Alfred Kordelinin säätiöltä rahoitusta kotimaisen kirjallisuuden atlakselle

25.03.2022

Alfred Kordelinin säätiö on myöntänyt rahoituksen Turun yliopistoon dosentti Asko Nivalan johtamalle, humanistista ja tekoälytutkimusta yhdistävälle Suomalaisen kirjallisuuden atlas 1870–1940 -hankkeelle. Hankkeessa kootaan kirjallisuuden kartasto suomalaisen kirjallisuuden klassikoissa esiintyvistä paikannimistä. Tutkimustulokset hyödyttävät tutkimusyhteisön lisäksi myös suurta yleisöä.

Alfred Kordelinin säätiö on myöntänyt 0,9 miljoonaa euroa tutkimus- ja tietohankkeisiin. Suurin rahoitus, 300 000 euroa, myönnettiin Turun yliopiston dosentti Asko Nivalan johtamalle, humanistista ja tekoälytutkimusta yhdistävälle Suomalaisen kirjallisuuden atlas 1870–1940 -hankkeelle. Hankkeen lähtökohtana ovat vuosina 1870–1940 julkaistut suomalaisen kirjallisuuden klassikot ja niissä esiintyvät paikannimet. Romaaneissa mainitut paikannimet yksilöidään ja yhdistetään maantieteellisiin koordinaatteihin. Tämän pohjalta kootaan kirjallisuuden atlas eli kartasto.

Tutkimuksessa sovelletaan automaattista nimentunnistusta. Kyseessä on digitaalisten ihmistieteiden alueella kehitetty kieliteknologia erisnimien löytämiseen teksteistä. Suomalaisen kirjallisuuden atlas 1870–1940 soveltaa tätä uutta menetelmää ensimmäistä kertaa kotimaisen kaunokirjallisuuden tutkimukseen.

Tuhansia tekstejä sisältävän aineiston avulla tutkijat selvittävät, missä sijaitsivat kirjallisuutemme keskukset ja periferiat. Esimerkiksi Kaarlo Hännisen Kiveliön karkurit (1923) sekä Volter Kilven Kirkolle -romaanien (1937) paikat sijoittuvat Suomen koillis- tai lounaisosiin mutta myös Itämeren alueelle. Vaikka Koillismaa ja Saaristomeri ovat molemmat vaikeasti saavutettavia periferioita, tutkimus osoittaa, että romaaneissa mainitut paikat olivatkin itse asiassa keskuksia niiden tiiviiden Eurooppa-yhteyksien vuoksi.

Hanke kannustaa myös suurta yleisöä kirjallisuuden pariin

Kordelinin säätiön toimitusjohtaja Erik Båskin mukaan tällä hakukierroksella rahoitettiin tutkimus- ja tietohankkeita, jotka ovat tärkeitä paitsi tiedeyhteisölle myös suuremmalle yleisölle. Hankkeet osallistavat ihmisiä tutkimuksen tekoon, auttavat heitä pääsemään tiedon äärelle ja luovat uusia tulkintoja olemassa olevasta tiedosta.

Tieteellisten tutkimusartikkeleiden julkaisemisen lisäksi hankkeessa on tarkoitus kannustaa suurta yleisöä kirjallisuuden pariin kontekstualisoimalla historiallisia teoksia ja visualisoimalla niitä karttojen avulla. Hanke myös popularisoi tutkimustuloksia yleistajuisin blogikirjoituksin sekä sosiaalista mediaa hyödyntämällä.

Tutkijoiden näkökulmasta rahoitus on mahdollistaa pitkäjänteisen, vaikuttavan tutkimustyön. Nivalan mukaan digitaalisten ihmistieteiden tutkimus edellyttää pitkäjänteistä työskentelyä ja tutkimusryhmää, jossa yhdistyy eri asiantuntijoiden osaaminen.

- Oli tietenkin valtavan hieno uutinen, että Alfred Kordelinin säätiö päätti rahoittaa Suomalaisen kirjallisuuden atlas -hankkeemme osana Suuria kulttuurihankkeita. Tieteen rahoitus on usein sirpaleista, mutta Kordelinin säätiön myöntämä varsin merkittävä rahoitus mahdollistaa nyt laajamittaisen hankkeemme toteuttamisen, toteaa Asko Nivala.

Lisätietoja:

Asko Nivala
asko.nivala@utu.fi

Luotu 25.03.2022 | Muokattu 28.03.2022