Yliopiston ohjeet koronavirustilanteessa

Tällä sivulla on Turun yliopiston yleisohjeet ja linjaukset koronavirustilanteesta.

Päivitetty 9.9.2021 (Tilat: ulko-ovien aukioloajat)
 

 

Turun yliopiston suojatoimet perustuvat kolmeen tekijään:

 • hygienia
 • suojaetäisyydet
 • osallistujamäärien hallinta ja jäljitettävyys

Etätyö

Lähiopetuksen toteuttaminen vaatii työn tekemistä myös kampuksella opetushenkilöstöltä sekä niiltä hallinto- ja tukipalveluilta, joiden työtehtäviin liittyy kampuksella työskentelevien ja opiskelevien tukeminen. Muuten yliopiston henkilökunta on keltaisen koronavalon tasolla pääsääntöisesti etätyössä, jos se työtehtävien puolesta ja esihenkilön kanssa yhdessä arvioituna on mahdollista.

Henkilön omasta toiveesta voi työskennellä myös yliopistolla esihenkilön luvalla, suojatoimista  huolehtien. Tarpeetonta liikkumista ja vierailuja toisiin työtiloihin vältetään.

Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti etänä. Lähikokouksen järjestäminen omassa lähityöyhteisössä on mahdollista voimassa olevan koronavalon henkilölukumäärärajoituksen puitteissa. Myös lähityöyhteisölle järjestettävissä lähikokouksissa tulee olla tarjolla vaihtoehtoinen etäyhteys.

Koronavalomallin keltainen taso:

 • Enimmäisosallistujamäärä yksittäisissä sisätiloissa ja niissä järjestettävissä tilaisuuksissa on 50 henkilöä

 • Ulkotiloissa järjestettävissä tilaisuuksissa enimmäisosallistujamäärä on voimassaolevan viranomaisrajoituksen mukainen. Suojatoimet on otettava huomioon.

 • Yliopiston tiloissa käytetään maskia, paitsi jos tilassa ollaan yksin.

Ohjeita etätyövälineistä ja muuta henkilöstöä koskevista etätyökäytännöistä on intranetissä (vaatii kirjautumisen).

Opiskelu ja opetus

Yliopistossa palataan kaikkien vuosikurssien opiskelijoiden osalta lähiopetukseen lukuvuoden ensimmäisestä periodista alkaen, huomioiden voimassa oleva henkilömäärärajoitus. Opetusta voidaan järjestää niin, että yhdessä tilassa on kerrallaan korkeintaan 50 henkilöä. Myös pienet opetustilat otetaan täysimääräisesti käyttöön. Syksyn teemana on opiskelijoiden sosiaalisten kontaktien ja turvallisen fyysisen yhteisöllisyyden palauttaminen.

Kaikille ensimmäisen ja toisen vuosikurssin opiskelijoille, kansainväliset opiskelijat mukaan lukien, järjestetään muun opetuksen lisäksi heti syyslukukauden alussa orientaatiojakso kampuksella.

Tiedekunnat tarjoavat syksyllä kaikille opiskelijoille mahdollisimman paljon opetusta kampuksella. Harjoitteluita, laboratoriotyöskentelyä ja tenttejä sekä taito- ja taideaineiden opetusta toteutetaan niin ikään kampuksilla.

Koronavalomallin keltainen taso:

 • Lähiopetusta järjestetään niin paljon kuin on mahdollista.
 • Suurin henkilömäärä yhdessä tilassa on 50.
 • Opiskelijoiden työskentelymahdollisuus yliopiston tiloissa turvataan.
 • Huolehtimalla maski- ja käsihygieniasta voidaan käyttää tiloja, joissa ei ole mahdollista ylläpitää suojaetäisyyksiä.

Exam-tenttitilat ja ryhmätyötiloja on käytössä rajoitetusti. 

Turun yliopisto vastaanottaa ja lähettää opiskelijoita vaihtoon ottaen huomioon viranomaismääräykset, maahantulorajoitukset ja kumppaniyliopistojen linjaukset. Turun yliopisto ei toistaiseksi järjestä alle 2 kuukauden mittaisia kansainvälisiä opiskelijavaihtoja.

