alt=””

Kotimaisen kirjallisuuden ja yleisen kirjallisuustieteen opinnot avoimessa yliopistossa

Oletko kiinnostunut kirjallisuudentutkimuksen kysymyksistä ja haluaisitko saada valmiuksia keskusteluihin erilaisista kirjallisuuden teorioista ja tulkinnoista?

Kirjallisuustieteiden opetuksessa ja tutkimuksessa pyritään teoreettisen ja historiallisen tiedon avulla ymmärtämään ja tulkitsemaan kirjallisuuden ominaispiirteitä, merkityksiä ja yhteiskunnallisia edellytyksiä.

Kirjallisuustieteiden opinnot alkavat tutkinto-opinnoissa kotimaisen kirjallisuuden ja yleisen kirjallisuustieteen yhteisillä perusopinnoilla, minkä jälkeen tutkinto-opiskelijat valitsevat pääaineensa. Kotimaisen kirjallisuuden opetuksessa tavoitteena on perehdyttää opiskelijat sekä kirjallisuudentutkimukseen että suomalaiseen kaunokirjallisuuteen. Yleisen kirjallisuustieteen opetus ja tutkimus käsittää maailmankirjallisuuden laajan kirjon, vaikka keskiössä onkin usein eurooppalainen ja pohjoisamerikkalainen kirjallisuus.

Avoimena yliopisto-opetuksena tarjottavat kirjallisuustieteiden perusopinnot sopivat kaikille kirjallisuudesta ja sen tutkimuksesta kiinnostuneille.

Tutkintoon tähtääville perusopinnot ja muut haussa edellytettävät opinnot antavat mahdollisuuden hakea yliopistoon myös avoimen väylän kautta.

> Tutkintokoulutuksen esittely

> Avoimen väylä

Kirjallisuustieteiden yhteiset perusopinnot 25 op

Kirjallisuustieteiden yhteisissä perusopinnoissa tutustutaan länsimaisen ja kotimaisen kirjallisuuden historiaan ja merkkiteoksiin. Lisäksi opinnoissa tutustutaan kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteisiin ja opitaan käyttämään niitä kirjallisuusanalyysissä. Perusopinnoissa harjoitellaan myös erilaisia tutkinto-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia taitoja, kuten analysoimista ja tulkitsemista, esseiden kirjoittamista, akateemista keskustelua ja ryhmätyöskentelyä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus kirjallisuudentutkimukseen 5 op
  • Proosan analyysikurssi 5 op
  • Lyriikan analyysikurssi 5 op
  • Länsimaisen kirjallisuuden historia 5 op
  • Suomen kirjallisuuden historia 5 op

Perusopinnot järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena. Osa jaksoista toteutetaan lähiopetuksena, osa verkko-opintoina. Opinnot alkavat elo-/syyskuussa 2023 ja ne ovat suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana.

Opintojen sisältö: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa. Lukuvuoden 2023 - 2024 opetusohjelmat julkaistaan viimeistään kesäkuussa.

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 10 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ajat, opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 10.8.2023 alkaen