Sanna
Olkkonen
englannin kieli, klassilliset kielet ja monikielinen käännösviestintä
PhD

Ota yhteyttä

Asiantuntijuusalueet

Vieraan kielen oppiminen
sujuvuus
vieraalla kielellä lukeminen ja kirjoittaminen
kognitiiviset prosessit kielen oppimisessa

Biografia

Työskentelen Kieli- ja käännöstieteiden laitoksella tutkijatohtorina Turun yliopistosäätiön rahoituksella (syyskuu 2023 – toukokuu 2024). Tämänhetkinen tutkimukseni keskittyy englanninkielisten suomenoppijoiden puheen sujuvuuden kognitiivisiin taustatekijöihin.

Väittelin soveltavasta kielitieteestä Jyväskylän yliopistossa vuonna 2017. Vuosina 2021–2022 työskentelin tutkijatohtorina professori Pekka Lintusen johtamassa Sujuvuus ja epäsujuvuuspiirteet vieraan kielen puheessa (FDF2, 2020–2024), jota rahoittaa Suomen Akatemia. Kevään 2022 olin vierailevana tutkijana Amsterdamin yliopiston psykologian laitoksella. Tutkimuksen ohella työskentelen suomi toisena kielenä -opettajana.

Tutkimusalojani ovat vieraan kielen oppiminen ja erityisesti siihen vaikuttavat kognitiiviset prosessit sekä sujuvuuden kehitys niin vieraalla kielellä lukemisessa, kirjoittamisessa kuin puhumisessa.


Julkaisut

Järjestä: