Yliopiston ohjeet koronavirustilanteessa

Tällä sivulla on Turun yliopiston yleisohjeet ja linjaukset koronavirustilanteesta.

Päivitetty 24.11.2021 (kasvomaskien käyttö)

 

Etätyö

Uusi etätyöohje astui voimaan 25.10. Ensimmäisten viikkojen ajan suositellaan, että etätyötä hyödynnetään väljyyden ylläpitämisessä ja tilajärjestelyissä, esim. porrastuksin ja yhteisten tilojen vuorottaista käyttöä hyödyntäen. Tänä aikana yksiköissä tulee arvioida nykyisen epidemiatilanteen edellyttämiä suojajärjestelyjä. Lähiopetusta järjestetään kuitenkin jo normaalisti heti toisen periodin alusta lukien 25.10. ja kampuksella tuotetaan opetuksen tarvitsemat palvelut.

Yksiköissä ja työryhmissä sovitaan kokouskäytännöistä. Lähikokouksissa tulee olla tarjolla vaihtoehtoinen etäyhteys.

Koronavalomallin vihreä taso:

 • Yliopiston suojatoimiohjeen noudattaminen on välttämätöntä. Ei henkilömäärärajoituksia.

 • Yliopiston tiloissa tulee välttää tarpeettomia lähikontakteja. Jos lähikontakteilta ei voida välttyä, maskeja käytetään.

Ohjeita etätyövälineistä ja muuta henkilöstöä koskevista etätyökäytännöistä on intranetissä (vaatii kirjautumisen).

Opiskelu ja opetus

Yliopistossa palataan kaikkien vuosikurssien opiskelijoiden osalta lähiopetukseen lukuvuoden ensimmäisestä periodista alkaen. Väitöstilaisuudet järjestetään erillisen ohjeen mukaisesti.

Syksyn teemana on opiskelijoiden sosiaalisten kontaktien ja turvallisen fyysisen yhteisöllisyyden palauttaminen.

Tiedekunnat tarjoavat syksyllä kaikille opiskelijoille mahdollisimman paljon opetusta kampuksella. Harjoitteluita, laboratoriotyöskentelyä ja tenttejä sekä taito- ja taideaineiden opetusta toteutetaan niin ikään kampuksilla.

Koronavalomallin vihreä taso:

 • Lähiopetusta järjestetään niin paljon kuin on mahdollista.
 • Yliopiston suojatoimiohjeen noudattaminen on välttämätöntä. Ei henkilömäärärajoituksia.
 • Yliopiston tiloissa tulee välttää tarpeettomia lähikontakteja. Jos lähikontakteilta ei voida välttyä, maskeja käytetään.
 • Opiskelijoiden työskentelymahdollisuus yliopiston tiloissa turvataan.

Exam-tenttitilat ja ryhmätyötiloja on käytössä rajoitetusti. 

Turun yliopisto vastaanottaa ja lähettää opiskelijoita vaihtoon ottaen huomioon viranomaismääräykset, maahantulorajoitukset ja kumppaniyliopistojen linjaukset. 

Ulkomailta tulevien opiskelijoiden on maahan saavuttuaan toimittava voimassa olevien maahantuloa koskevien ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Lisätietoa maahantuloon liittyvistä rajoituksista on valtioneuvoston sivulla. Mikäli olet saapumassa Suomeen, hyödynnä FINENTRY-palvelua. Katso myös ohjeet Turkuun saapuville matkustajille.

Päivitettyjä ohjeita opetuksen järjestämisestä ja opiskelusta on intranetissä (vaatii kirjautumisen).

Tutkimus

Yliopiston tiloissa on mahdollista tehdä tutkimustoimintaa etätyöohjeet ja suojaohjeet huomioiden.  

Kasvomaskien käyttö

Yliopiston tiloissa tulee välttää tarpeettomia lähikontakteja. Jos lähikontakteilta ei voida välttyä, maskeja käytetään.

