Pekka Lintunen profiilikuva
Pekka
Lintunen
professori, englannin kieli, klassilliset kielet ja monikielinen käännösviestintä
PhD, Title of Docent in Applied Linguistics
Leala - Kielen oppimisen tutkimuskeskus; FlowLang

Ota yhteyttä

+358 29 450 3332
+358 50 329 0169
Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

Vieraan kielen oppiminen
soveltava kielitiede
puhuttu kieli
ääntäminen
sujuvuus

Biografia

Olen englannin kielen professori ja vastaan toisen/vieraan kielen oppimisen linjasta. Minut nimitettiin professoriksi 1.8.2021 alkaen. Tällä hetkellä toimin myös Kieli- ja käännöstieteiden laitoksen toisena varajohtajana. Koordinoin myös Kielen oppimisen ja opettamisen tutkinto-ohjelmaa FM-tasolla ja sen lisäksi olen jatko-opinnoissa soveltavan kielentutkimuksen pääaineen yhteyshenkilö. Väittelin englantilaisen filologian tohtoriksi vuonna 2004. Sen jälkeen olen toiminut opetustehtävissä Turun yliopistossa ja keskittynyt kielitieteellisiin aiheisiin. Olin ennen professuuriani yliopistonlehtori noin 20 vuoden ajan. Olen myös Jyväskylän yliopiston soveltavan kielitieteen dosentti.

Opetus

Opetukseni painottuu englannin kielen oppimiseen toisena/vieraana kielenä, kielitieteellisiin kursseihin ja kielitaitoon. Olen opettanut pienryhmiä, vetänyt luentosarjoja ja seminaareja yksin ja yhteistyössä. Lisäksi olen ohjannut HuK- ja FM-tutkielmia sekä väitöskirjoja. Olen opettanut englannin fonetiikkaa ja ääntämistä monen vuoden ajan sekä englannin kielen oppimiseen keskittyviä kursseja. Olen opettanut myös metodologisia ja projektikursseja vieraan kielen oppimisesta.

Vuodesta 1998 lähtien olen opettanut seuraavia kursseja:

Perusopinnot: English Language and Linguistics (team-taught), English Phonetics, English Phonology, Inroduction to Linguistics (team-taught), Grammar 1, Pronunciation & Intonation, Spoken English, Study Skills, Translation: English into Finnish

Aineopinnot: Accents of English, Applied Linguistics, English Phonetics 2, Global English (as a book exam), Language Learning and Teaching (team-taught), Presentation Skills, Second Language Acquisition, BA Thesis seminar

Syventävät opinnot: Language Assessment (team-taught), Language Learning Research (team-taught), Language Testing, L2 Speech (as a book exam), Second Language Acquisition Methodology (team-taught), Technologies in Language Learning and Teaching (team-taught), Theories of Second Language Learning, Topics in Applied Phonetics, MA Thesis seminar

Tutkimus

Tutkimusintressini ovat usein kohdistuneet englannin kielen oppimiseen. Erikoisalueeni on suullisen kielitaidon, erityisesti ääntämisen oppiminen ja kehittyminen. Olen tutkinut oppijan kielen kehitystä, opetusmetodeiden vaikutusta ja oppijan uskomuksia. Väitöskirjani aihe oli foneettisen kirjoituksen oppimisen suhde ääntämisen oppimiseen ja tarkkuuteen. Sen jälkeen olen keskittynyt suulliseen kielitaitoon laajemmin kuten intonaatioon ja puhutun kielen sujuvuuteen ja kompleksisuuteen. Olen tutkinut myös suullisen ja kirjoitetun kielen eroja sekä teknologioiden käyttöä kielenoppimisen tukena.

Tällä hetkellä johdan kahta rahoitettua tutkimushanketta: MultiFluency (Svenska Kulturfonden 2020-2023), joka keskittyy ensikielen ja vieraan kielen suulliseen sujuvuuteen ja monikielisten puhujien yksilöllisiin sujuvuuseroihin, ja FDF2 (Fluency and Disfluency in L2 Speech, Suomen Akatemia 2020-2024), joka keskittyy vieraan kielen suullisen ja kognitiivisen sujuvuuden yhteyksiin ja puhujien yksilöllisten erojen vaikutukseen sujuvaan puheeseen.

FlowLangin tutkimushankkeista voi lukea lisää tästä osoitteesta:https://sites.utu.fi/flowlang/fi/


Julkaisut

Järjestä: