Sanna
Olkkonen
englannin kieli
PhD

Asiantuntijuusalueet

Vieraan kielen oppiminen
sujuvuus
vieraalla kielellä lukeminen ja kirjoittaminen
kognitiiviset prosessit kielen oppimisessa

Biografia

Teen väitöksen jälkeistä tutkimusta Turun yliopistoon affilioituneena tutkijana. Olen jäsen Kieli- ja käännöstieteen laitoksen FlowLang-tutkimusryhmässä, ja olen työskennellyt Suomen Akatemian rahoittamassa Sujuvuus ja epäsujuvuuspiirteet vieraan kielen puheessa (FDF2) -hankkeessa (2021-2022). Väittelin v. 2017 Jyväskylän yliopistosta, aiheenani vieraan kielen oppimiseen vaikuttavat kognitiiviset prosessit.

Julkaisut

Järjestä: