Asko Nivala profiilikuva
Asko
Nivala
Turun ihmistieteiden tutkijakollegium (TIAS)
kollegiumtutkija, historia ja arkeologia
dosentti, historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitos
PhD, Docent

Ota yhteyttä

+358 29 450 2204
+358 50 472 9650
Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

1800-luvun romantiikka
historianfilosofia
digitaaliset ihmistieteet

Biografia

Väittelin vuonna 2015 filosofian tohtoriksi Turun yliopiston kulttuurihistorian oppiaineesta. Väitöskirjani aiheena oli Friedrich Schlegelin varhaisromanttisesta historianfilosofiasta. Kevätlukukauden 2017 olin vierailevana tutkijana Historische Kulturwissenschaften tutkimusyksikössä Mainzin yliopistossa, Saksassa. Vuosina 2017–2022 työskentelen tutkijatohtorina hankkeella Romantic Cartographies: Lived and Imagined Space in English and German Romantic Texts, 1790–1840 (rahoittajat: 2017–2019 TIAS ja 2019–2022 Suomen Akatemia). Vuonna 2019 olin Bostonissa vierailevana tutkijana NULab for Texts, Maps, and Networks tutkimuskeskuksessa (Northeastern University) ja vuonna 2020 vierailin Stuttgartin yliopistossa Institut für Maschinelle Sprachverarbeitung -yksikössä.

Opetus

TIAS:n kollegiumtutkijan kaudellani keskityn pääasiassa tutkimukseen, mutta ohjaan myös kolmea väitöskirjatyötä ja pidän vierailuluentoja kursseilla.

Tutkimus

Vuosina 2022–2025 työskentelen kollegiumtutkijana Turun ihmistieteiden tutkijakollegiumissa (TIAS). Hankkeeni Artificial Intelligence Before Computers: The History of Romantic Computationalism tutkii tekoälyä ja komputationalismia ennen elektronisia tietokoneita. Toimin myös Suomalaisen kirjallisuuden atlas 1870–1940 -tutkimushankkeen johtajana (Alfred Kordelinin säätiö, Suuret kulttuurihankkeet 2022–2024).

Tutkimusalueeseeni kuuluu 1800-luvun romantiikan aikakausi Saksassa, Britanniassa ja Yhdysvalloissa. Vuonna 2015 valmistunut väitöskirjatyöni käsitteli kulta-ajan ja Jumalan valtakunnan teemaa Friedrich Schlegelin varhaisromanttisessa historianfilosofiassa. Julkaisin väitöskirjaani perustuvan monografian The Romantic Idea of the Golden Age in Friedrich Schlegel's Philosophy of History (New York: Routledge 2017). Lisäksi olen tutkinut ajattelun ja käsitteiden tilallisuutta, josta toimitin yhdessä Hannu Salmen ja Jukka Sarjalan kanssa artikkelikokoelman Travelling Notions of Culture in Early Nineteenth-Century Europe (New York: Routledge 2016).

Muissa julkaisuissani ja konferenssiesitelmissäni olen tutkinut mm. metaforien, huumorin, pelien, kosmopoliittisuuden sekä groteskin merkitystä Friedrich Schlegelin ajattelussa ja yleisemminkin romantiikan aikana. Tutkimusintresseihini kuuluu myös digitaalista humanismia, posthumanismia sekä uusmaterialismia koskeva teoreettinen keskustelu.

Julkaisut

Järjestä: