Verojen maksamisen yksinkertaistaminen lisäsi verotuloja Ugandassa (Väitös: VTM Maria Jouste, 20.6.2022, taloustiede)

Verojen maksamisen yksinkertaistaminen lisäsi pienten yritysten rekisteröitymistä veronmaksajiksi ja verotuloja Ugandassa VTM Maria Jousteen väitöstutkimuksen mukaan. Jouste tutki myös suurituloisten palkansaajien reaktioita veroprosentin nostoon Ugandassa ja erilaisten eläkejärjestelmien vaikutuksia köyhyyteen ja taloudelliseen epätasa-arvoon kehittyvissä maissa.

Jouste tarkasteli väitöstutkimuksessaan miten pienten yritysten verolomakkeen yksinkertaistaiminen ja veronmaksajien rekisteröintikampanjat vaikuttivat veronmaksajien määrään ja verotuloihin Ugandassa. Tutkimus osoittaa, että verojen maksamisen yksinkertaistaminen lisäsi verotuloja ja pienten yritysten rekisteröitymistä. Keskeinen tulos oli, että veronmaksajien määrä lisääntyi erityisesti siitä syystä, että muutokset verolomakkeessa ja rekisteröinnissä tapahtuivat saman aikaisesti Ugandassa.

- Laajat rekisteröintikampanjat ovat suosittuja työkaluja kannustaa kansalaisia ja yrityksiä rekisteröitymään virallisille tahoille kehittyvissä maissa. Esimerkiksi jotta yritykset voivat maksaa veroja, heidän täytyy rekisteröityä veroviranomaiselle. Aiempaa tutkimusta aiheesta on saatavilla rajoitetusti ja tutkimukseni tarkoitus on tuoda uutta tietoa kyseisten kampanjoiden vaikutuksista, kertoo Jouste.

Tutkimuksessa käytetään ugandalaista veroaineistoa ja vertailevaa asetelmaa, jonka avulla voidaan saada luotettavasti tietoa muutosten vaikutuksista. Väitöskirjan toinen tutkimus myös hyödyntää ugandalaista veroaineistoa ja samanlaista vertailevaa asetelmaa, mutta siinä tutkimuksen kohteena on palkansaajat eivätkä pienet yritykset.

Ugandassa muutettiin henkilöiden tuloverotusta vuonna 2012. Väitöstutkimuksessa analysoidaan miten palkansaajat reagoivat tähän muutokseen ja millainen vaikutus sillä on verotuloihin. Tutkimuksen keskeinen tulos on, että hyvätuloisten palkansaajien tulot laskivat verojen korotuksen jälkeen ja reaktio oli voimakkaampi kuin kehittyneissä maissa. Samaan aikaan pienituloisten palkansaajien verotusta kevennettiin eli verotuksesta tuli progressiivisempaa. Muutoksen vaikutus verotuloihin oli kokonaisuudessaan positiivinen, koska hyvätuloisten veroprosentin korotus ja siten suuremmat verotulot kompensoivat pienituloisten veroprosentin laskusta johtuvat verotulojen menetykset.

Kehittyvissä maissa eläkkeillä vähennetään köyhyyttä

Väitöskirjassa tutkittiin lisäksi miten eläkejärjestelmän muuttaminen kattamaan kaikki yli 60- tai 70-vuotiaat vaikuttivat köyhyyteen ja taloudelliseen epätasa-arvoon Ghanassa, Tansaniassa, Ecuadorissa ja Etelä-Afrikassa. Tutkimuksen tulos oli, että kattavammat eläkejärjestelmät vähensivät köyhyyttä ja taloudellista epätasa-arvoa Ghanassa ja Tansaniassa, jossa nykyiset eläkejärjestelmät eivät tavoita kaikkia haavoittuvassa asemassa olevia vanhuksia.

Ecuadorissa ja Etelä-Afrikassa on olemassa tarveharkintaiset eläkejärjestelmät, jotka kattavat suurimman osan köyhistä vanhuksista. Siten eläkejärjestelmän laajentamisella ei ollut vaikutusta köyhyyteen ja taloudelliseen epätasa-arvoon.

- Tutkimuksessa hyödynnettiin mikrosimulointimallinnusta, jonka avulla voidaan arvioida erilaisten politiikkamuutosten vaikutusta ennakkoon. Mikrosimulointimalleja on käytetty jo pitkään kehittyneissä maissa, mutta viime vuosina niitä on kehitetty myös useille maille Afrikassa ja Latinalaisessa Amerikassa. Mallit eivät ole vain tutkijoiden käyttöön, vaan niitä hyödynnetään yhä enemmän myös valtionvirastoissa, Jouste sanoo.

***

VTM Maria Jouste esittää väitöskirjansa ”Essays on taxation and social protection in developing countries” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa maanantaina 20.6.2022 klo 12.00 (Turun kauppakorkeakoulu, LähiTapiola-sali, Rehtoripellonkatu 3, Turku). Väitöstä voi seurata myös etänä.

Vastaväittäjänä toimii apulaisprofessori Mazhar Waseem (University of Manchester) ja kustoksena professori Janne Tukiainen (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on taloustiede.

Turun yliopisto seuraa aktiivisesti koronavirustilannetta ja viranomaisten ohjeita. Yliopisto päivittää ohjeitaan tilanteen mukaan. Ohjeet ja linkit löytyvät osoitteesta: utu.fi/koronavirus

Luotu 17.06.2022 | Muokattu 17.06.2022