Maskeja käytetään aina esimerkiksi opetustilanteissa ja seminaareissa, jos lähikontaktien syntymistä ei voida varmuudella estää. Myös auloissa ja muissa yleisissä tiloissa on syytä käyttää maskeja. Käsi- ja yskimishygieniasta huolehditaan korostetusti.

Niissä työtehtävissä, jotka edellyttävät yliopiston tilojen käyttöä, työnantaja hankkii tarkoitukseen sopivat maskit. 

Pienissä opetustiloissa, joissa lähikontaktia ei voida lainkaan välttää istumajärjestelyin, niille opiskelijoille, joilla ei ole omaa maskia, tarjotaan sellainen.

Tarkempi suojaohje yliopistolaisille intranetissä (vaatii kirjautumisen).

Yliopiston tilat

Yksittäisissä sisätiloissa ja niissä järjestettävissä tilaisuuksissa ei toistaiseksi ole henkilölukumäärärajoituksia.

Opiskelijajärjestöjen omat tilat ovat käytettävissä. Järjestöt vastaavat suojatoimien valvonnasta tiloissaan yliopiston tilaohjeiden mukaisesti.

Yliopiston tiloissa voidaan järjestää opetus- ja muita tilaisuuksia yliopistoyhteisölle ja kutsuvieraille. Tiloja ei toistaiseksi vuokrata ulkopuolisille.

Turun yliopiston kampusrakennusten kulkujärjestelyt palautetaan normaalitilaan 25.10.2021 alkaen.

Turun yliopiston kirjaston aukioloajat ja palvelut löytyvät kirjaston verkkosivuilta.

Kampusravintoloiden aukioloajat ilmoitetaan ravintoloiden verkkosivuilla.  

Ohjeita tilojen käytöstä on intranetissä (vaatii kirjautumisen)

Yhteisön hyvinvointi

Yliopisto ja ylioppilaskunta keräävät tietoja koronatilanteen vaikutuksista henkilökunnan ja opiskelijoiden hyvinvointiin. Yliopistolaisille tarjotaan tukea henkiseen palautumiseen.

Ohjeita hyvinvoinnista huolehtimiseen poikkeustilanteessa on intranetissä (vaatii kirjautumisen)
 

Väitöstilaisuudet

Väitökset järjestetään 25.10.2021 alkaen yleisölle avoimina salitilaisuuksina. Väitökset myös suositellaan suoratoistettaviksi. Hybridiväitös on mahdollinen tilanteissa, joissa vastaväittäjä ja/tai väittelijä ei pääse matkustamaan Suomeen. Hybridimallissa yleisöä voi olla väitössalissa ja käytössä on samaan aikaan etäyhteys.

Ohje väitöstilaisuuksien järjestämiseen on intranetissä (vaatii kirjautumisen)

Yleisötilaisuudet 

Yliopistossa ei järjestetä yleisötilaisuuksia sisätiloissa. Yleisötilaisuudella tarkoitetaan yhteisön ulkopuolisille yleisön edustajille tarkoitettuja tilaisuuksia viranomaisten yleisten määritelmien mukaisesti. Yhteisön sisäisiä tai kumppaneille ja sidosryhmille tarkoitettuja tilaisuuksia ei katsota yleisötilaisuuksiksi, elleivät ne luonteensa perusteella selkeästi täytä viranomaisten tulkintaa yleisötilaisuudesta. Sellaisessa tapauksessa on noudatettava alueellista 50 henkilön yleisötilaisuusrajoitusta.

> Aluehallintoviranomaisen ohjeet yleisötilaisuuksista

Matkustaminen

Työhön tai opiskelemaan ulkomailta tuleminen tai ulkomaille lähteminen on sallittu viranomaisrajoitusten ja yliopiston matkustusohjeiden puitteissa. Matkustamista ja vierailuja tulee kuitenkin tarkoin harkita yhdessä työntekijän ja esihenkilön kesken. Matkustusta suunniteltaessa on huomioitava viranomaismääräysten muuttumismahdollisuus sekä puutteelliset kulkuyhteydet.

