Asiasana: Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelma (DPTSE)

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Yrittäjyysyliopisto on monimuotoinen ja jännitteinen ilmiö (Väitös: VTM Kaisu Paasio, 22.6.2022, yrittäjyys)

VTM Kaisu Paasio tutki väitöskirjassaan, miten yrittäjyysyliopisto ymmärretään yliopistossa työskentelevien silmin. Yrittäjyysyliopisto on rikas ja monikerroksinen ilmiö, johon sisältyy myös jännitteitä. Yrittäjyyttä tulkitaan eri tavoin ja siihen myös liitetään monenlaisia ennakko-oletuksia erityisesti yliopistoympäristössä. Yrittäjyysyliopiston hahmottamisessa myös yliopiston käsitettä joudutaan rakentamaan osin uudestaan.

Verojen maksamisen yksinkertaistaminen lisäsi verotuloja Ugandassa (Väitös: VTM Maria Jouste, 20.6.2022, taloustiede)

Verojen maksamisen yksinkertaistaminen lisäsi pienten yritysten rekisteröitymistä veronmaksajiksi ja verotuloja Ugandassa VTM Maria Jousteen väitöstutkimuksen mukaan. Jouste tutki myös suurituloisten palkansaajien reaktioita veroprosentin nostoon Ugandassa ja erilaisten eläkejärjestelmien vaikutuksia köyhyyteen ja taloudelliseen epätasa-arvoon kehittyvissä maissa.

Tulevaisuuden risteilyalukset rakennetaan vastuullisiksi yhteistyön avulla (Väitös: KTL Leena Jokinen, 25.3.2022, tulevaisuudentutkimus)

Tulevaisuudessa yhteistyön tärkeys uuden risteilyaluksen suunnittelussa ja visioinnissa korostuu entisestään, koska uudet laivaprojektit ovat yhä monimutkaisempia ja ne toteutetaan yhteistyössä useiden organisaatioiden kanssa. KTL Leena Jokisen väitöskirja keskittyy tulevaisuusajattelun vaikutukseen laivojen ideoinnissa ja erityisesti rakennusvaiheen vastuullisuuden kehittämiseen yhteistyöverkostossa. 

Väittelijä tutki tuloeroja ja työnteon rahallisia kannustimia Suomessa (Väitös: VTM Joonas Ollonqvist, 17.12.2021, taloustiede)

Joonas Ollonqvist tarkasteli Turun yliopistoon tekemässään väitöstutkimuksessa, miten työssä jatkamisen kannustimet yhdessä terveyden kanssa vaikuttavat eläköitymiseen. Hän selvitti myös, miten väestön eri sosio-demograafiset tekijät ja vero-etuuslainsäädännön muutokset ovat vaikuttaneet tuloerojen kehitykseen Suomessa.

Asiakassuhteen kolmas pyörä vai asiakas itsekin? Perheenjäsenen haavoittuvuuden kokemukset ja asema palvelujärjestelmässä (Väitös: KTM Henna Leino, 10.12.2021, kansainvälinen liiketoiminta)

Hoivakodin ovelle saapuu uusi asukas. Häntä saattamassa on puoliso ja aikuinen lapsi. Kuka tai ketkä heistä ovat hoivakodin tulevia asiakkaita? Keneen hoivakodin palvelu tulee vaikuttamaan? KTM Henna Leinon väitöstutkimuksen kohteena ovat perheenjäsenen tarpeet ja kokemukset, ja se käsittelee perhettä asiakaskokonaisuutena keskittyen erityisesti hoivapalveluympäristöön.