Kotimaisen kirjallisuuden ja yleisen kirjallisuustieteen opinnot avoimessa yliopistossa

Kirjallisuustieteiden yhteiset perusopinnot 25 op

Opinnot ovat kotimaisen kirjallisuuden ja yleisen kirjallisuustieteen yhteiset perusopinnot. Opinnot perehdyttävät suomalaiseen ja kansainväliseen kaunokirjallisuuteen, sen historiaan, erilaisiin osailmiöihin sekä kirjallisuudentutkimuksen teoreettisiin ja metodisiin perusteisiin.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Johdatus kirjallisuudentutkimukseen 5 op
  • Proosan analyysikurssi 5 op
  • Lyriikan analyysikurssi 5 op
  • Länsimaisen kirjallisuuden historia 5 op
  • Suomen kirjallisuuden historia 5 op

Perusopinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa.

> Opetusohjelma lukuvuonna 2020 - 2021