alt=””

Kotimaisen kirjallisuuden ja yleisen kirjallisuustieteen opinnot avoimessa yliopistossa

Oletko kiinnostunut kirjallisuudentutkimuksen kysymyksistä ja haluaisitko saada valmiuksia keskusteluihin kirjallisuuden teorioista ja tulkinnoista?

Kirjallisuustieteiden opetuksessa ja tutkimuksessa pyritään teoreettisen ja historiallisen tiedon avulla ymmärtämään ja tulkitsemaan kirjallisuuden ominaispiirteitä, merkityksiä ja yhteiskunnallisia edellytyksiä.

Kirjallisuustieteiden opinnot alkavat tutkinto-opinnoissa kotimaisen kirjallisuuden ja yleisen kirjallisuustieteen yhteisillä perusopinnoilla, minkä jälkeen tutkinto-opiskelijat valitsevat pääaineensa. Kotimaisen kirjallisuuden opetuksessa tavoitteena on perehdyttää opiskelijat sekä kirjallisuudentutkimukseen että suomalaiseen kaunokirjallisuuteen. Yleisen kirjallisuustieteen opetus ja tutkimus käsittää maailmankirjallisuuden laajan kirjon, vaikka keskiössä onkin usein eurooppalainen ja pohjoisamerikkalainen kirjallisuus.

Avoimena yliopisto-opetuksena tarjottavat kirjallisuustieteiden yhteiset perusopinnot sopivat kaikille kirjallisuudesta ja sen tutkimuksesta kiinnostuneille. Tutkintoon tähtääville perusopinnot ja muut haussa edellytettävät opinnot antavat mahdollisuuden hakea yliopistoon myös avoimen väylän kautta.

> Tutkintokoulutuksen esittely
> Avoimen väylä

Kirjallisuustieteiden yhteiset perusopinnot 25 op

Perusopinnoissa tutustutaan länsimaisen ja kotimaisen kirjallisuuden historiaan ja merkkiteoksiin. Lisäksi opinnoissa tutustutaan kirjallisuudentutkimuksen peruskäsitteisiin ja opitaan käyttämään niitä kirjallisuusanalyysissä. Perusopinnoissa harjoitellaan myös erilaisia tutkinto-opinnoissa ja työelämässä tarvittavia taitoja, kuten analysoimista ja tulkitsemista, esseiden kirjoittamista, akateemista keskustelua ja ryhmätyöskentelyä.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

Kirjallisuudentutkimuksen perusteet:

  • Johdatus kirjallisuudentutkimukseen 5 op
  • Proosan analyysikurssi 5 op
  • Lyriikan analyysikurssi 5 op

Kirjallisuushistoria:

  • Länsimaisen kirjallisuuden historia 5 op
  • Suomen kirjallisuuden historia 5 op

Perusopinnot järjestetään Turun yliopistossa tutkinto-opetukseen integroituna opetuksena. Osa jaksoista toteutetaan lähiopetuksena, osa verkko-opintoina. Opinnot alkavat syyskuussa 2024 ja ne ovat suoritettavissa yhden lukuvuoden aikana.

Opintojen sisältö ja opetusohjelma: Tutustu opintojen sisältöön, opetus- ja opiskelutapoihin sekä aikatauluihin opinto-oppaassa, ks. jaksojen Toteutukset (siniset palkit).

> Opinto-opas

Ilmoittautuminen: Kiintiö 10 opiskelijaa, valinta ilmoittautumisjärjestyksessä. Tarkista ajat, opintomaksu ym. ilmoittautumispalvelusta.

> Ilmoittautuminen 9.8. - 1.9.2024

> Ilmoittautumisohjeet