Arvojen uudelleentulkintaa ja muokkautuvia liikkumatiloja: emiraattinaisten taloudellinen toimijuus muutoksessa (Väitös: FT Valerie Priscilla Goby, 2.12.2022, yrittäjyys)

Emiraattinaiset luovivat erilaisten arvojen ja tavoitteiden välimaastossa. FT Valerie Priscilla Goby tutki väitöskirjassaan, millaisia tiloja naisten taloudelliselle toimijuudelle ja työelämään osallistumiselle muovautuu modernisaation ja perinteisten naisiin kohdistuvien arvojen ristiaallokossa.

Gobyn väitöstutkimus sijoittuu Yhdistyneisiin arabiemiirikuntiin, varakkaaseen valtioon, joka on investoinut paljon valtavista öljytuloistaan maan modernisointiin ja väestön kouluttamiseen. Huolimatta monista valtion toimista, joilla tuetaan naisten ammatillista etenemistä, emiraattinaiset kokevat, että heidän taloudellista toimintaansa voivat rajoittaa vanhat arvot, jotka vastustavat naisten taloudellista riippumattomuutta ja osallistumista työmarkkinoille. Joidenkin mielestä nämä arvot perustuvat ennen kaikkea uskontoon. Goby tutki, miten naiset luovivat toimintamahdollisuuksia osin rajoittavassa ja osin tukevassa kontekstissa laajentaakseen omaa taloudellista toimijuuttaan Arabiemiraateissa.

Gobyn tutkimuksessa tarkastellaan islamin sukupuolikäsitystä lokalisoidun islamin käsitteen avulla, jonka kehitti tutkija Arolda Elbasani Balkanin aluetta koskevissa tutkimuksissaan. Useissa Balkanin alueen maissa Neuvostoliiton uskonnon harjoittamista koskevien rajoitusten päättyminen myötävaikutti lukuisten uskomusten, uskonnollisten uudelleentulkintojen ja muuntuvien uskonnollisten käytäntöjen kehittymiseen.

- Käytin lokalisoidun islamin käsitettä tutkiakseni, kuinka naiset pohtivat työtä ja yhteiskunnallisia arvoja, ja rakentavat oman polkunsa taloudelliseen voimaantumiseen, sanoo Goby.

Väitöstutkimuksen innovatiivinen piirre on sen lähestymistapa kulttuuriin ja uskontoon, joita ei käsitellä pysyvinä tai muuttumattomina, yleisesti hyväksyttyinä voimina, vaan ne nähdään subjektiivisten, yksilöllisten ja henkilökohtaisten tulkintojen rakentamina.

- Lähestymistapani erottaa tutkimuksen monista islamia käsittelevistä nykytutkimuksista, joissa oletetaan, että islamin käytännöllistä toteutusta eri yhteyksissä määrittää joukko muuttumattomia totuuksia ja menneisyydestä kumpuavia, pysyviä perinteitä, Goby kertoo.

Goby käyttää tutkimuksessaan myös tilan käsitettä viittaamaan jatkuvasti muuttuviin tiloihin, joita emiraattinaiset rakentavat toteuttaakseen taloudellista toimijuuttaan muuntuvassa kulttuurisessa ja poliittisessa kontekstissa. Gobyn tutkimus nostaa esille laajan kirjon erilaisia vapauksia, rajoituksia ja käytäntöjä joita naiset kohtaavat hakiessaan paikkaansa taloudellisina toimijoina osana nykyaikaistuvaa taloutta, jota yhä muokkaavat perinteiset arvot.

***

FT Valerie Priscilla Goby esittää väitöskirjansa "Emirati women’s liminal economic agency: Gendered space within modernity and tradition” julkisesti tarkastettavaksi Turun yliopistossa perjantaina 2.12.2022 klo 12.15 (LähiTapiola luentosali, Turun kauppakorkeakoulu, Rehtoripellonkatu 3, Turku). Yleisön on mahdollista seurata väitöstä myös etäyhteyden kautta.

Vastaväittäjänä toimii professori Vesa Suutari (Vaasan yliopisto) ja kustoksena professori Anne Kovalainen (Turun yliopisto). Tilaisuus on englanninkielinen. Väitöksen alana on yrittäjyys.

Väittelijän yhteystiedot: valerie.p.goby@utu.fi

Luotu 24.11.2022 | Muokattu 24.11.2022