Ulkomailta saapuvan työntekijän tai opiskelijan tulee toimia matkustamiseen liittyvien viranomaismääräysten ja ohjeiden mukaisesti, ja esimerkiksi varautua tekemään etätyötä tai -opiskelua maahantulon jälkeen ennen yliopistolle saapumista. Mikäli olet saapumassa Suomeen, hyödynnä FINENTRY-palvelua. Katso myös ohjeet Turkuun saapuville matkustajille.

Matkustaminen ja vierailut yliopiston ja niiden maiden välillä, joihin viranomainen ei sovella matkustusrajoituksia, on sallittua, eikä karanteeninomaisiin olosuhteisiin tarvitse jäädä. (Valtioneuvosto: koronavirusepidemian aikaiset rajoitukset)

Ennalta suunniteltuun yhteistyöhön tai ohjelmaan liittyvät työvierailut on sallittu matkustusrajoitukset, oleskelulupakäytännöt ja muut tekijät hyvissä ajoin ennalta huomioon ottaen.

Ulkomailta saapuville vierailijoille

THL:n verkkosivuilta löytyy ajankohtainen tieto koronavirustilanteesta Suomessa. Mikäli olet saapumassa Suomeen, hyödynnä FINENTRY-palvelua. Katso myös ohjeet Turkuun saapuville matkustajille.

Jos sairastut Suomessa oleskellessasi influenssa- tai hengitystieoireisiin, katso THL:n ohjeet. Saat ohjeita myös ottamalla yhteyttä valtakunnalliseen puhelinneuvontaan: 0295 535 535

Älä tule sairaana yliopistolle

Jos sinulla on flunssan, influenssan tai muun tarttuvan taudin oireita, älä tule yliopistolle.

Lataa Koronavilkku-sovellus

Yliopisto suosittelee, että koko yliopistoyhteisö ottaa Koronavilkku-sovelluksen käyttöön. Koronavilkku on saatavilla sovelluskaupoista ilmaiseksi. Sovelluksesta on julkaistu suomen-, ruotsin- ja englanninkieliset versiot. Lisätietoa sovelluksesta löytyy koronavilkku.fi -sivustolta.

Lisätietoja

Tarkentavia ohjeita yliopistolaisille löytyy intranetistä (vaatii kirjautumisen).

Mahdolliset lisätietotiedustelut ja kysymykset pyydetään ensisijaisesti lähettämään sähköpostitse osoitteeseen koronainfo@utu.fi. Älä kuitenkaan lähetä tähän palveluosoitteeseen viestejä, joissa käsitellään yksittäisten henkilöiden terveystietoja. Ilmoitukset koronatapauksista tai -epäilyistä pyydetään ilmoittamaan suoraan työsuojelupäällikkö Satu Alangolle, satu.alanko@utu.fi, +358 46 920 3272.

 • Henkilökunnan yhteyshenkilö: työsuojelupäällikkö Satu Alanko, satu.alanko@utu.fi, +358 46 920 3272
 • Opiskelijoiden yhteyshenkilö: kansainvälisten asioiden suunnittelija Tarja Virta, tarja.virta@utu.fi, +358 50 328 1670
 • Median yhteyshenkilöt: rehtori Jukka Kola, jukka.kola@utu.fi, +358 29 450 5050 tai vararehtori Mika Hannula, mika.hannula@utu.fi, +358 40 033 1838
Koronavirustauti: Milloin on hakeuduttava hoitoon?
 • Katso ohjeet THL:n sivuilta
 • Yliopisto toivoo, että varmistuneesta infektiotapauksesta ilmoitettaisiin myös yliopiston työsuojelupäällikkö Satu Alangolle, satu.alanko@utu.fi, +358 46 920 3272
Huolehdi käsihygieniasta, yski oikein
 • Tehosta omaa käsihygieniaasi: Pese kädet vedellä ja saippualla. Jos niitä ei ole saatavilla, käytä alkoholipitoista käsihuuhdetta.  Käytä kertakäyttöpyyhkeitä käsien kuivaamiseen. Älä käytä yhteispyyhkeitä.
 • Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi. Laita käytetty nenäliina välittömästi roskiin.

> THL:n ohjeet käsienpesusta ja yskimisestä