Yliopiston ohjeet koronavirustilanteessa

Tällä sivulla on Turun yliopiston yleisohjeet ja linjaukset koronavirustilanteesta.

Tarkistettu 9.7.2021: ei muutoksia aiempaan
Päivitetty 17.6.2021 (koronavirustilanteen suojaustaso vihreä kaikilla kampuksilla, suoja- ja matkustusohjemuutoksia)

 

Turun yliopiston suojatoimet perustuvat kolmeen tekijään:

  • hygienia
  • suojaetäisyydet
  • osallistujamäärien hallinta ja jäljitettävyys

Etätyö

Turun yliopistossa henkilökunta on pääsääntöisesti etätöissä, jos se työtehtävien puolesta on mahdollista. Ohje on voimassa toistaiseksi.

Tiloissa työskentelyyn määrätään vain sellaisiin tehtäviin, jotka edellyttävät läsnäoloa. Henkilön omasta toiveesta voi työskennellä myös yliopistolla esimiehen luvalla, suojatoimista ja henkilömääristä huolehtien. Tarpeetonta liikkumista ja vierailuja toisiin työtiloihin vältetään.

Kokoukset järjestetään pääsääntöisesti etänä. Lähikokouksen järjestäminen omassa lähityöyhteisössä on mahdollista voimassa olevan koronavalon henkilölukumäärärajoituksen puitteissa. Myös lähityöyhteisölle järjestettävissä lähikokouksissa tulee olla tarjolla vaihtoehtoinen etäyhteys.

Koronavalomallin vihreä taso:

Ohjeita etätyövälineistä ja muuta henkilöstöä koskevista etätyökäytännöistä on intranetissä (vaatii kirjautumisen).

Opiskelu ja opetus

Etäopetus ja -opiskelu jatkuu pääsääntöisesti kevätlukukauden 2021 loppuun asti. 

> Lue lisää kevätlukukauden 2021 opetusjärjestelyistä ja hybridimallista

Yliopistossa pyritään palaamaan lähiopetukseen syksyllä vaiheittain.

> Lue lisää syksyn 2021 opetusjärjestelyistä

Koronavalomallin vihreä taso:

Exam-tenttitilat ja ryhmätyötiloja on käytössä rajoitetusti. 

Turun yliopisto vastaanottaa ja lähettää opiskelijoita vaihtoon ottaen huomioon viranomaismääräykset, maahantulorajoitukset ja kumppaniyliopistojen linjaukset. Turun yliopisto ei toistaiseksi järjestä alle 2 kuukauden mittaisia kansainvälisiä opiskelijavaihtoja.

Ulkomailta tulevien opiskelijoiden on maahan saavuttuaan toimittava voimassa olevien maahantuloa koskevien ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Lisätietoa maahantuloon liittyvistä rajoituksista on valtioneuvoston sivulla. Mikäli olet saapumassa Suomeen, hyödynnä FINENTRY-palvelua. Katso myös ohjeet Turkuun saapuville matkustajille.

Ohjeita opetuksen järjestämisestä ja opiskelusta on intranetissä (vaatii kirjautumisen).

Tietoa kevään 2021 valintakoejärjestelyistä

Tutkimus

Yliopiston tiloissa on mahdollista tehdä tutkimustoimintaa esimiehen luvalla. 

Tiloissa työskentelyyn määrätään vain sellaisiin tehtäviin, jotka edellyttävät läsnäoloa. Henkilön omasta toiveesta voi työskennellä myös yliopistolla esimiehen luvalla, suojatoimista ja henkilömääristä huolehtien. 

Koronavalomallin vihreä taso:

Kasvomaskien käyttö

Jos lähikontakteilta ei voida välttyä, maskeja käytetään, mikäli alueellinen viranomainen niin suosittelee.

Jos opetustilanteen, tilaisuuden tai työskentelyn järjestelyt sitä edellyttävät, lähikontaktit eivät ole kiellettyjä, mutta tulee harkita esimerkiksi maskien käyttöä. Mikäli alueen viranomainen suosittelee maskien käyttöä epidemiatilanteen muuttumisen vuoksi, myös yliopistolla aletaan käyttää maskeja ilman eri päivitystä tähän ohjeeseen. Tarkempi suojaohje yliopistolaisille intranetissä (vaatii kirjautumisen).

Niissä työtehtävissä, jotka edellyttävät yliopiston tilojen käyttöä, työnantaja hankkii tarkoitukseen sopivat maskit. 

Yliopiston tilat

Koronavalomallin vihreä taso:

Itsenäinen käynti ja tarpeellinen työnteko yliopiston tiloissa sallitaan esimiehen luvalla, jos se ei edellytä yli 50 henkilön yhtäaikaista yhteisissä työtiloissa oleskelua. Suojatoimet on otettava huomioon.

Opiskelijajärjestöjen omat tilat ovat käytettävissä. Järjestöt vastaavat suojatoimien valvonnasta tiloissaan yliopiston tilaohjeiden mukaisesti.

Yliopiston tiloissa voidaan järjestää opetus- ja muita tilaisuuksia yliopistoyhteisölle ja kutsuvieraille siten, ettei korkeinta sallittua henkilömäärää ylitetä. Tiloja ei toistaiseksi vuokrata ulkopuolisille.

Ulko-ovet pidetään lukittuina. 

Turun yliopiston kirjaston aukioloajat ja palvelut löytyvät kirjaston verkkosivuilta.

Mahdollisesti avoinna olevien kampusravintoloiden aukioloajat ilmoitetaan ravintoloiden verkkosivuilla.  

