Asiasana: Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelma (DPTSE)

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Arvojen uudelleentulkintaa ja muokkautuvia liikkumatiloja: emiraattinaisten taloudellinen toimijuus muutoksessa (Väitös: FT Valerie Priscilla Goby, 2.12.2022, yrittäjyys)

Emiraattinaiset luovivat erilaisten arvojen ja tavoitteiden välimaastossa. FT Valerie Priscilla Goby tutki väitöskirjassaan, millaisia tiloja naisten taloudelliselle toimijuudelle ja työelämään osallistumiselle muovautuu modernisaation ja perinteisten naisiin kohdistuvien arvojen ristiaallokossa.

Pelastuspalkkion ja yhteisen haverin säännöt toimineet pian 3000 vuotta osana kansainvälisiä merikuljetuksia (Väitös: OTL Peter Sandell, 14.10.2022, yritysjuridiikka)

Pelastuspalkkio ja yhteinen haveri ovat merioikeuden perinteisimpiä osa-alueita, joiden kirjoitettu historia voidaan todentaa lähes 3000 vuoden taakse Rhodoksen merilakiin. OTL Peter Sandellin väitöstutkimuksen tuloksista käy ilmi, miten pelastuspalkkio ja yhteisen haverin yleissopimuspohjainen ja vapaaehtoinen sääntely täydentävät toisiaan ja miten ne ovat kehittyneet palvelemaan kansainvälistä merioikeudellista sääntelyä ja toimimaan osana kansainvälistä kauppaa.

Yrittäjyysyliopisto on monimuotoinen ja jännitteinen ilmiö (Väitös: VTM Kaisu Paasio, 22.6.2022, yrittäjyys)

VTM Kaisu Paasio tutki väitöskirjassaan, miten yrittäjyysyliopisto ymmärretään yliopistossa työskentelevien silmin. Yrittäjyysyliopisto on rikas ja monikerroksinen ilmiö, johon sisältyy myös jännitteitä. Yrittäjyyttä tulkitaan eri tavoin ja siihen myös liitetään monenlaisia ennakko-oletuksia erityisesti yliopistoympäristössä. Yrittäjyysyliopiston hahmottamisessa myös yliopiston käsitettä joudutaan rakentamaan osin uudestaan.

Verojen maksamisen yksinkertaistaminen lisäsi verotuloja Ugandassa (Väitös: VTM Maria Jouste, 20.6.2022, taloustiede)

Verojen maksamisen yksinkertaistaminen lisäsi pienten yritysten rekisteröitymistä veronmaksajiksi ja verotuloja Ugandassa VTM Maria Jousteen väitöstutkimuksen mukaan. Jouste tutki myös suurituloisten palkansaajien reaktioita veroprosentin nostoon Ugandassa ja erilaisten eläkejärjestelmien vaikutuksia köyhyyteen ja taloudelliseen epätasa-arvoon kehittyvissä maissa.