Yliopiston ohjeet koronavirustilanteessa

Tällä sivulla on Turun yliopiston yleisohjeet ja linjaukset koronavirustilanteesta.

Sivua päivitetty 24.9.2020 (UKK koronavirustilanteeseen ja opiskeluun liittyen)

Turun yliopisto on ryhtynyt palauttamaan toimintojaan 14.5.2020 alkaen. Palautuminen poikkeustilasta tulee tapahtumaan yliopiston palautumissuunnitelman mukaisesti (vaatii kirjautumisen).  

Turun yliopiston suojatoimet perustuvat kolmeen tekijään:

 • hygienia
 • suojaetäisyydet
 • osallistujamäärien hallinta ja jäljitettävyys

Etätyö

Turun yliopistossa henkilökunta on pääsääntöisesti etätöissä, jos se työtehtävien puolesta on mahdollista. Ohje on voimassa toistaiseksi.

Tiloissa työskentelyyn määrätään vain sellaisiin tehtäviin, jotka edellyttävät läsnäoloa. Henkilön omasta toiveesta voi työskennellä myös yliopistolla esimiehen luvalla, suojatoimista ja henkilömääristä huolehtien. 

Tarpeetonta liikkumista ja vierailuja toisiin työtiloihin vältetään. Kokoukset pidetään etänä.

Ohjeita etätyövälineistä ja muuta henkilöstöä koskevista etätyökäytännöistä on intranetissä (vaatii kirjautumisen).

Opiskelu ja opetus

Etäopetus ja -opiskelu jatkuu pääsääntöisesti syyslukukauden 2020 loppuun asti. Laboratorio-, pienryhmä- ja kenttäopetusta voidaan järjestää, mikäli se on välttämätöntä suorittaa kontaktiopetuksena. Kontaktiopetukseen käytettävissä tiloissa tulee noudattaa tilakohtaisia hygienia- ja turvallisuusjärjestelyjä.

Työtilojen ja pienten tilojen maksimi henkilömäärä on 20, ja suurten tilojen, kuten isojen luentosalien ja suurten aulatilojen, maksimi henkilömäärä on 50. Suojatoimet on otettava huomioon. 

Yliopistossa valmistaudutaan useimpien opiskelijoille suunnattujen palvelujen avaamiseen ensimmäisen periodin aikana, mikäli epidemiatilanne ei huonone.

Uusien tutkinto- ja vaihto-opiskelijoiden orientaatio järjestetään kampuksilla. 

Ulkomailta tulevien opiskelijoiden on maahan saavuttuaan vietettävä 14 vuorokautta karanteeninomaisissa olosuhteissa ennen yliopistolle saapumista. Tämä ei koske niistä maista saapumista, joihin viranomainen ei enää sovella 14 vrk karanteenimääräystä. 

Exam-tenttitilat ovat käytössä rajoitetusti.

Ohjeita opetuksen järjestämisestä ja opiskelusta on intranetissä (vaatii kirjautumisen).

Usein kysyttyjä kysymyksiä koronavirustilanteeseen ja opiskeluun liittyen

Tutkimus

Yliopiston tiloissa on mahdollista tehdä tutkimustoimintaa esimiehen luvalla. 

Tiloissa työskentelyyn määrätään vain sellaisiin tehtäviin, jotka edellyttävät läsnäoloa. Henkilön omasta toiveesta voi työskennellä myös yliopistolla esimiehen luvalla, suojatoimista ja henkilömääristä huolehtien. 

Kasvomaskien käyttö

Yliopisto ei anna erillistä ohjetta kasvomaskien käytöstä, vaan kehottaa noudattamaan THL:n 13.8.2020 antamaa kasvomaskisuositusta. Yliopiston tiloissa, joissa suojaetäisyyden noudattaminen ei ole mahdollista, käytetään kasvomaskeja.

Yliopiston tilat

Yliopiston tilat ovat olleet suljettuina 20.3.2020–13.5.2020. 

