Christophe Leblay profiilikuva
Christophe
Leblay
dosentti, digitaalinen kielentutkimus, espanja, italia, kiina, ranska, saksa
yliopistonlehtori, digitaalinen kielentutkimus, espanja, italia, kiina, ranska, saksa
dosentti, digitaalinen kielentutkimus, espanja, italia, kiina, ranska, saksa
PhD

Ota yhteyttä

+358 29 450 3331
+358 50 328 9406
Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Tekstigenetiikka
kirjoittamisprosessi
visualisointi
graafiteoria (verkkoteoria)
monitieteisyys
tekstin uudelleen muokkaus, digitaaliset ihmistieteet
terminologia
kirjoittamisen ja kääntämisen väliset suhteet
korpuslingvistiikka.

Biografia

Toimittuani Ranskassa klassisten kielten (muinaiskreikka & latina) opettajana koulussa suuntauduin kohti tekstigenetiikkaa, josta tuli pääasiallinen tutkimusalani. Vuodesta 2004 olen toiminut ranskan kielen yliopistonlehtorina Turun yliopistossa, missä olen voinut yhdistää kirjoittamisen opettamisen ja tutkimisen.

Päätettyäni jäädä pidemmäksi aikaa Suomeen suoritin opettajan pedagogiset opinnot Helsingin yliopistossa (2008), filosofian tohtorin tutkinnon Jyväskylän yliopistossa (yhteisohjaus Paris III & Jyväskylän yliopisto, Soveltavan kielentutkimuksen keskus, 2011) ja dosentin arvon Turun yliopistossa (2016).

Opetus

Tämänhetkisen opetukseni keskiössä ovat aiheet, jotka kuuluvat myös tutkimusintresseihini, kuten Digitaaliset tekstitaidot ja Kielellinen viestintä ammattikontekstissa, Terminologia sekä Käännösviestintä ja toimeksiannot.

Voidakseni tutustua paremmin siihen, mitä on ranskan kielen opetus suomalaisessa koulussa, toimin tekijänä Opetushallituksen julkaisemassa Cadeau-sarjassa, joka on A1-ranskan oppimateriaalisarja alakouluun (https://www.edu.fi/cadeau).

Tutkimus

Vuodesta 2012 olen johtanut Pariisissa ranskankielistä monitieteistä tutkimusryhmää, jossa on mukana tekstigenetiikan ja matematiikan alojen asiantuntijoita Ranskasta ja Kanadasta (ITEM/CNRS-ENS Groupe Temps de l’Ecriture et ses Représentations, TERs; http://www.item.ens.fr/linguistique/). Työryhmän tavoitteena on tutkia kirjoittamisprosessin visualisointia verkko- ja väritysalgoritmien avulla sekä kehittää kirjoittamisprosessin visualisointiin tarkoitettu työkalu oppimisen ja opettamisen käyttöön.

Toimin vastuuhenkilönä Turun yliopiston rahoittaman vuonna 2018 käynnistyneen Digilang-hankkeen LOG-ryhmässä (”Turun yliopiston digitaalisia kielikorpuksia kehittämässä”).

Vuodesta 2019 johdan Giuseppe D’Ottavin kanssa Sciences du langage: Carrefour et Points de vue –julkaisusarjaa, joka käsittelee kielitieteen kysymyksiä, käsitteitä, tekstin tuottajia ja heidän tuotantoaan erilaisista näkökulmista. https://www.editionsacademia.be/index.asp?navig=catalogue&obj=collection&no=915

Toimin kahden valmisteilla olevan kanadalaisen tohtorin tutkinnon yhteisohjaajana (Ecole polytechnique de Montréal, Département de mathématiques et de génie industriel ja HEC Montréal, Département des Sciences de décision).

Julkaisut

Järjestä:

GenographiX (2020)

Hakim Usoof, Gilles Caporossi
(Tieto- ja viestintätekniset ohjelma tai ohjelmisto (I2))

Cadeau 3 - Harjoituskirja (2019)

Heidi Kaaresalo, Christophe Leblay, Maria Pälviranta
(Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja (D5))

Cadeau 3 (2019)

Heidi Kaaresalo, Christophe Leblay, Maria Pälviranta
(Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja (D5))

Cadeau 2 (2018)

Heidi Kaaresalo, Christophe Leblay, Maria Pälviranta
(Oppikirja, ammatillinen käsi- tai opaskirja taikka sanakirja (D5))