Tutkimus digitaalisen kulttuurin suuntautumisvaihtoehdossa

Digitaalinen kulttuuri tutkii digitaaliseen teknologiaan (mm. tietoverkot, tietokoneet, mobiililaitteet) liittyvää ihmisten toimintaa, esimerkiksi teknologioiden käyttöä ja suunnittelua sekä niihin liittyviä keskusteluja ja niille annettuja merkityksiä. Digitaalinen kulttuuri on humanistinen tieteenala, jossa sovelletaan erityisesti historian- ja kulttuurintutkimuksen menetelmiä.

Suuntautumisvaihtoehdossamme digitaalisen kulttuurin tutkimus keskittyy kolmelle painopistealueelle: teknologian kulttuuriseen muutokseen, pelikulttuureihin sekä verkkoyhteisöihin ja sosiaaliseen mediaan. Tutkimusaineistoina hyödynnetään esimerkiksi teknologiankäyttäjien haastatteluita ja muistelukertomuksia, pelivideoita sekä sosiaalisen median sisältöjä. Tutkimuksessamme pyrimme kehittämään uudenlaisia menetelmiä ja lähestymistapoja digitaalisen kulttuurin alati muuttuvan tutkimuskentän hahmottamiseen ja käsittelyyn, mikä näkyy muun muassa tutkijoidemme panostuksessa verkkotutkimuksen eettisten suuntaviivojen kehittämiseen. Digitaalisen kulttuurin tutkimukselle on luonteenomaista myös kokeileva ja leikkisä ote. Pyrimme toimimaan edelläkävijänä etsiessämme uusia tapoja tehdä ja popularisoida tiedettä: osana tutkimukseen kytkeytyvää opetustamme opiskelijamme ovat muun muassa järjestäneet kaupunkitilaa pelillistävän zombijuoksutapahtuman sekä tuottaneet pelitutkimusta popularisoivan sarjakuvan.

Tällä hetkellä oppiaineen tutkimus keskittyy muun muassa seuraaviin aihealueisiin:

  • pelikulttuurin institutionalisoituminen
  • digitaalinen ja materiaalinen leikki
  • pelaaminen ja sukupuoli
  • elektroninen urheilu
  • liikunnan ja urheilun pelillistäminen
  • urheilu ja sosiaalinen media
  • verkkokeskustelukulttuurin muutos
  • (tieto)teknologian historia ja mediahistoria.

Julkaisut

Lukuisten kansallisten ja kansainvälisten tutkimusartikkeleiden ohella suuntautumisvaihtoehdossa on julkaistu useita suomenkielisiä verkkokulttuurien historiaa käsitteleviä teoksia, keskeisimpinä Petri Saarikosken, Jaakko Suomisen, Riikka Turtiaisen ja Sari Östmanin Funetista Facebookiin. Internetin kulttuurihistoria (Gaudeamus 2009) sekä Sosiaalisen median lyhyt historia (Gaudeamus 2013). Suuntautumisvaihtoehdolla on myös oma pelijulkaisusarja, jossa on tähän mennessä julkaistu kaksi peliä: Off Topic -korttipeli (2012) sekä Gutenbergin Galaksit -kirjapeli (2015).

> Suuntautumisvaihtoehdossa valmistuneet väitöskirjat, pro gradu -tutkielmat ja kandidaatin tutkielmat

Tutkimushankkeet

Käynnissä olevat tutkimushankkeet

Päättyneet tutkimushankkeet