Ranskan opinnot avoimessa yliopistossa

Ranskan perusopinnot 25 op

Opetuksessa painottuvat ranskan kielen taidot ja teoreettiset tiedot ja niiden soveltaminen erilaisissa kieli- ja käännösviestinnän ammatillisissa tehtävissä. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää ja tuntee ranskalaisen ja/tai globaalin ranskankielisen yhteiskunnan ja kulttuurin erityispiirteitä, joita tarvitaan kulttuurien välisissä vuorovaikutustilanteissa.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Kirjoittaminen ja ääntäminen 5 op:
    • Akateeminen ja ammatillinen kirjoittaminen 3 op
    • Ranskan fonetiikka ja ääntäminen 2 op
  • Ranskan kielen rakenne 5 op
  • Ranskalainen yhteiskunta 5 op
  • Vuorovaikutus ja monikielinen viestintä 5 op
  • Ranskankielinen nykykirjallisuus 5 op

Perusopinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa.

> Opetusohjelma lukuvuonna 2020 - 2021