Asko Nivala profiilikuva
Asko
Nivala
tutkijatohtori, Yleinen historia ja kulttuurihistoria
dosentti, Historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
PhD, Docent

Ota yhteyttä

+358 29 450 2204
+358 50 472 9650
Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

1800-luvun romantiikka
historianfilosofia
digitaaliset ihmistieteet

Biografia

Valmistuin filosofian maisteriksi Turun yliopistosta vuonna 2007. Pääaineenani oli kulttuurihistoria ja sivuaineinani yleinen kirjallisuustiede sekä filosofia. Tärkeän osan opintojani muodosti Erasmus-vaihto Kielin yliopistoon, Saksaan, jossa opiskelin filosofiaa ja saksaa. Väittelin vuonna 2015 filosofian tohtoriksi Friedrich Schlegelin varhaisromanttisesta historianfilosofiasta ja olen ollut sen jälkeen post doc -tutkijana. Kevätlukukauden 2017 olin vierailevana tutkijana Historische Kulturwissenschaften tutkimusyksikössä Mainzin yliopistossa, Saksassa. Vuosina 2017–2019 työskentelen Turun yliopiston ihmistieteellisessä tutkijakollegiumissa TIAS:ssa (Turku Institute of Advanced Studies).

Opetus

TIAS-kaudellani keskityn pääasiassa tutkimukseen, mutta ohjaan tällä hetkellä kahta väitöskirjatyötä ja pidän vierailuluentoja kursseilla.

Tutkimus

Tutkimusalueeseeni kuuluu 1800-luvun alun romantiikan aikakausi Saksassa ja Englannissa. Vuonna 2015 valmistunut väitöskirjatyöni käsitteli kulta-ajan ja Jumalan valtakunnan teemaa Friedrich Schlegelin varhaisromanttisessa historianfilosofiassa.Julkaisin maalikuussa 2017 väitöskirjaani perustuvan monografian The Romantic Idea of the Golden Age in Friedrich Schlegel's Philosophy of History (New York: Routledge).Lisäksi olen tutkinut ajattelun ja käsitteiden tilallisuutta, josta toimitin yhdessä Hannu Salmen ja Jukka Sarjalan kanssa artikkelikokoelman Travelling Notions of Culture in Early Nineteenth-Century Europe (New York: Routledge 2016).
Vuosina 2017–2019 työskentelen Turku Institute for Advanced Studiesin tutkijatohtorina hankkeella Romantic Cartographies: Lived and Imagined Space in English and German Romantic Texts, 1790–1840. Lisäksi olen osa-aikaisesti mukana Hannu Salmen johtamassa konsortiohankkeessa Computational History and the Transformation of Public Discourse in Finland, 1640–1910 (Suomen Akatemia, 2016–2019). Muissa julkaisuissani ja konferenssiesitelmissäni olen tutkinut mm. metaforien, huumorin, pelien, kosmopoliittisuuden sekä groteskin merkitystä Friedrich Schlegelin ajattelussa ja yleisemminkin romantiikan aikana. Tutkimusintresseihini kuuluu myös digitaalista humanismia, posthumanismia sekä uusmaterialismia koskeva teoreettinen keskustelu

Julkaisut

Järjestä: