Asiasana: Turun kauppakorkeakoulun tohtoriohjelma

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Hyvinvointipolitiikan tarjoamat välineet jäävät usein hyödyntämättä kehittyvissä maissa (Väitös: MSc Susmita Baulia, 4.12.2020, taloustiede)

MSc Susmita Baulia tutkii väitöskirjassaan ongelmia, jotka estävät kehittyvien maiden kohderyhmiä hyödyntämästä hyvinvointipolitiikan luottomarkkinoille ja terveydenhuoltoon tarjoamia välineitä parhaalla mahdollisella tavalla. Usein jonkin tietyn välineen, kuten mikroluoton tai rokotteen, käyttöönotto jää vähäiseksi, sillä sen luontaiset kustannukset ovat hyötyjä suuremmat.

Yrityskulttuuri voi joko tukea tai rapauttaa organisaation kykyä toimia oikein (Väitös: KTM Niina Ratsula, 4.12.2020, laskentatoimi ja rahoitus)

Yrityskulttuuriin pohjautuvalla sosiaalisella kontrollilla voi olla merkittävä rooli siinä, miten hyvin ja laajasti henkilöstö omaksuu uusia ohjeita ja sääntöjä, selviää KTM Niina Ratsulan väitöstutkimuksesta. Ratsulan mukaan organisaation sisäistä valvontaa tai compliance-ohjelmia suunniteltaessa johdon tulee formaalien ohjauskäytäntöjen lisäksi kiinnittää huomiota organisaatiokulttuurissa piileviin uskomuksiin ja siihen, miten näitä uskomuksia luodaan.

Väittelijä tutki mielenterveyshäiriöiden ja taloudellisen toiminnan yhteyksiä (Väitös: VTM Henri R. W. Salokangas, 27.11.2020, taloustiede)

VTM Henri Salokangas käsittelee väitöskirjassaan mielenterveyshäiriöiden ja taloudellisen toiminnan yhteyksiä. Väitöskirjan tutkimusartikkelit tuottavat uutta tietoa muuttoliikkeen vaikutuksista pitkän aikavälin mielenterveyshäiriöihin sekä mielenterveyshäiriöiden yhteyksistä työmarkkinamenestykseen niin lyhyellä kuin pitkällä aikavälillä. Salokankaan mukaan laadukkaiden suomalaisten rekisteriaineistojen avulla on mahdollista selvittää vakavien mielenterveysongelmiin liittyviä kysymyksiä erityisesti pitkällä aikajänteellä.

Toimivat tunneprosessit ovat järkevän päätöksenteon edellytys myös yrityksissä (Väitös: KTM Mika Jakovaara, 25.9.2020, laskentatoimi ja rahoitus)

Väitöstutkimuksen mukaan järkevien päätösten tekemiseksi tarvitaan toimivat tunneprosessit. Tutkimus tunnisti yritysjohdon strategisessa investointipäätöksenteossa tunteille 12 erilaista roolia. Tunneprosessit ja tunnekokemukset ohjaavat esimerkiksi sitä, mihin asioihin yritysjohtajat kiinnittävät huomionsa. Lisäksi ne vaikuttavat siihen, miten opimme uusia asioita ja millä tavalla käytämme tietoa.

Suunnitelmallisesta ICT-yhteistyöstä apua kuntien talouskurimukseen (Väitös: KTM Ari Helin, 21.8.2020, tietojärjestelmätiede)

Suomessa kuntien välillä tapahtuu tietohallinnon alalla omaehtoista yhteistyötä, mutta selkeitä yhtenäisiä tavoitteita yhteistyölle ei ole. Asiaa tietojärjestelmätieteen näkökulmasta väitöskirjassaan tutkinut KTM Ari Helin toteaa, että kunnilta jää hyödyntämättä merkittävät taloudelliset ja toiminnalliset edut, joita hyvin määritelty ja toteutettu ICT-yhteistyö toisi.

Yritysten suhtautuminen tulevaisuuteen on murroksessa – väittelijä selvitti muutosta organisaatioiden ennakointitavoissa (Väitös: FM Sofi Kurki, 20.8.2020, tulevaisuudentutkimus)

FM Sofi Kurki tutki väitöskirjassaan edelläkävijäorganisaatioiden tapaa suhtautua tulevaisuuteen. Tutkitut yritykset ja organisaatiot eivät pyri tarkasti ennakoimaan tulevaisuutta tai pelkästään reagoimaan todennäköisinä pidettyihin tulevaisuudennäkymiin. Pikemminkin ne hahmottavat esiin nousevia mahdollisuuksia, jotka auttavat yrityksiä kehittymään oman tavoitteensa mukaisesti.

Väittelijä selvitti, miten hajuaisti vaikuttaa ostopäätöksiimme (Väitös: KTM Kaisa Sandell, 21.8.2020, markkinointi)

KTM Kaisa Sandell tutki Turun yliopistossa tarkastettavassa väitöskirjassaan, voiko aistimarkkinoinnilla, tarkemmin tuoksuilla, vaikuttaa kuluttajien ostokäyttäytymiseen. Tutkimuksen mukaan oikein valittuna tuoksu lisää ruokatuotteiden myyntiä sekä ohjaa kulutusta tuotekategorioiden sisällä ja välillä. Mikä tahansa tuoksu ei kuitenkaan toimi.