Asiasana: Yrittäjyys

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Arvojen uudelleentulkintaa ja muokkautuvia liikkumatiloja: emiraattinaisten taloudellinen toimijuus muutoksessa (Väitös: FT Valerie Priscilla Goby, 2.12.2022, yrittäjyys)

Emiraattinaiset luovivat erilaisten arvojen ja tavoitteiden välimaastossa. FT Valerie Priscilla Goby tutki väitöskirjassaan, millaisia tiloja naisten taloudelliselle toimijuudelle ja työelämään osallistumiselle muovautuu modernisaation ja perinteisten naisiin kohdistuvien arvojen ristiaallokossa.

DISCE -hanke sai erinomaiset arviot komission arvioitsijoilta

06.10.2022

Turun yliopiston kauppakorkeakoulu on johtanut ja koordinoidut 3,5-vuotista, Euroopan komission Horizon2020 ohjelman rahoittamaa Developing Inclusive and Sustainable Creative Economies (DISCE) –hanketta. Monitieteisessä tutkimushankkeessa tarkastelimme, minkälainen on inklusiivinen ja kestävä luova talous ja kuinka sitä voidaan Euroopassa edistää.