Univaikeudet ovat yhteydessä heikompaan toiminnanohjaukseen ikääntyvillä työntekijöillä

06.02.2020

Turun yliopiston FIREA-tutkimuksen ensimmäiset kognitiivisten toimintojen mittauksia hyödyntävät tulokset osoittavat, että koetut univaikeudet ja liikemittarilla mitattu pitkäunisuus ovat yhteydessä heikompaan toiminnanohjaukseen.

Univaikeudet ovat yleisiä ikääntyvillä työntekijöillä. FIREA-tutkimuksen (Finnish Retirement and Aging Study) tutkittavista 54 % koki univaikeuksia vähintään kahdesti viikossa, vaikka suurin osa, 71 %, nukkuikin yleisesti terveyden kannalta riittäväksi katsotun ajan eli 7–9 tuntia yössä. 

Kaikista univaikeuksista etenkin vaikeus pysyä unessa ja päiväaikainen väsymys olivat yhteydessä heikompaan toiminnanohjaukseen. Univaikeuksista kärsivien lisäksi myös pitkään, eli 9 tuntia tai sitä enemmän, nukkuvat henkilöt suoriutuivat heikommin muistia ja toiminnanohjausta mittaavista testeistä kuin keskimäärin tai vähän, eli alle 7 tuntia, nukkuvat henkilöt.

– Tutkimuksen tulokset osoittavat, että paremman unenlaadun tukeminen voisi parantaa myöhäiskeski-iän kognitiivista toimintaa, kertoo tohtorikoulutettava Tea Teräs.

Toiminnanohjaus heikkenee iän myötä

Toiminnanohjaus liittyy kognitiivisiin prosesseihin, joita tarvitaan keskittymistä vaativassa ja tavoitteellisessa toiminnassa. Toiminnanohjaukseen kuuluvat esimerkiksi tiedon säilyttäminen työmuistissa, kyky vaihtaa joustavasti tehtävästä toiseen sekä tarkkaavaisuuden ylläpito ja säätely.

– Monessa työssä tarvitaan organisointikykyä, ongelmanratkaisutaitoja sekä monen asian samanaikaista hallintaa, jotka edellyttävät sujuvaa toiminannaohjausta. Koska toiminnanohjaus heikkenee iän myötä, ikääntyvien työntekijöiden univaikeudet voivat entisestään heikentää toiminnanohjausta ja siksi univaikeuksiin on tärkeä puuttua, toteaa FIREA-tutkimuksen johtaja professori Sari Stenholm.

Tulokset perustuvat FIREA-tutkimuksen osatutkimukseen, johon osallistui 289 tutkittavaa Varsinais-Suomen alueelta. Kaikki tutkittavat olivat vielä työelämässä ja iältään keskimäärin 62-vuotiaita. Univaikeuksia selvitettiin kyselyillä, unen pituus mitattiin liikemittarin avulla ja kognitiivisen toiminnan eri osa-alueita selvitettiin tietokonepohjaisilla ja kynä-paperitehtävillä.

FIREA on Turun yliopiston kansanterveystieteen oppiaineessa vuonna 2013 aloitettu tutkimus, jonka päätarkoituksena on selvittää elintavoissa, terveydessä ja toimintakyvyssä tapahtuvia muutoksia sekä niihin vaikuttavia tekijöitä eläkkeellesiirtymisiässä. FIREA-tutkimuksessa on mukana kaikkiaan 6700 suomalaista kuntatyöntekijää. 

Nyt julkaistu tutkimusartikkeli on osa LK Tea Teräksen väitöskirjatutkimusta, joka käsittelee unen yhteyttä kognitiiviseen toimintakykyyn. Tutkimusta ovat rahoittaneet Betania Säätiö, Suomen Lääketieteen Säätiö, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri sekä Suomen Akatemia.

Tutkimus on julkaistu Sleep Medicine -lehdessä.:

Luotu 06.02.2020 | Muokattu 06.02.2020