Heta
Tossavainen
koordinaattori, avoin yliopisto ja jatkuva oppiminen

Ota yhteyttä

+358 29 450 4823
+358 50 325 0861
Yliopistonmäki päärakennuksen ja Naturan välinen nivel

Asiantuntijuusalueet

Avoimen yliopisto-opetuksen ja tutkinto-opiskelijoiden opiskelijapalvelut sekä opintojen suunnittelu- ja koordinointi: Sote-akatemian Monitieteinen sosiaali-
terveys- ja sivistysalan opintokokonaisuus ja Tekoälyakatemian Tekoälyn monitieteinen opintokokonaisuus sekä Turku Åbo Summer School opinnot.