Ranskan oppiaine

Ranskan oppiaineessa tutkitaan erilaisia kielellisen viestinnän ja kielten oppimisen ilmiöitä sekä koulutetaan kielen ja viestinnän asiantuntijoita.

Ranskan kielen opinnot ja oppiaineessa tehtävä tutkimus painottuvat nykykieleen ja monikielisessä tietoyhteiskunnassa tarvittavaan kieliasiantuntijuuteen. Oppiaineessa tutkitaan erityisesti kieltä ja viestintää erilaisissa digitaalisissa toimintaympäristöissä, vieraan kielen oppimista ja prosessointia, käännösviestinnän kysymyksiä sekä ranskankielistä kirjallisuutta.  Opinnoissa perehdytään ranskan kieleen ja sen käyttöön eri puolilla ranskankielistä maailmaa erilaisissa yhteiskunnallisissa ja kulttuurisissa konteksteissa. Oppiaineen opetus tähtää myös erinomaisten työelämätaitojen ja käytännön asiantuntijuuden kehittämiseen.