Yliopiston ohjeet koronavirustilanteessa

Tällä sivulla on Turun yliopiston yleisohjeet ja linjaukset koronavirustilanteesta.

Päivitetty 25.4.2022 (kasvomaskien käyttö)vihreä liikennevalo

Koronavirustilanteen suojaustaso: vihreä

> Lue lisää koronavalomallista

Etätyö

Valtakunnallinen ja alueelliset etätyösuositukset päättyivät 28.2. Yliopistossa palataan 1.3. normaaliin etätyökäytäntöön. 

Koronavalomallin vihreä taso:

  • Yliopiston suojatoimiohjeen noudattaminen on välttämätöntä. Ei henkilömäärärajoituksia.

Ohjeita etätyövälineistä ja muuta henkilöstöä koskevista etätyökäytännöistä on intranetissä (vaatii kirjautumisen).

Opiskelu ja opetus

Opetusta voidaan järjestää normaalisti huomioiden voimassa olevat suojaohjeet. Suojaohjeet ovat voimassa tällä hetkellä 30.6. asti.

Koronavalomallin vihreä taso:

  • Yliopiston suojatoimiohjeen noudattaminen on välttämätöntä. Ei henkilömäärärajoituksia.

Turun yliopisto vastaanottaa ja lähettää opiskelijoita vaihtoon ottaen huomioon viranomaismääräykset, maahantulorajoitukset ja kumppaniyliopistojen linjaukset. 

Ulkomailta tulevien opiskelijoiden on maahan saavuttuaan toimittava voimassa olevien maahantuloa koskevien ohjeiden ja suositusten mukaisesti. Lisätietoa maahantuloon liittyvistä rajoituksista on valtioneuvoston sivulla. Mikäli olet saapumassa Suomeen, hyödynnä FINENTRY-palvelua. Katso myös ohjeet Turkuun saapuville matkustajille.

Päivitettyjä ohjeita opetuksen järjestämisestä ja opiskelusta on intranetissä (vaatii kirjautumisen).

Tutkimus

Yliopiston tiloissa on mahdollista tehdä tutkimustoimintaa etätyöohjeet ja suojaohjeet huomioiden.  

Kasvomaskien käyttö

Maskia ei tarvitse enää käyttää yliopiston tiloissa.

Jokainen voi oman harkintansa mukaan edelleen käyttää maskia esimerkiksi sellaisissa sisätiloissa, joissa lähikontaktien välttäminen on vaikeaa. Erityisesti rokottamattomien sekä niiden, joilla on riski saada vaikea koronatauti rokotuksista huolimatta kannattaa harkita sellaisen maskin käyttöä, joka suojaa myös kantajaansa tehokkaasti (FFP2/3).

Suojavälineiden käyttö voi edelleen olla tarpeellista tietyissä työtehtävissä ja opetustilanteissa erillisen riskiarvion perusteella. Tällaisissa tilanteissa yliopisto tarjoaa työntekijöille tai opiskelijoille maskit.

Hygieniaa ja yleistä väljyyttä koskevat ohjeet pysyvät voimassa toistaiseksi. Tilojen käyttö on järjestettävä mahdollisimman väljästi.

Tarkempi suojaohje yliopistolaisille intranetissä (vaatii kirjautumisen).

Yliopiston tilat

Yliopiston tiloissa ei ole voimassa olevia henkilömäärärajoituksia.

Opiskelijajärjestöjen omat tilat ovat käytettävissä. Järjestöt vastaavat suojatoimien valvonnasta tiloissaan yliopiston tilaohjeiden mukaisesti.

Yliopiston tilojen käytölle ei ole enää erityisiä rajoituksia, kunhan voimassa olevia suojaohjeita noudatetaan.

Yliopiston kulkujärjestelyt palautettiin normaalitilaan 31.1.

Turun yliopiston kirjaston aukioloajat ja palvelut löytyvät kirjaston verkkosivuilta.

Kampusravintoloiden aukioloajat ilmoitetaan ravintoloiden verkkosivuilla.  

Ohjeita tilojen käytöstä on intranetissä (vaatii kirjautumisen)

Yhteisön hyvinvointi

Yliopisto ja ylioppilaskunta keräävät tietoja koronatilanteen vaikutuksista henkilökunnan ja opiskelijoiden hyvinvointiin. Yliopistolaisille tarjotaan tukea henkiseen palautumiseen.

Ohjeita hyvinvoinnista huolehtimiseen poikkeustilanteessa on intranetissä (vaatii kirjautumisen)
 

Väitöstilaisuudet

Väitöstilaisuudet järjestetään yleisölle avoimina salitilaisuuksina. Väitökset myös suositellaan suoratoistettaviksi.

Ohje väitöstilaisuuksien järjestämiseen on intranetissä (vaatii kirjautumisen)

Yleisötilaisuudet 

Yliopistossa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia viranomaisrajoitukset huomioiden.

Yliopiston sisäisiä suojaohjeita noudatetaan kaikkien tilaisuuksien järjestelyissä.