14.5. lähtien yliopistossa on aloitettu tilojen hallittu ja vaiheittainen käyttöönotto.

Itsenäinen käynti ja tarpeellinen työnteko yliopiston tiloissa sallitaan esimiehen luvalla, jos se ei edellytä yli 20 henkilön yhtäaikaista yhteisissä työtiloissa oleskelua. Yliopiston tiloissa työskentelevät huomioivat varotoimenpiteet viruksen leviämisen ehkäisemiseksi. 

Kampuksen ulkotiloja saa käyttää. Ulkokokoontumisten järjestämisessä noudatetaan kulloinkin voimassa olevia viranomaisten rajoituksia. 

Opiskelijajärjestöjen omat tilat ovat käytettävissä. Järjestöt vastaavat suojatoimien valvonnasta tiloissaan yliopiston tilaohjeiden mukaisesti.

Yliopiston tiloissa voidaan järjestää 1.8.2020 alkaen opetus- ja muita tilaisuuksia yliopistoyhteisölle ja kutsuvieraille siten, ettei tilakohtaista 20 tai 50 hengen korkeinta sallittua henkilömäärää ylitetä. Tiloja ei toistaiseksi vuokrata ulkopuolisille.

Opiskelijoille avataan 1.8.2020 alkaen lisää kulkuoikeuksia, koska ulko-ovet pidetään vielä lukittuina. 

Turun yliopiston kirjaston aukioloajat ja palvelut löytyvät kirjaston verkkosivuilta.

Mahdollisesti avoinna olevien kampusravintoloiden aukioloajat ilmoitetaan ravintoloiden verkkosivuilla.  

Ohjeita tilojen käytöstä on intranetissä (vaatii kirjautumisen)

Yhteisön hyvinvointi

Yliopisto ja ylioppilaskunta keräävät tietoja koronatilanteen vaikutuksista henkilökunnan ja opiskelijoiden hyvinvointiin. Yliopistolaisille tarjotaan tukea henkiseen palautumiseen.

Ohjeita hyvinvoinnista huolehtimiseen poikkeustilanteessa on intranetissä (vaatii kirjautumisen).
 

Väitöstilaisuudet

Väitöstilaisuudet järjestetään etäyhteyksien avulla. Tilaisuuksien järjestämisessä on otettava huomioon yliopiston matkustussäännöt. 

1.8.2020 alkaen väitöstilaisuudet voidaan järjestää tilarajoitukset ja erilliset väitöstilaisuuksia koskevat ohjeet huomioiden niin, että samassa tilassa on maksimissaan 50 henkilöä.

Ohjeita väitöstilaisuuksien järjestämiseen päivitetään intranetiin (vaatii kirjautumisen).

Yleisötilaisuudet 

Yliopiston tiloissa voidaan 1.8.2020 lähtien järjestää yleisötilaisuuksia siten, ettei tilakohtaista 20 tai 50 hengen korkeinta sallittua henkilömäärää ylitetä. 

Matkustaminen

Työhön tai opiskelemaan ulkomailta tuleminen tai ulkomaille lähteminen on sallittu viranomaisrajoitusten ja yliopiston matkustusohjeiden puitteissa. Matkustamista ja vierailuja tulee kuitenkin edelleen pääsääntöisesti välttää. Matkustusta suunniteltaessa on huomioitava viranomaismääräysten muuttumismahdollisuus sekä puutteelliset kulkuyhteydet.

Ulkomailta saapuvan työntekijän tai opiskelijan tulee tehdä etätyötä tai -opiskelua 14 vrk:n ajan maahantulon jälkeen ennen yliopistolle saapumista. 

Matkustaminen ja vierailut yliopiston ja niiden maiden välillä, joihin viranomainen ei enää sovella 14 vrk:n karanteenisuositusta, on sallittua, eikä karanteeninomaisiin olosuhteisiin tarvitse jäädä. (Valtioneuvosto: koronavirusepidemian aikaiset rajoitukset)

Ennalta suunniteltuun yhteistyöhön tai ohjelmaan liittyvät työvierailut on sallittu matkustusrajoitukset, oleskelulupakäytännöt ja muut tekijät hyvissä ajoin ennalta huomioon ottaen.

