alt=""

Tavoitteena tutkinto? - Avoin yliopisto-opetus tutkintoon tähtääville

Mietitkö, mikä voisi olla oma alasi? Mitä kannattaisi opiskella välivuoden aikana? Hakisitko yliopistoon avoimen väylän tai maisterihaun kautta? Ota selvää, mitä mahdollisuuksia avoin yliopisto-opetus voi sinulle tarjota!

Avoimena yliopisto-opetuksena järjestettävät opinnot ovat yliopiston tutkintokoulutusten osia eli ne ovat samoja opintoja, joita tutkinto-opiskelijat opiskelevat yliopistossa. Tutkintoa opinnoilla ei voi suorittaa, mutta jos saat opiskelupaikan yliopistossa, voit liittää avoimessa yliopisto-opetuksessa suorittamasi tutkinto-ohjelman mukaiset opinnot osaksi tutkintoasi.

Yliopistoon voit hakea tutkintokoulutuksesta riippuen yhteishaun lisäksi avoimen väylän haussa tai maisterihaussa. Avoimien yliopisto-opintojen suorittaminen ei vaikuta hakijan ensikertalaisuuteen, joten voit osallistua hakukelpoisuutesi mukaisiin hakuihin.

Jos olet jo opiskelijana yliopistossa tai muussa oppilaitoksessa, voit suorittaa avoimia yliopisto-opintoja osaksi tutkintoasi. Varmista etukäteen omasta oppilaitoksestasi, että suoritukset ovat hyväksyttävissä tutkintoosi.

Tutustu yliopiston oppiaineisiin, hanki valmiuksia valintakokeisiin

 • Voit opiskella avoimen yliopisto-opetuksen tarjonnasta eri alojen opintoja kiinnostuksesi ja opiskelutavoitteesi mukaan ja varmistua oman alasi valinnasta.
 • Opintotarjonnasta kannattaa valita johdantokursseja ja muita perusopintoja, joissa käsitellään oppiaineen sisällöllisiä perusasioita, tutustutaan tieteenalan käsitteisiin ja tieteelliseen ajatteluun.
 • Opinnoissa tulevat tutuiksi myös yliopistotasoiset opiskelutaidot. Lukiessasi tieteellistä oppikirjallisuutta ja tehdessäsi tehtäviä ja tenttejä, opit tiedonhaun ja tiedon arvioinnin taitoja sekä tieteenalalle ominaisia tiedon esittämistapoja ja vastaustekniikoita.
 • Tutkinto-opetukseen integroiduissa opinnoissa avoimen yliopiston opiskelijat osallistuvat tutkinto-opiskelijoille järjestettävään opetukseen. Pääset siten suoraan tutustumaan siihen, millaista opiskelu yliopistossa on. Erikseen järjestettävissä verkko- ja monimuoto-opinnoissa voi olla erilaisia toteutustapoja kuin tutkinto-opetuksessa, mutta kaikki opinnot vastaavat tiedekuntien opintoja.

> Tutustumiseen sopivia avoimia yliopisto-opintoja

"Avoimessa voi kokeilla eri vaihtoehtoja ja testata rauhassa, mikä voisi olla oma juttu."

"Sain hyvän käsityksen oppiaineesta ja varmuutta valintakokeisiin."

Hae yliopistoon avoimen väylän valinnassa

Avoimen väylä tarkoittaa mahdollisuutta hakea tutkinto-opiskelijaksi avoimessa yliopisto-opetuksessa suoritettujen opintojen perusteella. Hakukohteita on kaikissa Turun yliopiston tiedekunnissa, mutta ei kaikkiin tutkintokoulutuksiin. Hakukohteena on yleensä kandi- ja maisterikoulutus. Avoimen väylän haku on kerran vuodessa keväällä.

 • Hakukelpoisuus, hakijalta edellytettävät opinnot ja valintaperusteet sekä valittavien opiskelijoiden määrä vaihtelevat hakukohteittain. Useimmat tiedekunnat vahvistavat nämä vuosittain ja tiedot julkaistaan Opintopolussa viimeistään lokakuussa.
 • Hakukohteet ja ohjeita on koottu myös yliopiston Avoimen väylä -sivulle, ks. erityisesti Ohjeita avoimen väylän hakuun sopivien opintojen suorittamiseen.
 • Turun yliopiston oikeustieteellisen tiedekunnan avoimen väylän haussa hyväksytään vain ko. tiedekunnan opetussuunnitelmien mukaiset avoimet yliopisto-opinnot. Turun kauppakorkeakoulun haussa pääosan opinnoista tulee olla suoritettuna Turun kauppakorkeakoulun avoimessa yliopisto-opetuksessa. Muiden tiedekuntien hauissa voidaan hyväksyä myös eri yliopistojen avoimia yliopisto-opintoja.
 • Ympäristötieteen LuK-tutkintoon voi hakea vain avoimen väylän kautta. Suurimman osan tutkintoon kuuluvista opinnoista voi opiskella avoimessa yliopistossa joustavasti työn ohella.

