Pauliina Peltonen profiilikuva
Pauliina
Peltonen
tutkijatohtori, englannin kieli
PhD

Contact

Arcanuminkuja 1
20500
Turku

Asiantuntijuusalueet

vieraan kielen oppiminen
vieraskielisen puheen sujuvuus
vuorovaikutus
suullinen kielitaito
kommunikaatiostrategiat
multimodaalisuus

Biografia

Olen yliopistonlehtori Turun yliopiston englannin kielen oppiaineessa. Vuosina 2022–2024 työskentelen tutkijatohtorina Suomen Akatemian rahoittamassa hankkessa Sujuvuus- ja epäsujuvuuspiirteet vieraan kielen puheessa. Kevällä 2023 olen tutkimusvierailulla Philipps-Universität Marburgissa.

Olen Turun yliopiston FlowLang-tutkimusryhmän sekä Kielen oppimisen tutkimuskeskus Lealan johtoryhmän jäsen. Toimin Suomen soveltavan kielitieteen yhdistyksen AFinLAn hallituksen jäsenenä 2017–2020 (varapuheenjohtaja 2019–2020). Olen myös AFinLAn Puheen ja puheentutkimuksen teemaverkoston jäsen (2014–).

Väittelin Turun yliopistossa (englannin kieli) 11.9.2020. Väitöstutkimukseni käsittelee englannin kielen oppijoiden suullista kielitaitoa sujuvuuden näkökulmasta. Artikkelipohjaisessa väitöskirjassani tarkastelen vieraskielisen puheen sujuvuuden ja ongelmanratkaisumekanismien, kuten kommunikaatiostrategioiden, yhteyksiä. Tutkimustani rahoittivat tohtoriohjelma Utuling (2014–2017) sekä Alfred Kordelinin säätiö (2019–2020; 6 kuukauden viimeistelyapuraha). 

Työskentelin yliopistonlehtorin sijaisena Turun yliopiston englannin oppiaineessa lukuvuotena 2021–2022. Tätä ennen (2020–2021) työskentelin Svenska kulturfondenin rahoittamassa Fluency across Multilingual Speakers (MultiFluency) -hankkeessa projektitutkijana (englannin kieli, Turun yliopisto). Aiemmin olen työskennellyt osa-aikaisena projektitutkijana Language and literacy learning through art (LALI) -hankkeessa vuosina 2018–2019 (ranskan kieli, Turun yliopisto), osa-aikaisena yliopisto-opettajan sijaisena englannin oppiaineessa Turun yliopistossa (2019), sivutoimisena tuntiopettajana Helsingin yliopiston kielten osastolla (2018, 2019, 2021) sekä sivutoimisena tuntiopettajana Helsingin seudun kesäyliopistossa (2021).

Julkaisut

Järjestä: