Tutkimus ranskan oppiaineessa

Turun yliopistossa ranskan oppiaineen tutkimuskohteena on erityisesti nykykielen käyttö eri konteksteissa. Tutkimuksen kohteita ovat mm.

  • vuorovaikutus ja diskurssi
  • digitaalinen viestintä
  • vieraan kielen oppiminen ja opettaminen
  • kirjoittamisen ja kääntämisen prosessit
  • kieli- ja käännösteknologia, kääntäjänkoulutus
  • ranskankielinen kirjallisuus ja kulttuuri

 

Tutkimushankkeet

Digilang-hanke/LOG-korpus

Digilang-hankkeen LOG-korpus-osahankkeessa tutkitaan prosessilähtöisesti sekä kirjoittamista että kääntämistä lokitiedostoista koostuvan aineiston avulla. Tavoitteena on tarkastella, miten ja millaisessa prosessissa kirjoitettu tai käännetty teksti syntyy, esimerkiksi missä järjestyksessä tekstin osat tuotetaan tai miten konekäännettyä tekstiä muokataan.
Aineiston keräämisessä on käytetty kahdenlaisia ohjelmia, joista toiset sijoittuvat kognitiivisen (esim. ScriptLog, Translog, InputLog) ja toiset geneettisen kielitieteen (GenoGraphiX) alalle.

Aineistoa voidaan annotoida samoin kuin muitakin Digilang-aineistoja, mutta visualisointi mahdollistaa informaatiota täydentävän kuvaustavan. Visualisointimetodia voidaan käyttää/soveltaa myös muiden aineistojen kuvaamiseen. Toisaalta log-aineistojen tukena voidaan käyttää myös verbalisointia eli kielentämistä (ääneenajattelu / stimulated recall) ja tutkimukseen voidaan lisätä myös silmänliiketutkimus (mahdollinen yhteistyö Turku Research HuBin kanssa)

Tutkimusryhmä: Christophe Leblay, Maarit Mutta, Leena Salmi ja Maarit Koponen

 

Kielellisen sujuvuuden ja kirjoittamisen tutkimus

Sujuvuus on monimuotoinen ilmiö, jota voidaan tutkia eri kielellisissä konteksteissa. Tässä tutkimusryhmässä keskitytään kielen oppimisen ja kielenkäytön sujuvuuteen, esimerkiksi opettamisen ja oppimisen näkökulmasta, mutta myös multimodaalisessa vuorovaikutuksessa. Kirjoittamisen tutkimuksen näkökulmasta sujuvuustutkimus painottuu vieraan kielen vieraan kielen kirjoittamisen prosessin ja produktion väliseen yhteyteen, kirjoitusprofiileiden muodostumiseen ja metalingvistisen tiedon hyödyntämiseen ilmiötä tutkittaessa. Sujuvuutta tarkastellaan tässä tutkimusryhmässä myös vastaanottamisen näkökulmasta kartoittamalla sitä, miten sujuvuuden käsite voidaan yhdistää vieraskielisen kielen puheen kuuntelemiseen ja ymmärtämiseen. Sujuvuustutkimus liittyy myös läheisesti projektiin Fluency and Disfluency Features in L2 Speech (FDF2).

Tutkimusryhmä: Maarit Mutta, Outi Veivo, Pekka Lintunen, Pauliina Peltonen, Sanna Olkkonen ja Magdalena Szyszka

 

Ranskan presidentinvaalien 2017 uutisdiskurssit ja sosiaalisen median vastadiskurssit

Tutkimushankkeessa (2017–2019) tarkastellaan median uutisointia ja sosiaalisen median kommentointia Ranskan presidentinvaalien aikaan. Tutkimuskohteena ovat uutismedioiden journalistiset sisällöt, uutisten parodiointi ja sosiaalisen median kommentointi. Tutkimushankkeessa haetaan vastauksia seuraaviin kysymyksiin:  

  1. Minkälaisia aiheita ja ilmiöitä eri mediat nostavat esiin ja miten niitä käsitellään?
  2. Miten sosiaalisen median parodiasivustot uutisoivat?
  3. Miten ranskalaisessa sosiaalisessa mediassa kommentoidaan vaalikamppailua?

Tutkimuksessa käytetään monimenetelmällisiä lähetystapoja. Aineisto on kerätty vuoden 2017 aikana vaaleja tai ehdokkaita käsittelevistä ja kommentoivista kirjoituksista sanomalehdissä ja sosiaalisessa mediassa. 

Tutkimusryhmä: Marjut Johansson, Ana-Maria Cozma, Milla Luodonpää-Manni ja Leena Salmi sekä opiskelijat Janina Käyhkö, Kim Lehtonen ja Mikko Kaukonen

 

Research Group TERs, ITEM/CNRS-ENS

The background is textgenetic. At ITEM, Christophe Leblay is the head of a research group devoted to the chronological dimension of writing and its representations. This group has been quite productive and continues to be very active, taking part in a number of international conferences and publications. Students’ logbooks can provide interesting material on the dynamics of writing in an environment of visualizing the temporality of the writing process.

Partners: Christophe Leblay, University of Turku, Gilles Caporossi, HEC & GERAD, Canada, Denis Foucambert, UQÀM, Canada, Claire Doquet, University of Paris 3, Fanny Rinck, University of Grenoble, Nathalie Matheu, University of Montpellier 3 (Post-doc), Hélène-Sarah Bécotte (doctorante)

 

Programme Visualization: Genographix

Development of the programme GenoGraphiX, in collaboration with Caporossi G. Soon online.

Partners: Christophe Leblay, University of Turku, Finland et Gilles Caporossi, HEC Montréal, Canada

 

Sémantique de l'interaction verbale - SIV

L’objectif de ce projet est de comparer la conceptualisation et la réalisation linguistique des actes de langage REMERCIER et REPROCHER dans 13 langues : français de France, anglais américain, espagnol d’Espagne et espagnol du Mexique, allemand, roumain, finnois, ukrainien, chinois, vietnamien, japonais, arabe, tswana. L’étude est réalisée dans le cadre de la Sémantique des possibles argumentatifs développée par Olga Galatanu.

Responsable du projet : Olga Galatanu, Université de Nantes, France. Participants : Adelhadi Bellachhab, Université de Nantes ; Ana-Maria Cozma, Université de Turku ; Sophie Anquetil, Université de Limoges ; et al.