Asiasana: Taloustiede

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Innovaatioekosysteemit uudistavat alueiden taloudellista kehittämistä ja muuttavat julkisen sektorin roolia (Väitös: VTL Sami Niemelä, 15.6.2018, taloustiede)

Skandinavian arktisten alueiden kehitystä väitöstutkimuksessaan tarkastelleen VTL Sami Niemelän mukaan tehokas tapa vastata arktisen toimintaympäristön haasteisiin on julkisen sektorin toiminnan muokkaaminen muiden sektoreiden toimintaa mahdollistavaksi verkostotoimijaksi. Uusia mahdollisuuksia aluetalouden kehittämiseen tarjoavat etenkin erilaiset innovaatioekosysteemit, joissa yritykset, julkinen sektori, tutkimuslaitokset ja muut toimijat kehittävät uusia palveluja ja tuotteita tiiviissä yhteistyössä.

 

Kokeneiden työntekijöiden suojelu massairtisanomisissa voi laskea työntekijöiden liikkuvuutta – mutta olla kokonaistalouden kannalta hyödyllistä (Väitös: VTM, MSc Oskari Vähämaa, 1.6.2018, taloustiede)

Turun yliopistossa väittelevä Oskari Vähämaa tarkastelee väitöskirjassaan instituutioiden ja politiikkatoimenpiteiden kokonaistaloudellisia vaikutuksia. Väitöskirja keskittyy erityisesti työmarkkinoiden tasapainojen vertailuun, kun työntekijät voivat valita, odottavatko he aiempaan kokemukseensa sopivien työpaikkojen avautumista vai etsivätkö he uuden tyyppisiä työpaikkoja.

 

Väitös: Keskuspankin itsenäisyydellä on merkitystä

17.12.2012

Keskuspankin itsenäisyydellä tarkoitetaan keskuspankin riippumattomuutta poliittisista instituutioista ja poliittisesta painostuksesta. VTL Aleksandra Maslowskan väitöstutkimuksessa vertaillaan keskuspankkien itsenäisyyden vaikutusta inflaatioon. Tutkimus osoittaa laajemman itsenäisyyden johtavan alhaisempaan inflaatioon kansantaloudessa.