Ulkomailta saapuville vierailijoille

 THL:n verkkosivuilta löytyy ajankohtainen tieto koronavirustilanteesta Suomessa. Jos sairastut Suomessa oleskellessasi influenssa- tai hengitystieoireisiin, katso THL:n ohjeet. Saat ohjeita myös ottamalla yhteyttä valtakunnalliseen puhelinneuvontaan: 0295 535 535

Älä tule sairaana yliopistolle

Jos sinulla on flunssan, influenssan tai muun tarttuvan taudin oireita, älä tule yliopistolle.

Lataa Koronavilkku-sovellus

Yliopisto suosittelee, että koko yliopistoyhteisö ottaa Koronavilkku-sovelluksen käyttöön. Koronavilkku on saatavilla sovelluskaupoista ilmaiseksi. Sovelluksesta on julkaistu suomen- ja ruotsinkieliset versiot, myöhemmin syksyllä julkaistaan englanninkielinen versio. Lisätietoa sovelluksesta löytyy koronavilkku.fi -sivustolta.

Lisätietoja

Tarkentavia ohjeita yliopistolaisille löytyy intranetistä (vaatii kirjautumisen).

Mahdolliset lisätietotiedustelut ja kysymykset pyydetään ensisijaisesti lähettämään sähköpostitse osoitteeseen koronainfo@utu.fi. Älä kuitenkaan lähetä tähän palveluosoitteeseen viestejä, joissa käsitellään yksittäisten henkilöiden terveystietoja. Ilmoitukset koronatapauksista tai -epäilyistä pyydetään ilmoittamaan suoraan työsuojelupäällikkö Satu Alangolle, satu.alanko@utu.fi, +358 46 920 3272.

 • Henkilökunnan yhteyshenkilö: työsuojelupäällikkö Satu Alanko, satu.alanko@utu.fi, +358 46 920 3272
 • Opiskelijoiden yhteyshenkilö: kansainvälisten asioiden suunnittelija Tarja Virta, tarja.virta@utu.fi, +358 50 328 1670
 • Median yhteyshenkilöt: rehtori Jukka Kola, jukka.kola@utu.fi, +358 29 450 5050 tai vararehtori Mika Hannula, mika.hannula@utu.fi, +358 40 033 1838
Koronavirustauti: Milloin on hakeuduttava hoitoon?
 • Jos oireesi ovat lievät etkä kuulu riskiryhmään, lepää ja sairasta rauhassa kotona, kunnes oireesi ovat loppuneet. Lieviä oireita ovat nuha, yskä, kurkkukipu, lihassärky tai kuume.
 • Soita terveyskeskukseen, jos sinulle tulee vakavia oireita, kuten hengenahdistusta ja yleistilasi heikkenee.
 • Riskiryhmään kuuluvien tulee ottaa muita herkemmin yhteyttä terveyskeskukseen tai lääkäriin.
 • Katso tarkemmat ohjeet THL:n sivuilta
 • Yliopisto toivoo, että varmistuneesta infektiotapauksesta ilmoitettaisiin myös yliopiston työsuojelupäällikkö Satu Alangolle, satu.alanko@utu.fi, +358 46 920 3272
Huolehdi käsihygieniasta, yski oikein
 • Tehosta omaa käsihygieniaasi: Pese kädet vedellä ja saippualla. Jos niitä ei ole saatavilla, käytä alkoholipitoista käsihuuhdetta.  Käytä kertakäyttöpyyhkeitä käsien kuivaamiseen. Älä käytä yhteispyyhkeitä.
 • Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi. Laita käytetty nenäliina välittömästi roskiin.

> THL:n ohjeet käsienpesusta ja yskimisestä