Turun kauppakorkeakoululle aluetalouden lahjoitusprofessuuri

30.01.2023

Varsinais-Suomen kunnat lahjoittavat Turun yliopiston kauppakorkeakoululle taloustieteen professuurin erityisalanaan aluetalous. Lahjoituksen arvo on 600 000 euroa.

Tutkimusala on uusi Turun yliopistossa ja kauppakorkeakoulu perustaa professuurin yhteyteen myös aluetalouden tutkimusryhmän. Tehtävään valittava professori tutkimusryhmineen tuottaa uutta tietoa ja ennakoivaa analyysiä tukemaan kuntien päätöksentekoa muuttuvassa toimintaympäristössä sekä kouluttaa tulevaisuuden aluetalouden asiantuntijoita ja osaajia.

- Suomessa on käynnissä poikkeuksellisen iso alueiden ja kuntien talouteen kohdistuva murros, jossa muuttoliike, talouden rakennemuutos ja hyvinvointialueiden synty vaikuttavat kuntien elinvoimaan. Kunnat tarvitsevat uutta tietoa johtamisen tueksi. Maakunnan liitto toimii lahjoituksessa välikätenä, mutta varsinaisia lahjoittajia ovat Varsinais-Suomen kunnat, toteaa maakuntajohtaja Kari Häkämies.

Professuuri täytetään vuoden 2023 aikana ja tarkemmat tutkimusteemat määräytyvät valittavan henkilön profiilin mukaan. Mahdollisia tutkimusteemoja ovat muun muassa kaupungistuminen ja muuttoliike, alueellinen eriarvoisuus ja sen vaikutus poliittiseen osallistumiseen ja edustukseen, yritystoiminnan rakennemuutoksen vaikutus aluetalouteen, hyvinvointialueita koskevat kysymykset, maahanmuuton aluetaloudelliset vaikutukset ja etätyön vaikutus aluetalouteen, asuntomarkkinoihin, palveluihin ja kaupungistumiseen.

Turun kauppakorkeakoulun dekaani Markus Granlund kiittää lämpimästi Varsinais-Suomen kuntia merkittävästä lahjoituksesta.

- Lahjoitus mahdollistaa laadukasta tulevaisuuteen luotaavaa tutkimus- ja opetustoimintaa, jonka tulokset hyödyttävät suoraan alueellista päätöksentekoa. Tämä on upea avaus myös yhteistyön näkökulmasta, jota haluamme tehdä entistä tiiviimmin alueen kuntapäättäjien kanssa, kertoo Granlund.

Uuden professuurin myötä Turun kauppakorkeakoulun taloustieteen laitokseen muodostuu merkittävä alue- ja kaupunkitaloustieteen tutkimusryhmä. Laitoksessa tehdään jo paljon aluetalouteen lukeutuvaa tutkimusta ja uusi professori laajentaa tutkimustoimintaa kysymyksiin, jotka ovat kuntien elinvoiman ja kantokyvyn kannalta ratkaisevia nykyisessä muuttuvassa ympäristössä.

- Uuden professorin ohjaus- ja opetuspanoksen ansiosta laitoksesta tulee kansallisesti merkittävä aluetalouteen erikoistuneiden ekonomistien kouluttaja. Odotamme myös innostuneina lisääntyvää ja syvenevää yhteistyötä Varsinais-Suomen kuntien kanssa, sanoo taloustieteen laitoksen johtaja Heikki Kauppi.

Luotu 30.01.2023 | Muokattu 30.01.2023