Asiasana: digitaaliset laitteet

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Nuorten mielenterveyttä voidaan tukea digitaalisilla teknologioilla – mielenterveys- ja sukupuolikohtaiset tarpeet tulee kuitenkin ottaa huomioon (Väitös: TtM Kiki Metsäranta, 15.12.2023, hoitotiede)

Digitalisaatiosta on esitetty ratkaisua nuorten mielenterveysongelmien tuen ja avun puutteisiin. TtM Kiki Metsärannan Turun yliopistoon tekemässään hoitotieteen väitöstutkimuksessa ilmeni, että nuoret käyttävät mielenterveyden tueksi suunniteltuja digitaalisia teknologioita silloin kun heillä on eniten stressiä ja muita palveluja ei ole saatavilla.

Digilaitteiden käyttö yksin heikentää perhesuhteita, yhdessä jopa parantaa (Väitös: VTM Kristiina Tammisalo, 9.11.2023, sosiologia)

Runsas informaatio- ja viestintäteknologian käyttö henkilökohtaisiin tarkoituksiin ja erityisesti perheenjäsenten läsnä ollessa heikentää perhesuhteita, osoittaa Kristiina Tammisalon Turun yliopistoon tekemä väitöstutkimus. Erityistä haittaa teknohäiriöstä on parisuhteille. Sen sijaan laitteiden yhteiskäyttö jopa hyödyttää perhesuhteita.