Asiasana: Yrittäjyys

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

TSE Entrepreneurship Research Seminar

Aika

26.6.2020 klo 10.00 - 12.00
Mehdi Shafaes on his PhD thesis ”From living in between two cultures to creating an entrepreneurial identity: a study of second-generation immigrant in Finland”.Ksenija Djuricics presentation Foresight and entrepreneurial cognition.

Tutkimus: suomalaisten yliopistojen johto suhtautuu yrittäjyyteen yliopistoissa suopeasti – haasteena näkökulmien suppeus ja yhteisen keskustelun puute

17.04.2020

Itä-Suomen yliopiston ja Turun yliopiston tekemän tutkimuksen mukaan suomalaisten yliopistojen akateemiset johtajat suhtautuvat yrittäjyyteen yliopistoissa suopeasti osana yliopistojen yhteiskunnallista vaikuttavuutta. Suhtautumisisissa korostuu myös suunnan etsiminen. Haasteena on näkökulmien suppeus ja yhteisen keskustelun puute aiheesta.

Yrittäjämäinen oppiminen yliopistossa tapahtuu opettajan ja opiskelijoiden välisessä yhteistyössä (Väitös: YTM Sanna Ilonen, 24.4.2020, yrittäjyys)

YTM Sanna Ilonen selvitti väitöstutkimuksessaan, miten yrittäjämäinen oppiminen voi toteutua osana korkeakoulutuksen yrittäjyyskasvatusta. Tutkimuksen mukaan yrittäjämäinen oppiminen korkeakoulutuksessa on prosessi, jossa opitaan teoreettista tietoa yrittäjyydestä, kokeillaan yrittäjyyttä käytännössä sekä reflektoidaan opittua siten, että oppijan oma tietoisuus yrittäjyydestä kasvaa ja hän sitoutuu yrittäjämäiseen toimintatapaan.