Professori Jyrki Heino nimitettiin Academia Europaean jäseneksi

03.05.2024

Professori Jyrki Heino on nimitetty Euroopan laajuisen Academia Europaea-tiedeakatemian jäseneksi. Academia Europaea kattaa kaikki tieteenalat ja se kutsuu jäsenikseen ansioituneita tieteentekijöitä vertaisarvioinnin pohjalta. 

Professori Jyrki Heino

Kuvaaja/Tekijä

Liisa Koivula

Academia Europaea on perustettu vuonna 1988 eurooppalaisten tieteentekijöiden yhteisöksi edistämään eurooppalaista tieteellistä tutkimusta. Sen tarkoitus on myös tuoda tietoa päätöksenteon tueksi kansallisiin ja kansainvälisiin poliittisiin ja yhteiskunnallisiin organisaatioihin. Jäseneksi voi päästä vain kutsusta vertaisarvioinnin jälkeen.

– Arvostan suuresti eurooppalaiselta tiedeyhteisöltä saamaani tunnustusta. Academia Europaea tekee merkittävää työtä vapaan ja riippumattoman eurooppalaisen tieteen hyväksi. Nykypäivänä ei voi liikaa korostaa tutkitun tiedon merkitystä päätöksenteon perustana ja olen hyvin tyytyväinen, jos voin olla omalta osaltani edistämässä Academia Europaean keskeisiä päämääriä, Heino toteaa.

Jyrki Heino on biokemian professori Turun yliopistossa ja InFLAMES-lippulaivan ryhmänjohtaja. Hän on toiminut Bioteknologian laitoksen (entinen Biokemian laitos) johtajana vuodesta 2012. Hänen tutkimusryhmänsä on yli 30 vuoden ajan tutkinut soluväliaineen proteiineja ja solujen tarttumismekanismeja, ja selvittänyt niiden toimintaa muun muassa yksilönkehityksen, tulehduksen ja syövän yhteydessä. Jyrki Heino valittiin Suomalaisen tiedeakatemian jäseneksi vuonna 2011.

Jyrki Heino toimi Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteisen BioCity Turku -biokeskuksen tieteellisenä johtajana 2004–2021. Hän on aktiivisesti osallistunut bioalan kansallisen tutkimusinfrastruktuurin kehittämiseen ja ollut muun muassa perustamassa Biokeskus Suomi -verkostoa. Heino on myös Turun yliopiston luonnontieteiden, lääketieteen ja tekniikan tutkijakollegiumin puheenjohtaja.

InFLAMES on Turun yliopiston ja Åbo Akademin yhteinen lippulaivahanke. Se tähtää uusien lääkekehityskohteiden tunnistamiseen ja lääkekehitykseen yhdessä biotekniikka- ja lääkeyritysten kanssa. Lippulaiva edistää myös diagnostiikkaa, jolla potilaille voidaan räätälöidä sopivat täsmähoidot. InFLAMES on osa Suomen Akatemian lippulaivaohjelmaa.

Luotu 03.05.2024 | Muokattu 03.05.2024