Ulkomailta tulevien opiskelijoiden on maahan saavuttuaan toimittava voimassa olevien maahantuloa koskevien ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Lisätietoa maahantuloon liittyvistä rajoituksista on valtioneuvoston sivulla. Mikäli olet saapumassa Suomeen, hyödynnä FINENTRY-palvelua. Katso myös ohjeet Turkuun saapuville matkustajille.

Päivitettyjä ohjeita opetuksen järjestämisestä ja opiskelusta on intranetissä (vaatii kirjautumisen).

Tutkimus

Yliopiston tiloissa on mahdollista tehdä tutkimustoimintaa etätyöohjeet ja suojaohjeet huomioiden.  

Kasvomaskien käyttö

Yliopiston tiloissa käytetään kasvomaskeja, paitsi jos tilassa ollaan yksin. Niissä työtehtävissä, jotka edellyttävät yliopiston tilojen käyttöä, työnantaja hankkii tarkoitukseen sopivat maskit. 

Tarkempi suojaohje yliopistolaisille intranetissä (vaatii kirjautumisen).

Yliopiston tilat

Enimmäisosallistujamäärä yksittäisissä sisätiloissa ja niissä järjestettävissä tilaisuuksissa on 50 henkilöä.

Opiskelijajärjestöjen omat tilat ovat käytettävissä. Järjestöt vastaavat suojatoimien valvonnasta tiloissaan yliopiston tilaohjeiden mukaisesti.

Yliopiston tiloissa voidaan järjestää opetus- ja muita tilaisuuksia yliopistoyhteisölle ja kutsuvieraille siten, ettei korkeinta sallittua henkilömäärää ylitetä. Tiloja ei toistaiseksi vuokrata ulkopuolisille.

Turun yliopiston kampusrakennusten ulko-ovet ovat auki arkisin klo 7.45–17.00. Korkeakoulujen yhteisten rakennusten osalta ovien aukiolo linjataan erikseen.

Turun yliopiston kirjaston aukioloajat ja palvelut löytyvät kirjaston verkkosivuilta.

Mahdollisesti avoinna olevien kampusravintoloiden aukioloajat ilmoitetaan ravintoloiden verkkosivuilla.  

Ohjeita tilojen käytöstä on intranetissä (vaatii kirjautumisen)

Yhteisön hyvinvointi

Yliopisto ja ylioppilaskunta keräävät tietoja koronatilanteen vaikutuksista henkilökunnan ja opiskelijoiden hyvinvointiin. Yliopistolaisille tarjotaan tukea henkiseen palautumiseen.

Ohjeita hyvinvoinnista huolehtimiseen poikkeustilanteessa on intranetissä (vaatii kirjautumisen)
 

Väitöstilaisuudet

Väitöstilaisuudet järjestetään etäyhteyksien avulla.

Väitöstilaisuudet voidaan järjestää tilarajoitukset ja erilliset väitöstilaisuuksia koskevat ohjeet huomioiden.

Tilaisuuksien järjestämisessä on otettava huomioon yliopiston matkustussäännöt.

Ohje väitöstilaisuuksien järjestämiseen on intranetissä (vaatii kirjautumisen)

Yleisötilaisuudet 

Yliopiston sisätiloissa ei toistaiseksi järjestetä yleisötilaisuuksia.

Matkustaminen

Työhön tai opiskelemaan ulkomailta tuleminen tai ulkomaille lähteminen on sallittu viranomaisrajoitusten ja yliopiston matkustusohjeiden puitteissa. Matkustamista ja vierailuja tulee kuitenkin tarkoin harkita yhdessä työntekijän ja esihenkilön kesken. Matkustusta suunniteltaessa on huomioitava viranomaismääräysten muuttumismahdollisuus sekä puutteelliset kulkuyhteydet.

