Turun yliopistoon uudet englanninkieliset kandidaattiohjelmat tietotekniikan ja yrittäjyyden aloille

05.04.2024

Turun yliopistoon perustetaan kaksi uutta englanninkielistä kandidaattiohjelmaa: teknilliseen tiedekuntaan Information and Communication Technology ja Turun kauppakorkeakouluun Sustainable and Social Entrepreneurship. Ensimmäinen sisäänotto kumpaankin ohjelmaan on vuonna 2025 ja haku tammikuussa 2025.

Turun yliopisto on päättänyt perustaa kaksi uutta kandidaattiohjelmaa täydentämään englanninkielistä tutkinto-ohjelmatarjontaansa. Ohjelmat ovat mukana seuraavassa yhteishaussa tammikuussa 2025, ja opinnot alkavat saman vuoden elokuussa.

Tällä hetkellä Turun yliopisto tarjoaa englanniksi vain maisterin ja tohtorin tutkintoja. Kansainvälisten maisteriohjelmien hakijamäärä on kasvanut viime vuosina räjähdysmäisesti, ja samalla kyselyt myös kandidaattiohjelmista ovat lisääntyneet.

– Olemme iloisia voidessamme tarjota kerralla kaksi uutta ja kiinnostavaa kansainvälistä kandidaattiohjelmaa. Uskomme ohjelmien lisäävän Turun alueen vetovoimaa kansainvälisten osaajien silmissä sekä tarjoavan konkreettista helpotusta niin Varsinais-Suomen alueen kuin laajemminkin Suomen osaajapulaan, sanoo Turun yliopiston koulutuksesta vastaava vararehtori Piia Björn.

Uusien ohjelmien tarkemmat tiedot ja valintakriteerit julkaistaan syksyllä 2024 yliopiston verkkosivuilla. 

ICT-kandidaattiohjelma kouluttaa tulevaisuuden ohjelmointiosaajia

Uusi Information and Communication Technology -kandidaattiohjelma tarjoaa kattavat valmiudet työllistyä ohjelmointiosaajana alan teollisuuteen. Kolmen vuoden koulutuksen aikana tulevaisuuden tietotekniikan osaajat oppivat alan teorian soveltamista käytäntöön, ongelmanratkaisu- ja viestintätaitoja sekä innovatiivisten tuotteiden ja palvelujen kehittämistä tietoyhteiskunnan keskeisille osa-alueille.

–  Ohjelman toteutukseen on sisäänrakennettu kansainvälisten osaajien tarpeisiin räätälöityjä pitovoimatoimenpiteitä. Ne auttavat osaajia löytämään paikkansa yrityksissä jo opintojen aikana ja sitä kautta jäämään Suomeen ja alueelle tutkinnon suorittamisen jälkeen. Oman yritystoiminnan aloittamisessa auttaa yrittäjyyden sivuaine, joka on yksi tutkinnon erityispiirteistä, teknillisen tiedekunnan koulutuspäällikkö Sari Stenvall-Virtanen sanoo.

Ohjelman opetussisältö vastaa hyvin pitkälti nykyistä suomenkielistä tietotekniikan kandidaattiohjelmaa. Ohjelmasta valmistunut on pätevä jatkamaan diplomi-insinöörin opintoihin sekä Turun yliopistossa että muualla. Yksi ohjelman vahvuuksista on sen tarjoama suora polku Turun yliopiston kansainväliseen ICT-maisteriohjelmaan ilman erillistä hakua. Maisteriohjelman erikoistumislinjoja ovat Data Analytics, Software Engineering, Cryptography, Cyber Security ja Robotics and Autonomous Systems.

Olimme vuonna 2018 ensimmäinen yliopisto Suomessa, joka järjesti ICT-alan kandidaattikoulutusta kansainvälisenä tilauskoulutuksena. Siitä saatujen kokemusten perusteella nimenomaan kanditason englanninkieliselle ICT-alan tutkintokoulutukselle on paljon kysyntää maailmalla, ohjelman vastuuprofessori Seppo Virtanen sanoo. 

Uusi yrittäjyysohjelma erikoistunut kestävään liiketoimintaan

Sustainable and Social Entrepreneuship -kandidaattiohjelman tavoitteena on kouluttaa johtajia, yrittäjiä ja asiantuntijoita, jotka ovat sitoutuneet sekä kestävän kehityksen että taloudellisen hyvinvoinnin luomiseen. Ohjelmasta valmistuva asiantuntija kykenee auttamaan organisaatioita muuttumaan siten, että ne pystyvät vastaamaan toimintaympäristön monisyisiin haasteisiin.

– Ilmastonmuutos, biodiversiteettikriisi, yhteiskunnallinen eriarvoisuus, köyhyys ja kulttuuriperinnön säilyttäminen vaativat yrityksiä ja julkisen sektorin organisaatioita muuttumaan. Yhteiskunnalliset yrittäjät ja muutosagentteina toimivat asiantuntijat tuovat muutoksen tueksi tulevaisuuden positiivisten kehityskulkujen rakentamiseen liittyvää osaamista, kertoo ohjelman vastuuprofessori Ulla Hytti.

Ohjelma rakentuu Turun yliopiston kauppakorkeakoulun yrittäjyyden oppiaineen opetustarjontaan. Se sisältää kestävän kehityksen opintoja paitsi kauppakorkeakoulusta myös Turun yliopiston muista tiedekunnista ja yhteistyökorkeakouluista. Opiskelijoilla on vapaus valita sivuaineopinnot omien kiinnostuksen kohteidensa ja uratoiveidensa mukaan.

Kansainvälisille opiskelijoille tarjotaan tutkinnossa mahdollisuus opiskella suomea. Lisäksi ohjelmassa vastataan tuoreissa tutkimuksissakin esiinnousseeseen haasteeseen lisätä kansainvälisten opiskelijoiden työelämäverkostoja ja Suomen työmarkkinoiden ymmärrystä.

Ohjelmasta valmistuvilla on hyvät työelämävalmiudet sekä laaja ymmärrys yrittäjyydestä. Tutkinto antaa pätevyyden hakea maisteriopintoihin, esimerkiksi Turun kauppakorkeakoulun omiin englanninkielisiin Global Innovation Management- ja Future Studies -ohjelmiin. Tutkinto tarjoaa hyvän pohjan myös muihin kauppatieteellisiin maisteriohjelmiin ja sopivan sivuainevalinnan myötä muihin maisteriohjelmiin muissa tiedekunnissa. 

Uusien ohjelmien valintaperusteet ja tarkempi opetussisältö julkaistaan syksyllä kansainvälisten tutkinto-ohjelmien sivulla

Luotu 05.04.2024 | Muokattu 05.04.2024