Ohjeita tilojen käytöstä on intranetissä (vaatii kirjautumisen)

Yhteisön hyvinvointi

Yliopisto ja ylioppilaskunta keräävät tietoja koronatilanteen vaikutuksista henkilökunnan ja opiskelijoiden hyvinvointiin. Yliopistolaisille tarjotaan tukea henkiseen palautumiseen.

Ohjeita hyvinvoinnista huolehtimiseen poikkeustilanteessa on intranetissä (vaatii kirjautumisen)
 

Väitöstilaisuudet

Väitöstilaisuudet järjestetään etäyhteyksien avulla.

Väitöstilaisuudet voidaan järjestää tilarajoitukset ja erilliset väitöstilaisuuksia koskevat ohjeet huomioiden.

Tilaisuuksien järjestämisessä on otettava huomioon yliopiston matkustussäännöt.

Ohje väitöstilaisuuksien järjestämiseen on intranetissä (vaatii kirjautumisen)

Yleisötilaisuudet 

Yliopistossa ei toistaiseksi järjestetä yleisötilaisuuksia.

Matkustaminen

Työhön tai opiskelemaan ulkomailta tuleminen tai ulkomaille lähteminen on sallittu viranomaisrajoitusten ja yliopiston matkustusohjeiden puitteissa. Matkustamista ja vierailuja tulee kuitenkin edelleen pääsääntöisesti välttää. Matkustusta suunniteltaessa on huomioitava viranomaismääräysten muuttumismahdollisuus sekä puutteelliset kulkuyhteydet.

Ulkomailta saapuvan työntekijän tai opiskelijan tulee toimia matkustamiseen liittyvien viranomaismääräysten ja ohjeiden mukaisesti, ja esimerkiksi varautua tekemään etätyötä tai -opiskelua maahantulon jälkeen ennen yliopistolle saapumista. Mikäli olet saapumassa Suomeen, hyödynnä FINENTRY-palvelua. Katso myös ohjeet Turkuun saapuville matkustajille.

Matkustaminen ja vierailut yliopiston ja niiden maiden välillä, joihin viranomainen ei sovella matkustusrajoituksia, on sallittua, eikä karanteeninomaisiin olosuhteisiin tarvitse jäädä. (Valtioneuvosto: koronavirusepidemian aikaiset rajoitukset)

Ennalta suunniteltuun yhteistyöhön tai ohjelmaan liittyvät työvierailut on sallittu matkustusrajoitukset, oleskelulupakäytännöt ja muut tekijät hyvissä ajoin ennalta huomioon ottaen.

Ulkomailta saapuville vierailijoille

THL:n verkkosivuilta löytyy ajankohtainen tieto koronavirustilanteesta Suomessa. Mikäli olet saapumassa Suomeen, hyödynnä FINENTRY-palvelua. Katso myös ohjeet Turkuun saapuville matkustajille.

Jos sairastut Suomessa oleskellessasi influenssa- tai hengitystieoireisiin, katso THL:n ohjeet. Saat ohjeita myös ottamalla yhteyttä valtakunnalliseen puhelinneuvontaan: 0295 535 535

Älä tule sairaana yliopistolle

Jos sinulla on flunssan, influenssan tai muun tarttuvan taudin oireita, älä tule yliopistolle.

Lataa Koronavilkku-sovellus

Yliopisto suosittelee, että koko yliopistoyhteisö ottaa Koronavilkku-sovelluksen käyttöön. Koronavilkku on saatavilla sovelluskaupoista ilmaiseksi. Sovelluksesta on julkaistu suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset versiot. Lisätietoa sovelluksesta löytyy koronavilkku.fi -sivustolta.

Lisätietoja

Tarkentavia ohjeita yliopistolaisille löytyy intranetistä (vaatii kirjautumisen).

Mahdolliset lisätietotiedustelut ja kysymykset pyydetään ensisijaisesti lähettämään sähköpostitse osoitteeseen koronainfo@utu.fi. Älä kuitenkaan lähetä tähän palveluosoitteeseen viestejä, joissa käsitellään yksittäisten henkilöiden terveystietoja. Ilmoitukset koronatapauksista tai -epäilyistä pyydetään ilmoittamaan suoraan työsuojelupäällikkö Satu Alangolle, satu.alanko@utu.fi, +358 46 920 3272.

  • Henkilökunnan yhteyshenkilö: työsuojelupäällikkö Satu Alanko, satu.alanko@utu.fi, +358 46 920 3272
  • Opiskelijoiden yhteyshenkilö: kansainvälisten asioiden suunnittelija Tarja Virta, tarja.virta@utu.fi, +358 50 328 1670
  • Median yhteyshenkilöt: rehtori Jukka Kola, jukka.kola@utu.fi, +358 29 450 5050 tai vararehtori Mika Hannula, mika.hannula@utu.fi, +358 40 033 1838
Koronavirustauti: Milloin on hakeuduttava hoitoon?
  • Katso ohjeet THL:n sivuilta
  • Yliopisto toivoo, että varmistuneesta infektiotapauksesta ilmoitettaisiin myös yliopiston työsuojelupäällikkö Satu Alangolle, satu.alanko@utu.fi, +358 46 920 3272
Huolehdi käsihygieniasta, yski oikein
  • Tehosta omaa käsihygieniaasi: Pese kädet vedellä ja saippualla. Jos niitä ei ole saatavilla, käytä alkoholipitoista käsihuuhdetta.  Käytä kertakäyttöpyyhkeitä käsien kuivaamiseen. Älä käytä yhteispyyhkeitä.
  • Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi. Laita käytetty nenäliina välittömästi roskiin.

> THL:n ohjeet käsienpesusta ja yskimisestä