Eläköityminen muuttaa liikunta-aktiivisuutta

24.04.2020

Turun yliopiston tutkimuksessa selvitettiin liikemittareiden avulla, miten liikunta-aktiivisuus muuttuu eläköityessä. Tulosten mukaan työntekijänaisten sekä työmatkansa julkisilla kulkuneuvoilla kulkeneiden kokonaisaktiivisuus laski, kun taas toimihenkilöinä työskentelevien miesten aktiivisuus lisääntyi.

– Eläköityminen muuttaa arjen rutiineja. Työn mukana pois jää samalla työhön ja työmatkaan liittyvä aktiivisuus, mutta toisaalta vapaa-ajan liikunnalle tulee lisää mahdollisuuksia. Näiden muutosten voisi olettaa tuovan mukanaan muutoksia myös eläköityvien kokonaisaktiivisuuteen, kertoo tutkimusartikkelin vastuukirjoittaja, erikoistutkija Anna Pulakka kansanterveystieteen yksiköstä Turun yliopistolta.

Sukupuoli, ammatti ja työmatkat vaikuttavat

Tulosten mukaan naisten, etenkin niiden jotka tekivät ruumiillista tai palvelualan työtä, aktiivisuus väheni, kun taas toimihenkilömiesten aktiivisuus lisääntyi eläkkeelle siirryttäessä. Naiset pysyivät silti aktiivisempina kuin miehet sekä ennen eläkkeelle jäämistä, että sen jälkeen.

Sukupuolten ja ammattiryhmien lisäksi tutkijat selvittivät aktiivisuuden muutoksia sen mukaan, millä kulkuneuvolla ihminen kulki työmatkansa.

– Työmatkat saattavat sisältää suuren osan arkipäivän aktiivisuudesta, ja huomasimmekin, että työmatkansa kävelevät tai pyöräilevät olivat ennen eläköitymistä aktiivisempia kuin työmatkansa autolla kulkeneet. Tulokset korostavat työmatkaliikkumisen merkitystä kokonaisaktiivisuuden kannalta ja siihen tulisikin kannustaa ja tukea nykyistä enemmän, sanoo FIREA-tutkimuksen johtaja, professori Sari Stenholm kansanterveystieteen yksiköstä Turun yliopistolta.

Pyörällä tai jalkaisin töihin kulkeneet säilyttivät aktiivisuustasonsa eläköitymisen jälkeenkin, kun taas julkisilla kulkuneuvoilla töihin kulkeneiden aktiivisuus laski. Pyörällä töihin kulkeneet olivat aktiivisempia kuin autoilijat myös eläköitymisen jälkeen.

– Tämä antaa viitteitä siitä, että aktiivisesti töihin liikkuneet kulkevat aktiivisesti myös muuten arjessaan ja säilyttävän elämäntavan eläköidyttyäänkin. Työhön liittyvän aktiivisuuden jäädessä pois arkiasioiden hoitaminen kävellen tai pyörällä olisi kaikille hyvä keino lisätä liikettä eläköitymisen jälkeen, Pulakka pohtii.

Tutkimustulokset perustuvat otokseen, jossa 562 kuntatyöntekijää käytti ranteessa pidettävää liikemittaria ennen ja jälkeen eläkkeelle siirtymisen. Lisäksi tutkittavat täyttivät päiväkirjaa, jossa kertoivat päivittäisen työaikansa, työmatkaan kuluvan ajan ja työmatkan kulkuneuvon.

Finnish Retirement and Aging (FIREA) on Turun yliopistossa vuonna 2013 aloitettu tutkimus, jonka tavoitteena on selvittää elintavoissa, terveydessä ja toimintakyvyssä tapahtuvia muutoksia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä eläkkeellesiirtymisiässä. Tutkimusta ovat rahoittaneet Suomen Akatemia, Opetus- ja kulttuuriministeriö, Juho Vainion säätiö, Päivikki ja Sakari Sohlbergin säätiö sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri.

Tulokset on julkaistu arvostetussa liikuntalääketieteen alan Medicine & Science in Sports & Exercise -lehdessä.

Lisätietoja

Anna Pulakka, erikoistutkija, Turun yliopisto, anna.pulakka@utu.fi

Luotu 24.04.2020 | Muokattu 03.11.2020