> Avoimen väylä

"Suoritin opintoja avoimessa välivuoden aikana. Tähtäsin alusta alkaen väylän hakuun ja tein konkreettisen opiskelusuunnitelman itselleni, sillä kävin myös töissä. Opintoneuvojilta sai hyviä ohjeita."

"Opiskelu lähti harrastuspohjalta. Opintoja karttui ja opiskelumotivaatio kasvoi. Pääsin sitten väylän haussa suorittamaan koko tutkinnon."

Maisterihaun tai siirtohaun kautta tutkinto-opiskelijaksi

Jos olet jo suorittanut korkeakoulututkinnon – esimerkiksi AMK-tutkinnon tai alemman korkeakoulututkinnon – sinulla voi olla mahdollisuus hakea suoraan suomenkielisiin maisteriopintoihin. Hakijalta edellytetään soveltuvaa korkeakoulututkintoa, hyvää suomen kielen taitoa ja valintaperusteiden mukaisia opintoja.

 • Turun yliopiston avoimessa yliopisto-opetuksessa voit opiskella perus- ja aineopintoja, jotka sopivat esimerkiksi kasvatustieteiden, sosiaalipolitiikan, sosiologian, taloussosiologian, sosiaalityön, historian ja arkeologian sekä median, musiikin ja taiteen tutkinto-ohjelmien maisterihakuihin. Kasvatustieteen, aikuiskasvatustieteen ja erityispedagogiikan sekä historian opinnot voi suorittaa kokonaan verkossa.

 • Tiesitkö, että kulttuurihistorian ja mediatutkimuksen FM-tutkinnot voi suorittaa vain Turun yliopistossa.

> Maisterihaku
> Kansainväliset maisteriohjelmat
> Siirtohaku

"Hain AMK-tutkintoni jälkeen erityispedagogiikan maisteriopintoihin opiskeltuani perus- ja aineopinnot avoimessa. Opinnot sai suoritettua verkossa työn ohella."

Tutustu eri hakureitteihin ja laadi oma opiskelusuunnitelmasi

Ohjeita avoimen yliopiston opintojen suunnitteluun
 • Tutustu tavoitteenasi olevaan tutkintokoulutukseen yliopiston Opiskelijaksi-sivuilla. Opinto-oppaasta löydät tiedot tutkintoihin sisältyvistä opinnoista.
 • Tarkista Hakeminen yliopistoon -sivuilta, millaisia eri hakumahdollisuuksia tutkintokoulutukseen on seuraavassa opiskelijavalinnassa, mm. ketkä voivat hakea (hakukelpoisuus) ja mitkä ovat valintaperusteet. Lisätietoja saat yliopiston hakijapalvelusta ja tiedekuntien opintoneuvojilta.
 • Ota selvää, mitä haussa vaadittavia opintoja järjestetään avoimena yliopisto-opetuksena. Oppiaineiden esittelysivuilta löydät tiedot, milloin ja miten opintoja järjestetään ja muita ohjeita. Opintoihin ilmoittaudutaan opintokohtaisesti, ei esimerkiksi kerralla "väyläopintoihin". Jos avoimen väylän ja maisterihaussa edellytettäviä opintoja ei tarjota avoimena yliopisto-opetuksena, niitä voi olla mahdollista suorittaa erillisinä opintoina.
 • Laadi opetusohjelman perusteella oma opiskelusuunnitelmasi aikatauluineen. Opetusohjelmat löydät opinto-oppaasta (linkit opintojen esittelysivuilta). Opintojen mitoituksessa 1 opintopisteen (op) suorittaminen vastaa n. 27 tuntia opiskelijan työskentelyä (osallistuminen opetukseen, itsenäinen opiskelu ja opintosuoritusten tekeminen).
 • Tutustu avoimen yliopisto-opetuksen yleisohjeisiin. Opintojen suorittaminen on omaehtoista ja sivutoimista opiskelua, joten pelkästään niiden perusteella ei voi saada Kelan opintotukea. Opiskelu opintovapaalla tai työttömänä työnhakijana on mahdollista tietyin ehdoin. Opinnot ovat pääsääntöisesti maksullisia. Lue lisää Ilmoittautuminen opintoihin -sivulta.
 • Osallistu opintojen infotilaisuuksiin! Lisätietoja opintojen valintaan ja osallistumisesta avoimeen yliopisto-opetukseen voit kysyä opintoneuvojilta, ks. yhteystiedot.
Millaisiin työtehtäviin korkeakouluopinnoilla voi sijoittua?

Korkeakoulujen tuottama Töissä.fi-sivusto tarjoaa tietoa siitä, millaisissa tehtävissä yliopistoissa ja ammattikorkeakouluissa opiskelleet työskentelevät.

Palvelusta löydät tietoa korkeakoulusta valmistuneiden alakohtaisia työtehtäväkuvauksia, uratarinoita ja palkkatietoja. Palvelun avulla voit esimerkiksi vertailla eri alojen työllistymismahdollisuuksia hakemalla tietoja eri koulutusaloilta.

> Töissä.fi