mika Jakovaara toteaa.  

Väitöstutkimus laajentaa tunteiden ymmärrystä laskentatoimen tutkimuksen näkökulmasta. Tutkimus esittelee uuden teoreettisen viitekehyksen, jonka kautta tunteiden kaksi osa-aluetta, tunnekokemukset ja tunneprosessit, tehdään paremmin näkyväksi, jolloin niitä voidaan tutkia haastatteluiden, havainnoinnin ja kyselyiden avulla.

– Tämä tutkimustapa avaa uusia ovia tunnetutkimuksen tekoon ja auttaa meitä näkemään jotain sellaista, mitä emme ole aiemmin osanneet ehkä edes katsoa, Jakovaara valottaa.

Laskentatoimen ja etenkin strategisen investointipäätöksenteon kirjallisuudessa tunnekokemusten ja tunneprosessien tutkimus on jäänyt vähäiseksi.

– Jos tunteista ylipäänsä on puhuttu, on ne useimmiten tuotu esiin järkevää, eli rationaalista, päätöksentekoa haittaavana tekijänä. Näin ollen tunteiden merkitystä päätöksenteossa on joko väheksytty tai niiden vaikutus on tietoisesti haluttu pitää mahdollisimman vähäisenä, Jakovaara kertoo.  

Tunteilla on erilaisia rooleja päätöksenteossa

Tutkimus osoittaa, että toimivat tunneprosessit ovat järkevän päätöksenteon elintärkeä edellytys. Lisäksi tutkimus havainnollistaa yritysjohdon käytännön kokemuksista kerätyllä aineistolla, että tunteilla on erilaisia tärkeitä ja sisäänrakennettuja rooleja strategisessa investointipäätöksenteossa, kuten päätöksenteon mahdollistaminen epävarmuuden vallitessa ja jatkuvan oppimisen varmistaminen kokemuspohjaista tietoa hyödyntämällä. Tutkimuksessa tunnistettiin tunteille yhteensä 12 erilaista roolia, joita ovat esimerkiksi sisäinen kompassi, päätöksenteon mahdollistaja, kehotus toimintaan ja oppimiskeino.

– Tunteet ovat siis mukana jokaisessa päätöksessä – halusimmepa sitä sitten tai emme, Jakovaara painottaa.

Väitöstutkimus tarjoaa yritysjohdolle nykytieteen keinoin käytännön työkaluja tunneälykkääseen päätöksentekoon ja toimintaan.

– Koska tunnekokemukset ja tunneprosessit ovat universaali ilmiö ihmisillä, voidaan tutkimuksen keskeisistä tuloksista tehdä laajempiakin johtopäätöksiä. Ymmärtämällä mitä tunteet ovat, mistä ne tulevat ja miten ne meihin vaikuttavat, voimme tunnistaa ja tulkita tunneprosessien tuottamaa tietoa älykkäämmin päätöksenteossamme ja toiminnassamme, Jakovaara kiteyttää.

***

KTM Mika Jakovaara esittää väitöskirjansa ”Feelings of Emotion in Strategic Investment Decisions” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 25.9.2020 klo 12.00.

Vastaväittäjänä toimii professori Jukka Pellinen, (Jyväskylän yliopisto) ja kustoksena professori Kari Lukka (Turun yliopisto). Tilaisuus on suomenkielinen. Väitöksen alana on laskentatoimi ja rahoitus.

Yleisö voi seurata väitöstä etäyhteyden kautta: https://echo360.org.uk/section/8a7286a4-b728-4654-b2ca-ab223af1ec0a/public

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus.

Väittelijän yhteystiedot: mika.jakovaara@utu.fi

Luotu 21.09.2020 | Muokattu 21.09.2020