Ulkomailta saapuvan työntekijän tai opiskelijan tulee toimia matkustamiseen liittyvien viranomaismääräysten ja ohjeiden mukaisesti, ja esimerkiksi varautua tekemään etätyötä tai -opiskelua maahantulon jälkeen ennen yliopistolle saapumista. Mikäli olet saapumassa Suomeen, hyödynnä FINENTRY-palvelua. Katso myös ohjeet Turkuun saapuville matkustajille.

Matkustaminen ja vierailut yliopiston ja niiden maiden välillä, joihin viranomainen ei sovella matkustusrajoituksia, on sallittua, eikä karanteeninomaisiin olosuhteisiin tarvitse jäädä. (Valtioneuvosto: koronavirusepidemian aikaiset rajoitukset)

Ennalta suunniteltuun yhteistyöhön tai ohjelmaan liittyvät työvierailut on sallittu matkustusrajoitukset, oleskelulupakäytännöt ja muut tekijät hyvissä ajoin ennalta huomioon ottaen.

Ulkomailta saapuville vierailijoille

THL:n verkkosivuilta löytyy ajankohtainen tieto koronavirustilanteesta Suomessa. Mikäli olet saapumassa Suomeen, hyödynnä FINENTRY-palvelua. Katso myös ohjeet Turkuun saapuville matkustajille.

Jos sairastut Suomessa oleskellessasi influenssa- tai hengitystieoireisiin, katso THL:n ohjeet. Saat ohjeita myös ottamalla yhteyttä valtakunnalliseen puhelinneuvontaan: 0295 535 535

Älä tule sairaana yliopistolle

Jos sinulla on flunssan, influenssan tai muun tarttuvan taudin oireita, älä tule yliopistolle.

Lataa Koronavilkku-sovellus

Yliopisto suosittelee, että koko yliopistoyhteisö ottaa Koronavilkku-sovelluksen käyttöön. Koronavilkku on saatavilla sovelluskaupoista ilmaiseksi. Sovelluksesta on julkaistu suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset versiot. Lisätietoa sovelluksesta löytyy koronavilkku.fi -sivustolta.

Lisätietoja

Tarkentavia ohjeita yliopistolaisille löytyy intranetistä (vaatii kirjautumisen).

Mahdolliset lisätietotiedustelut ja kysymykset pyydetään ensisijaisesti lähettämään sähköpostitse osoitteeseen koronainfo@utu.fi. Älä kuitenkaan lähetä tähän palveluosoitteeseen viestejä, joissa käsitellään yksittäisten henkilöiden terveystietoja. Ilmoitukset koronatapauksista tai -epäilyistä pyydetään ilmoittamaan suoraan työsuojelupäällikkö Satu Alangolle, satu.alanko@utu.fi, +358 46 920 3272.

 • Henkilökunnan yhteyshenkilö: työsuojelupäällikkö Satu Alanko, satu.alanko@utu.fi, +358 46 920 3272
 • Opiskelijoiden yhteyshenkilö: kansainvälisten asioiden suunnittelija Tarja Virta, tarja.virta@utu.fi, +358 50 328 1670
 • Median yhteyshenkilöt: rehtori Jukka Kola, jukka.kola@utu.fi, +358 29 450 5050 tai vararehtori Mika Hannula, mika.hannula@utu.fi, +358 40 033 1838
Koronavirustauti: Milloin on hakeuduttava hoitoon?
 • Katso ohjeet THL:n sivuilta
 • Yliopisto toivoo, että varmistuneesta infektiotapauksesta ilmoitettaisiin myös yliopiston työsuojelupäällikkö Satu Alangolle, satu.alanko@utu.fi, +358 46 920 3272
Huolehdi käsihygieniasta, yski oikein
 • Tehosta omaa käsihygieniaasi: Pese kädet vedellä ja saippualla. Jos niitä ei ole saatavilla, käytä alkoholipitoista käsihuuhdetta.  Käytä kertakäyttöpyyhkeitä käsien kuivaamiseen. Älä käytä yhteispyyhkeitä.
 • Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi. Laita käytetty nenäliina välittömästi roskiin.

> THL:n ohjeet käsienpesusta ja yskimisestä