Kauppakorkeakoulun tutkintojen osaamistavoitteet

Kauppatieteiden kandidaatin tutkinnon osaamistavoitteet

KAUPPA- JA TALOUSTIETEELLINEN TIETÄMYS

Turun kauppakorkeakoulusta valmistuneella kauppatieteiden kandidaatilla on kyky toimia oman erikoistumisalansa tehtävissä yrityksissä ja talouselämässä.

 • Hän osaa tunnistaa erikoistumisalansa keskeiset kysymykset, prosessit ja menetelmät, sekä kykenee analysoimaan ja tulkitsemaan kauppa- ja taloustieteellistä informaatiota.

ANALYYTTINEN AJATTELU

Hän osaa hyödyntää analyyttisiä menetelmiä tutkiakseen kauppa- ja taloustieteellisiä ongelmia.

 • Hän osaa arvioida ja yhdistää erityyppistä tietoa johdonmukaiseksi, analyyttiseksi kokonaisuudeksi, sekä soveltaa oman erikoistumisalansa käsitteitä ja menetelmiä tutkiakseen kauppa- ja taloustieteellisiä ongelmia.

VIESTINTÄTAIDOT

Hän osaa muotoilla perusteltuja väittämiä ja viestiä ne sujuvasti erilaisille kohderyhmille, kauppa- ja taloustieteellisiä käsitteitä käyttäen, usealla eri kielellä sekä suullisesti että kirjallisesti.

TIIMITYÖSKENTELY

Hän osaa työskennellä ja ratkaista ongelmia tiimeissä.

VASTUULLISUUS

Hän ymmärtää vastuullisuuden roolin käytännön yritys- ja talouselämässä, sekä kykenee tunnistamaan ja analysoimaan yritys- ja talouselämän eettisiä ongelmia.

ENNAKOINTI

Hän osaa tunnistaa muutosvoimia​ yritys- ja talouselämän tilanteissa.

Kauppatieteiden maisterin tutkinnon osaamistavoitteet

KAUPPA- JA TALOUSTIETEELLINEN TIETÄMYS

Turun kauppakorkeakoulusta valmistuneella kauppatieteiden maisterilla on kyky toimia yritysten ja talouden johtotehtävissä.

 • Hänellä on syvällistä tietoa erikoistumisalansa keskeisistä kysymyksistä, prosesseista ja viitekehyksistä, sekä hän kykenee analysoimaan, arvioimaan ja kyseenalaistamaan kauppa- ja taloustieteellistä informaatiota.

ANALYYTTINEN AJATTELU

Maisterin tutkinnon suorittanut osaa ratkaista kauppa- ja taloustieteellisiä ongelmia kriittisesti valittujen analyyttisten menetelmien avulla.

 • Hän osaa valita sopivia teorioita ja menetelmiä ja soveltaa niitä luodakseen uutta tietoa, sekä osaa ohjaajan tuella suunnitella ja toteuttaa tieteellisiä tutkimusprojekteja.

VIESTINTÄTAIDOT

Hän osaa muotoilla perusteltuja väittämiä ja osallistua rakentavaan keskusteluun.

 • Hän osaa pitää suullisia esityksiä ja keskustella niistä sekä akateemisten että yrityskohderyhmien kanssa sekä kirjoittaa raportteja noudattaen hyvää tieteellistä käytäntöä.

TIIMITYÖSKENTELY

Hän osaa työskennellä ja ratkaista ongelmia monimuotoisissa virtuaalisissa tiimeissä.

VASTUULLISUUS

Hän on vastuullinen yritys- ja talouselämän ammattilainen, joka osaa tunnistaa ja analysoida yhteyksiä yritys- tai talouselämän käytäntöjen sekä sosiaalisen hyvinvoinnin ja ympäristövastuun välillä.

ENNAKOINTI

Hän​ osaa tunnistaa ja analysoida yritys- ja talouselämän vaihtoehtoisia tulevaisuuksia.

Doctoral Program Learning Goals and Objectives

SCIENTIFIC KNOWLEDGE AND EXPERTISE

Our graduates possess the scientific knowledge and skills needed to contribute to the society in demanding expert roles.

 • Our graduates possess in-depth knowledge on the theories, research approaches, and body of literature related to their areas of specialization.
 • Our graduates are able to follow the development of their discipline in relevant scientific forums.
SCIENTIFIC THINKING

Our graduates are able to contribute to international academic research in their areas of specialization

 • Our graduates are able to design and conduct research independently and to produce scientific contributions publishable in refereed international journals.
 • Our graduates are able to apply scientific methods to solve research problems relevant for their areas of specialization. 
INTERACTION SKILLS

Our graduates are able to participate in international academic discussions and interact with the research community and society.

 • Our graduates are able to communicate their research for international academic and practitioner audiences.
 • Our graduates are able to give constructive feedback on academic research.
RESEARCH ETHICS AND RESPONSIBILITY

Our graduates are responsible researchers and aware of the societal implications of their research.

 • Our graduates follow ethical principles of research.
 • Our graduates are able to evaluate critically the implications of their research for business, economy, and society.