Opiskelu ranskan oppiaineessa

Turun yliopistossa ranskan opinnoissa tähdätään työelämän vaatimaan monipuoliseen osaamiseen: asiantuntija-ammateissa tarvittavaan kielitaitoon, kulttuurienvälisen viestinnän hallintaan, ranskankielisen maailman tuntemukseen sekä digitaalisen viestinnän asiantuntijuuteen

Ranskan opinnoissa painottuvat sellaiset kieli- ja viestintätaidot, joita edellytetään nykyajan tietoyhteiskunnassa. Työelämässä viestintä on usein myös monikulttuurista. Vahvasta kielitaidosta, erityisesti Suomessa harvinaisten kielten kuten ranskan hallinnasta, on sinulle ratkaisevaa etua, kun siirryt työelämään.

Opintojen kolme ensimmäistä vuotta on varattu humanististen tieteiden kandidaatin tutkinnon suorittamiseen. Näiden aikana tavoitteena on kehittää ranskan kielen suullista ja kirjallista taitoa, hankkia teoreettiset tiedot kielen rakenteesta sekä tietoja ranskankielisten maiden kulttuureista. Opetus sisältää luentoja, itsenäistä työskentelyä ja harjoituksia joko tunnilla tai verkko-oppimisympäristöissä. Voit sisällyttää opintoihisi myös työharjoittelua.

Neljäntenä opiskeluvuotena siirryt maisterivaiheeseen, jolloin valitset sinua kiinnostavan erikoistumisalan monikielisen käännösviestinnän, kielen oppimisen ja opettamisen tai kieliasiantuntijuuden tutkinto-ohjelmista.

Ranskan oppiaine tekee yhteistyötä opetuksen osalta usean yliopiston kanssa. Suomessa yhteistyötahoja ovat ranskan oppiaineet Åbo Akademissa ja Helsingin yliopistossa. Oppiaineella on Nantesin yliopiston kanssa ns. kaksoistutkinto. Tämän lisäksi oppiaineellamme on monta yhteistyösopimusta (ERASMUS, Coimbra) eri eurooppalaisten yliopistojen kanssa, ja sinun onkin mahdollista viettää vaihtovuosi valitsemassasi ranskankielisessä maassa. Suurin osa opiskelijoista tarttuu tähän tilaisuuteen toisena tai kolmantena opiskeluvuotenaan, mutta se on mahdollista myös maisteriopintovaiheessa.