Asiasana: Ranska

Tämä sivu kokoaa asiasanaan liittyviä sisältöjä.

Hyviä uutisia kielenoppijalle: sujuvan puhujan ei tarvitse olla täydellinen

28.01.2020

Turun yliopiston kielentutkijoiden toimittamassa uutuusteoksessa on runsaasti hyviä uutisia kielenoppijoille. Tutkijoiden mukaan sujuva kielenkäyttö on tärkeimpiä tavoitteita kielen oppimisessa, mutta sujuvuus ei tarkoita virheettömyyttä eikä vieraan kielen puhujan tule pelätä virheitä. Sujuvassa kommunikaatiossa kaikki keinot ovat sallittuja – niin eleet, ilmeet kuin sanojen hakeminen ja avun pyytäminen keskustelukumppanilta.

Ranskan oppiaine

Ranskan oppiaineessa tutkitaan erilaisia kielellisen viestinnän ja kielten oppimisen ilmiöitä sekä koulutetaan kielen ja viestinnän asiantuntijoita.

Opiskelu ranskan oppiaineessa

Turun yliopistossa ranskan opinnoissa tähdätään työelämän vaatimaan monipuoliseen osaamiseen: asiantuntija-ammateissa tarvittavaan kielitaitoon, kulttuurienvälisen viestinnän hallintaan, ranskankielisen maailman tuntemukseen sekä digitaalisen viestinnän asiantuntijuuteen

Väitöskirjatutkimus paljastaa eriarvoisuuden ranskankielisessä kirjallisuudessa (Väitös: FM Kaiju Harinen, 6.10.2018, ranska)

”Ranskan tasavallan periaatteet ’vapaus, veljeys ja tasa-arvo’ eivät kosketa kaikkia ranskankielisiä kirjailijoita, vaan ainoastaan valkoihoisia kirjailijoita.” Näin toteaa Turun yliopistossa väittelevä Kaiju Harinen, joka tutki väitöskirjassaan kahden länsiafrikkalaisen naiskirjailijan, Calixthe Beyalan ja Ken Bugulin osittain omaelämäkerrallisia teoksia ja niiden päähenkilöiden, ruskeaihoisten naisten, ristiriitaista halua ”tulla valkoihoiseksi” ja vierauden kokemuksia jälkikoloniaalisessa Euroopassa ja Länsi-Afrikassa.