Työntekijöiden liikkuvuus työpaikkojen välillä tukee talouskasvua (Väitös: VTM Eero Mäkynen, 22.4.2022, taloustiede)

Tuore väitöstutkimus tarkastelee työntekijöiden liikkuvuuden kautta leviävän tietotaidon vaikutuksia talouskasvuun.

VTM Eero Mäkynen tarkasteli väitöstutkimuksessaan työntekijöiden liikkuvuuden vaikutuksia talouskasvuun tutkimalla työntekijöiden välittämän tietotaidon vaikutusta toimipaikkojen tuottavuuteen. Yksi työn keskeinen löydös on, että työntekijöiden levittämä tietotaito näyttäisi vahvistavan talouskasvua ja kasvattavan kulutuksessa mitattua hyvinvointia muutaman prosentin.

– Erityisesti pienet yritykset hyötyvät työntekijöiden liikkuvuuden kautta välittyvästä tiedosta, Mäkynen sanoo.

Toimipaikkojen tuottavuuskehitys näyttää olevan parempaa toimipaikoissa, jotka palkkaavat työntekijöitä itseään tuottavammista toimipaikoista. Väitöstutkimuksessa selvitetään, millainen merkitys tällaisella tietoa välittävällä mekanismilla voi olla talouskasvulle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille.

Tutkimuksessa kehitetään rakenteellinen malli ilmiön kokonaistaloudellisen merkityksen arviointiin. Malli mahdollistaa työntekijöiden liikkuvuuden kautta tapahtuvan talouskasvun erottelun muista kasvun lähteistä. Mekanismin merkityksen arvioinnin kannalta on keskeistä, että malli pystyy kuvaamaan tarkasti yritysten välisiä työntekijävirtoja.

Väitöstutkimuksessa tarkastellaan myös työntekijöiden välittämän tietotaidon merkitystä tekijöihin, jotka voivat esimerkiksi hidastaa työpaikan vaihtamista. Tiedon leviämiskanavan huomioiminen voimistaa liikkuvuutta rajoittavien tekijöiden negatiivisia vaikutuksia merkittävästi.

Yritysidean toimivuuteen liittyvä epävarmuus voi laskea kokonaistalouden tehokkuutta

Mäkynen analysoi tutkimuksessaan lisäksi sitä, miten yritysten alkutaipaleella kokema epävarmuus vaikuttaa kokonaistalouteen. Yritysten toimintaan saattaa liittyä epävarmuutta kysynnässä tai tuottavuudessa erityisesti ensimmäisten vuosien aikana, mikä saattaa johtaa yrittäjän kannalta virheelliseen yrityskokoon. Mikäli useat toimijat tekevät tämänkaltaisia virheitä, kokonaistalouden tehokkuus laskee.

Tutkimuksessa kehitetään yksinkertainen menetelmä, joka mahdollistaa edellä kuvatun tyyppisten virhearvioiden erottelun etukäteen tiedossa olevista yritystoimintaa vaikeuttavista tekijöistä, kuten rahoituksen saamisen ongelmista. Tutkimuksen tulosten mukaan epävarmuudella vaikuttaisi olevan merkittävä rooli erityisesti nuorien yritysten kohdalla.

­­– Tutkimuksessa rakennetaan kvantitatiivinen malli epävarmuuden kokonaistaloudellisten vaikutusten analysointiin. Suomalaisesta mikroaineistosta saatujen tulosten mukaan epävarmuuskanava voi pienentää talouden kokonaistuottavuutta merkittävästi, Mäkynen sanoo.

***

VTM Eero Mäkynen esittää väitöskirjansa ”Essays on Firm Dynamics” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 22.4.2022 klo 12.00 (Turun kauppakorkeakoulu, LähiTapiola-sali, Rehtoripellonkatu 3, Turku).

Vastaväittäjänä toimii professori Vincent Sterk (University College London, Iso-Britannia) ja kustoksena professori Heikki Kauppi (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on taloustiede.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Luotu 14.04.2022 | Muokattu 14.04.2022