Yleisötilaisuuksiksi ei katsota yliopiston sisäisiä tilaisuuksia, virallisia tilaisuuksia eikä rajatuille kumppaneille ja sidosryhmille tarkoitettuja tilaisuuksia, elleivät ne luonteensa perusteella täytä viranomaisten tulkintaa yleisötilaisuudesta.

> Aluehallintoviranomaisen ohjeet yleisötilaisuuksista

Matkustaminen

Työhön tai opiskelemaan ulkomailta tuleminen tai ulkomaille lähteminen on sallittu viranomaisrajoitusten ja yliopiston matkustusohjeiden puitteissa. Matkustamista ja vierailuja tulee kuitenkin tarkoin harkita yhdessä työntekijän ja esihenkilön kesken. Matkustusta suunniteltaessa on huomioitava viranomaismääräysten muuttumismahdollisuus sekä puutteelliset kulkuyhteydet.

Ulkomailta saapuvan työntekijän tai opiskelijan tulee toimia matkustamiseen liittyvien viranomaismääräysten ja ohjeiden mukaisesti, ja esimerkiksi varautua tekemään etätyötä tai -opiskelua maahantulon jälkeen ennen yliopistolle saapumista. Mikäli olet saapumassa Suomeen, hyödynnä FINENTRY-palvelua. Katso myös ohjeet Turkuun saapuville matkustajille.

Matkustaminen ja vierailut yliopiston ja niiden maiden välillä, joihin viranomainen ei sovella matkustusrajoituksia, on sallittua, eikä karanteeninomaisiin olosuhteisiin tarvitse jäädä. (Valtioneuvosto: koronavirusepidemian aikaiset rajoitukset)

Ennalta suunniteltuun yhteistyöhön tai ohjelmaan liittyvät työvierailut on sallittu matkustusrajoitukset, oleskelulupakäytännöt ja muut tekijät hyvissä ajoin ennalta huomioon ottaen.

Ulkomailta saapuville vierailijoille

THL:n verkkosivuilta löytyy ajankohtainen tieto koronavirustilanteesta Suomessa. Mikäli olet saapumassa Suomeen, hyödynnä FINENTRY-palvelua. Katso myös ohjeet Turkuun saapuville matkustajille.

Jos sairastut Suomessa oleskellessasi influenssa- tai hengitystieoireisiin, katso THL:n ohjeet. Saat ohjeita myös ottamalla yhteyttä valtakunnalliseen puhelinneuvontaan: 0295 535 535

Älä tule sairaana yliopistolle

Jos sinulla on flunssan, influenssan tai muun tarttuvan taudin oireita, älä tule yliopistolle.

Lisätietoja

Tarkentavia ohjeita yliopistolaisille löytyy intranetistä (vaatii kirjautumisen).

Mahdolliset lisätietotiedustelut ja kysymykset pyydetään ensisijaisesti lähettämään sähköpostitse osoitteeseen koronainfo@utu.fi. Älä kuitenkaan lähetä tähän palveluosoitteeseen viestejä, joissa käsitellään yksittäisten henkilöiden terveystietoja. Ilmoitukset koronatapauksista tai -epäilyistä pyydetään ilmoittamaan suoraan työsuojelupäällikkö Satu Alangolle, satu.alanko@utu.fi, +358 46 920 3272.

  • Henkilökunnan yhteyshenkilö: työsuojelupäällikkö Satu Alanko, satu.alanko@utu.fi, +358 46 920 3272
  • Opiskelijoiden yhteyshenkilö: kansainvälisten asioiden suunnittelija Tarja Virta, tarja.virta@utu.fi, +358 50 328 1670
  • Median yhteyshenkilöt: rehtori Jukka Kola, jukka.kola@utu.fi, +358 29 450 5050 tai vararehtori Mika Hannula, mika.hannula@utu.fi, +358 40 033 1838
Koronavirustauti: Milloin on hakeuduttava hoitoon?
  • Katso ohjeet THL:n sivuilta
  • Yliopisto toivoo, että varmistuneesta infektiotapauksesta ilmoitettaisiin myös yliopiston työsuojelupäällikkö Satu Alangolle, satu.alanko@utu.fi, +358 46 920 3272
Huolehdi käsihygieniasta, yski oikein
  • Tehosta omaa käsihygieniaasi: Pese kädet vedellä ja saippualla. Jos niitä ei ole saatavilla, käytä alkoholipitoista käsihuuhdetta.  Käytä kertakäyttöpyyhkeitä käsien kuivaamiseen. Älä käytä yhteispyyhkeitä.
  • Suojaa suusi ja nenäsi kertakäyttönenäliinalla, kun yskit tai aivastat. Jos sinulla ei ole nenäliinaa, yski tai aivasta puserosi hihan yläosaan, älä käsiisi. Laita käytetty nenäliina välittömästi roskiin.

> THL:n ohjeet käsienpesusta ja yskimisestä