Ranskan opinnot avoimessa yliopistossa

Ranskan perusopinnot 25 op

Opetuksessa painottuvat ranskan kielen taidot ja teoreettiset tiedot ja niiden soveltaminen erilaisissa kieli- ja käännösviestinnän ammatillisissa tehtävissä. Lisäksi tavoitteena on, että opiskelija ymmärtää ja tuntee ranskalaisen ja/tai globaalin ranskankielisen yhteiskunnan ja kulttuurin erityispiirteitä, joita tarvitaan kulttuurien välisissä vuorovaikutustilanteissa.

Opintokokonaisuus sisältää seuraavat opintojaksot:

  • Ranskan kielen rakenne I 5 op
  • Kulttuurienvälinen viestintä 5 op
  • Ranskalainen yhteiskunta 5 op
  • Digitaaliset tekstitaidot 5 op
  • Ranskankielinen nykykirjallisuus 5 op

Perusopinnot järjestetään integroituna opetuksena Turun yliopistossa.

> Opetusohjelma lukuvuonna 2019 - 2020