Kotimaisen kirjallisuuden opinnot avoimessa yliopistossa

Haluaisitko perehtyä syvemmin suomalaisen kirjallisuuden historiaan ja klassikoihin? Kehittäisitkö taitojasi kaunokirjallisten tekstien tulkintaan?

Kotimaisen kirjallisuuden perusopinnot 25 op

Opinnot johdattavat opiskelijan suomalaiseen kaunokirjallisuuteen ja sen historiaan sekä kirjallisuudentutkimuksen keskeisiin käsitteisiin ja erilaisiin kirjallisuuden lähestymistapoihin.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet 3 op
  • Kirjallisuustieteen peruskurssi 2 op
  • Analyysikurssit 10 op:
  • Proosan analyysikurssi 5 op
  • Lyriikan analyysikurssi 5 op
  • Kirjallisuushistoria ja kaunokirjallisuus 10 op:
    • Keskiajasta itsenäisyyden aikaan 4 op
    • Sotien välisestä ajasta nykyaikaan 6 op

Perusopinnot järjestetään integroituna opetuksena yliopistossa. Kirjallisuustieteen peruskurssin ja Taiteiden tutkimuksen peruskäsitteet -jaksot voi opiskella myös yksittäisinä jaksoina.

> Opetusohjelmat lukuvuonna 2019 - 2020