Yrittäjyysyliopisto on monimuotoinen ja jännitteinen ilmiö (Väitös: VTM Kaisu Paasio, 22.6.2022, yrittäjyys)

VTM Kaisu Paasio tutki väitöskirjassaan, miten yrittäjyysyliopisto ymmärretään yliopistossa työskentelevien silmin. Yrittäjyysyliopisto on rikas ja monikerroksinen ilmiö, johon sisältyy myös jännitteitä. Yrittäjyyttä tulkitaan eri tavoin ja siihen myös liitetään monenlaisia ennakko-oletuksia erityisesti yliopistoympäristössä. Yrittäjyysyliopiston hahmottamisessa myös yliopiston käsitettä joudutaan rakentamaan osin uudestaan.

Paasio tarkasteli yrittäjyysyliopistoa yliopiston sisältä käsin, yliopistotoimijoiden näkökulmasta. Paasio tutki yliopistolaisten tarinankerrontaa sekä merkitysten rakentamisen ja tulkinnan yhteen kietoutumista, erityisesti tapaa, jolla yliopistolaiset puhuivat yrittäjyydestä yliopistossa sekä millaisia merkityksiä yrittäjyyteen, yliopistoon ja yrittäjyysyliopistoon kiinnitettiin.

- Yrittäjyysyliopisto rakentuu yliopistolaisten puheessa monella tasolla ja tavalla. Osa tutkimukseen osallistuneista on ollut aktiivisesti mukana edistämässä yrittäjyyttä yliopistossa, toisille taas yrittäjyys on vieraampaa sekä ilmiönä että toimintana. Osin tästä syystä myös yrittäjyysyliopiston tulkinta ja merkitys vaihtelevat, Paasio kertoo.

Paasio esittää tutkimuksessaan kuusi tarinaa siitä, miten yliopistolaiset rakentavat käsitystä yrittäjyysyliopistosta. Kukin tarina tarjoaa omanlaisensa näkökulman yrittäjyysyliopistoon, jossa hahmottamisen ja jäsentämisen prosessi kattaa eri tavoin keskustelijoiden tulkintaa yrittäjyydestä ja yliopistosta, heidän pohdintaansa jokapäiväisestä työstään yliopistossa sekä yliopiston strategisen vision kriittistä arviointia.

- Yliopistolaisten tarinoissa yrittäjyysyliopisto näyttäytyy monimuotoisena, rikkaana ja kiistanalaisenakin ilmiönä, johon liittyy jännitteitä. Jännitteet syntyvät yliopistolaisten reaktiona tuntemattomaan – yrittäjyysyliopistoon – sillä kukaan ei varmaksi tiedä, mitä yrittäjyyden ja yliopiston yhdistäminen oikein tarkoittaa ja mihin se johtaa. Monilla on kuitenkin oletuksia ja ennakkokäsityksiä asiasta, avaa Paasio.

Vaikka yrittäjyyden nähdäänkin sopivan yliopistoon, sen sovittamisessa osaksi yliopiston toimintaa kaivataan lisää moniäänisyyttä ja yliopistolaisten osallistamista. Yliopistolaiset kokevat yrittäjyysyliopiston myös osin rajoittavaksi toimintakentäksi. Monet tuntevat jäävänsä pieneksi mielletyn ytimen ulkopuolelle tai eivät tunnista sopivansa yrittäjyysyliopiston profiiliin. Toisaalta sellaiset, jotka pitävät itseään yrittäjyysyliopiston keskeisinä toimijoina, kokevat painetta perustella valtavirrasta poikkeavaa yrittäjämäistä toimintaansa muille yliopistolaisille.

Yrittäjyysyliopisto tulkitaan toisaalta myönteisenä voimavarana, joka voi esimerkiksi laajentaa ja monipuolistaa akateemista uraa, kun perinteisen yliopistotyön rinnalle saadaan akateemisen yrittäjyyden piirteitä. Laajemmassa mittakaavassa yrittäjyysyliopisto nähdään mahdollisuutena myös yliopistolle, sillä sen avulla voidaan profiloitua ja siten saavuttaa merkittävää kilpailuetua yliopistokentässä.

***

VTM Kaisu Paasio esittää väitöskirjansa ”Making Sense of the Entrepreneurial University - A Social Constructionist View” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa keskiviikkona 22.6.2022 klo 12.00 (Turun kauppakorkeakoulu, Elovena-sali, Rehtoripellonkatu 3, Turku). Väitöstä voi seurata myös etänä.

Vastaväittäjänä toimii professori Luke Pittaway (Ohion yliopisto) ja kustoksena professori Ulla Hytti (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on yrittäjyys.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Väittelijän yhteystiedot: 050 5464 945, kaisu.paasio@utu.fi

Luotu 20.06.2022 | Muokattu 20.06.2022